Lékaři si loni polepšili o 11 %


			Lékaři si loni polepšili o 11 %
24.8.2021 Spektrum

Vyšší výdělky mají lékaři, kteří pracují za plat než ti pracující za mzdu. Ve zdravotnictví je také značná diferenciace příjmů podle věku a pohlaví. Více se dozvíte v článku, který byl publikován v časopise Českého statistického úřadu STATISTIKA&MY.


Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Povolání lékaře je dlouhodobě v rámci průzkumů veřejného mínění označováno jako nejprestižnější profese. Lékaři jsou respektovanější než vědci, učitelé nebo manažeři. Jsou ale i nejlépe finančně ohodnoceni? A jak se na jejich odměňování projevila extrémní zátěž při zvládání koronavirové pandemie?


Mohlo by vás zajímat: ABI a Flood Re zdůrazňují význam údržby protipovodňových zábran


Rekordní nárůst

Studium medicíny je dlouhé a náročné, o získání následné atestace a celoživotním vzdělávání ani nemluvě. Každopádně ten, kdo tento proces úspěšně zvládne, se může těšit na nemalé výdělky. V roce 2020 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda lékařů 74 210 Kč a průměrnou mzdu v zemi tak převyšovala téměř o 36 000 Kč (93 %). Loni poprvé od roku 2012 vzrostly mzdy lékařů meziročně dvouciferným tempem, a sice o 11 %. V absolutním vyjádření si lékaři v roce 2020 polepšili v průměru o 7 000 Kč. Do rekordního zvýšení se výrazně promítly jak mimořádné „covidové“ odměny, tak i nárůst přesčasové práce. Díky těmto odměnám vzrostly procentuálně výrazně více mzdy mladších lékařů, v případě těch nejmladších ve věku 25 až 29 let dokonce o celou pětinu.

Lékaři si loni polepšili o 11 % 1

Zatímco v roce 2020 mzdy lékařů meziročně vzrostly o 11 %, tj. o 4,5procentního bodu více, než vzrostla průměrná mzda všech zaměstnanců v Česku, o rok dříve tomu bylo naopak. V roce 2019 se mzdy lékařů meziročně zvýšily o 3 % v porovnání s 8% nárůstem celkové průměrné mzdy. V předchozích dvou letech (2017 a 2018) byl procentuální nárůst mezd lékařů obdobný jako u ostatních zaměstnanců. Při srovnávání výdělků lékařů s ostatními zaměstnanci je třeba mít na paměti, že lékaři mají v průměru vyšší vzdělání než zaměstnanci většiny jiných oborů. Oproti ostatním zaměstnancům s magisterským nebo doktorským titulem byly jejich výdělky v roce 2020 vyšší v průměru „jen“ o necelou třetinu (16 500 Kč).


Mohlo by vás zajímat: ČKP: Růst počtu pojištěných vozidel se vrací na úroveň před pandemií


Lékaři si loni polepšili o 11 % 2

Významným faktorem stojícím za vyšší průměrnou mzdou lékařů je i práce přesčas. Zatímco průměrná mzda lékařů byla o 35 % vyšší než mzda ostatních zaměstnanců klasifikovaných jako specialisté, v případě hodinové mzdy činil tento rozdíl pouze 27 % (402:316 Kč). Práce přesčas hraje nejvýznamnější roli v odměňování mladých lékařů pracujících v platové sféře.

Platy jsou vyšší než mzdy

Výše průměrných mezd lékařů v Česku se odvíjí od způsobu jejich odměňování. Výrazně vyšší výdělky mají lékaři v platové sféře, tedy ti, kteří jsou zaměstnanci v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví, jako jsou fakultní nemocnice a specializované ústavy, a v příspěvkových organizacích krajů než ve sféře mzdové.Zatímco lékaři v platové sféře si v roce 2020 v průměru přišli na téměř 96 000 Kč měsíčně, jejich kolegové pracující za mzdu v soukromých zdravotnických zařízeních (včetně krajských a městských nemocnic majících formu akciové společnosti) brali jen necelé dvě třetiny této částky (61 000 Kč).

Lékaři si loni polepšili o 11 % 3Meziročně se rozdíl mezi těmito skupinami prohloubil o více než 5 000 Kč, neboť v roce 2020 výdělky lékařů v platové sféře vzrostly o 12 % a ve mzdové jen o 9 %.

Plat lékařů v roce 2020 téměř 2,5krát převyšoval průměrnou mzdu v Česku, ale výdělek doktorů ve mzdové sféře byl vyšší jen o 59 %.

Oproti ostatním zaměstnancům s vysokoškolským vzděláním pracujícím ve veřejné správě, kam patří například většina učitelů, byl v roce 2020 průměrný plat lékaře o 90 % vyšší.

Ve mzdové sféře si však lékaři v průměru vydělali stejně jako ostatní zaměstnanci s magisterským nebo doktorským vzděláním pracující v soukromých subjektech.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí navýšil o 4,4 %


Nejlépe placení jsou lékaři a ajťáci

Nezáleží jen na místě výkonu lékařské praxe, ale i na oboru, kterému se lékaři věnují. V rámci strukturální mzdové statistiky jsou k dispozici údaje za praktické lékaře a lékaře specialisty.

Lékaři si loni polepšili o 11 % 4

Druhá skupina lékařů, působící především v nemocnicích nebo specializovaných zdravotnických zařízeních, si minulý rok v průměru přišla na 81 000 Kč měsíčně. V rámci srovnatelné skupiny zaměstnání, tj. specialistů celkem, jde spolu s vývojáři softwaru, kteří spadají pod ICT specialisty, o nejlépe placenou profesi v Česku. Více u nás berou jen řídící pracovníci či nejvyšší představitelé společností. Ale i v tomto případě se údaje výrazně liší podle toho, zda porovnáváme uvedené skupiny vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ve mzdové, nebo v platové sféře. Zatímco ICT specialisté pracující za mzdu v soukromých firmách mají o něco vyšší výdělky než lékaři v nestátních zdravotnických zařízeních, v platové sféře je tomu naopak. Lékaři specialisté pracující za plat mají výrazně vyšší výdělky než ICT specialisté pracující ve státních organizacích.

Doktorky berou méně než doktoři

Mezi zaměstnanci pracujícími na pozici lékaře jsou lépe odměňováni muži než ženy. Minulý rok lékaři muži vydělávali v průměru o 18 000 Kč (27 %) měsíčně více než lékařky. Nejmenší rozdíly ve výdělcích mezi pohlavími jsou v nejmladší věkové skupině 25–34 let, v níž lékaři berou přibližně o desetinu více než lékařky. Naopak největší rozdíly najdeme ve věku 35–44 let ve mzdové sféře a ve věku 45–54 let v platové sféře. Ve věku nad 55 let se rozdíly částečně vyrovnávají. V roce 2020 byla mzda lékařů mužů ve věkové kategorii 35–44 let v soukromých zdravotnických zařízeních nebo nemocnicích (akciových společnostech) krajů či měst 89 000 Kč, tj. o 45 % (28 000 Kč) vyšší než mzda jejich stejně starých kolegyň.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Pyramidová hra…


V platové sféře ve věkové kategorii 45–54 let měli muži v roce 2020 průměrný plat 127 000 Kč a ženy 99 000 Kč. Je však třeba zdůraznit, že výše uvedené rozdíly ve mzdách a platech mužů a žen jsou ovlivněny zejména vyšším počtem měsíčně odpracovaných hodin ze strany mužů. Významným faktorem, který ovlivňuje výši průměrné mzdy lékařů, je také věk, respektive délka praxe s ním spojená. Např. v platové sféře byl v roce 2020 průměrný výdělek lékařů a lékařek ve věku 35–54 let o polovinu vyšší v porovnání s jejich kolegy a kolegyněmi ve věku 25–34 let. Tyto rozdíly odrážejí používané platové tabulky, podle nichž platy lékařů rostou s délkou praxe a se zvyšováním kvalifikace, např. získáním atestace apod.

Pozor na interpretaci

Na závěr je třeba zdůraznit, že na platy a mzdy českých zdravotníků je potřeba nahlížet komplexně. Jejich významnou část totiž představují příplatky za práci přesčas, za pracovní pohotovost, práci ve svátek a podobně. Zatímco v roce 2020 byli specialisté v mzdové sféře placeni v průměru za 173 hodin měsíčně, lékaři, kteří spadají pod stejnou hlavní skupinu zaměstnání, pracovali o 5 hodin měsíčně déle. U lékařů v platové sféře je rozdíl ještě větší. Průměrná měsíční placená doba specialistů odměňovaných platem byla 176 hodin a lékařů 195 hodin. Nejvíce hodin stráví v práci mladí lékaři zaměstnaní ve fakultních a ostatních přímo řízených nebo příspěvkových krajských nemocnicích. Ve věkové skupině 30–34 let odpracovali v roce 2020 v průměru 201 hodin za měsíc. Není také výjimkou, že jeden lékař pracuje pro více zaměstnavatelů zároveň. Takové případy nejsou v této statistice zohledněny a jsou uvažovány pouze jednotlivé úvazky bez ohledu na to, zda patří k jednomu, či více zaměstnancům.


Mohlo by vás zajímat: Podpojištění je znovu na scéně, kvůli dražším stavebním materiálům


Celkový počet placených hodin na jednoho lékaře by při součtu úvazků byl pravděpodobně ještě vyšší. Mnozí lékaři také pracují pro svého zaměstnavatele pouze na zkrácený úvazek a vedle toho ještě provozují svou soukromou praxi. Rozdíly mezi průměrnými výdělky v platové a mzdové sféře jsou výrazně ovlivněny jinou strukturou lékařů. V platové sféře například působí vyšší podíl lékařů specialistů s atestací než ve mzdové sféře. Vliv mají i výše uvedené přesčasy. A rovněž platí, že rozpětí mezd lékařů pracujících za plat je menší než v případě těch pracujících za mzdu, kde existují velké rozdíly mezi nejvyššími a nejnižšími výdělky.


Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Martin Mana
Ředitel odboru statistik rozvoje společnosti
Český statistický úřad

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články