Jak spolupracují pojistitelé s InsurTechs firmami?


			Jak spolupracují pojistitelé s InsurTechs firmami?
24.11.2021 Zahraničí, Technologie

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil článek specialistky Celine Schäfer, který se týká spolupráce pojistitelů a InsurTechs. Základní tezi tohoto článku lze vyjádřit takto: „Doba zákopových bojů mezi pojistiteli a InsurTechs je pryč, (obchodní) značky sázejí na kooperaci.“ Nicméně se prý při všech přednostech obou stran ukazuje, jak rozdílně pojišťovací koncerny a startupy fungují.

Čtyři roky po založení společnosti Getsurance to s ní nevypadalo dobře. Byla ve finančních problémech, ve sporu s investorem a kritizována ochránci spotřebitelů. V říjnu 2020 musel berlínský insurtech – startup, který jako digitální zprostředkovatel nejdříve prodával pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ vážné choroby (rakovina), vyhlásit úpadek. Přitom vše začalo velice slibně. Myšlenka prodávat pojištění pro případ vážných chorob online směřovala do mezery na trhu. Tradiční pojistitelé měli v té době ještě s digitálními pojistnými produkty obtíže. V roce 2017 vstoupil do této společnosti švýcarský investor, a to s částkou v milionové výši. Pak už nemuselo dojít k dalším akcím s cílem získat financování.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Co může po volbách „zatopit“ pojistnému sektoru?


Mnohé společnosti typu InsurTechs se musely v uplynulých letech „vzdát“, upravit své modely podnikání, nebo hledat silného partnera. Podle údajů společnosti Willis Towers Watson připlula sice v roce 2020 do sektoru InsurTechs z pojišťovnictví rekordní suma „čerstvých peněz“ ve výši 7,1 mld. USD, ale rozhodující podíl připadl na velké již etablované InsurTechs.

V Německu počet nově založených firem klesá. Také se zatím nekoná ani žádný velký útok amerických digitálních pojistitelů na německý pojistný trh. Na tomto trhu se ale nyní ukazuje, že místo konfrontace sázejí jak etablovaní pojistitelé, tak mnohé nově založené firmy na kooperaci. Jde o to, že každý má něco, co nemá druhý. Noví hráči přinášejí pro budoucnost tak důležité digitální znalosti, koncerny pak kapitál, znalost trhu a miliony kmenových klientů. A tak investují pojistitelé stále více do digitalizace formou nadějných InsurTechs nebo je kompletně přebírají. Jako příklad lze uvést Nürnberger Versicherung, která v lednu 2021 vykoupila z insolvence výše uvedenou společnost Getsurance.

Tento pojistitel prý zná schopnosti agilních podniků. Pokud jde o společnost Getsurance, tak se prý prosadila mezi více zájemci. Nürnberger Versicherung ji chce finančně znovu postavit na nohy. Obchodní značka tohoto InsurTechs se prý nezmění a převzati budou všichni zaměstnanci. Pojistitelé, kteří nechtějí hned koupit kompletní startup, se často účastní příslušných kol financování a stávají se tak společníkem, ovšem bez převzetí strategického řízení. Tímto způsobem investovala zajišťovací skupina Swiss Re do heidelberského InsurTech Getsafe, který mimo jiné digitálně prodává pojištění odpovědnosti a pojištění domácnosti. V Getsafe se investičně – přes svoji přidruženou společnost Allianz X Kapital – angažovala i Allianz.


Mohlo by vás zajímat: Vývoj povinného ručení 2021: Dynamika růstu pojistného výrazně zpomaluje!


Podobně Allianz „vstoupila“ do společnosti Simplesurance – startupu – který nabízí IT infrastrukturu pro pojištění, jež jsou prodávána jako vedlejší produkt. Příkladem může pojištění motorových vozidel při koupi auta. Pojišťovací skupina Zurich šla podobnou cestou, když se podílela na tzv. kole financování ve výši 15 mil. EUR, které otevřela celosvětově působící skupina Digital Insurance Group (DIG), což je poskytovatel IT pro pojišťovny a banky.    

V počáteční fázi činnosti jsou tato kola financování pro startupy enormně důležitá, neboť tak mohou přijít k „čerstvým penězům“ a dále investovat a růst. Pojistitelé jsou v těchto případech vítaní partneři, neboť mnohé InsurTechs si vydělávají peníze prodejem produktů velkých podniků, nebo vyvíjejí pojišťovací aplikace a portály pro jejich klienty. Ovšem i pro koncerny je taková součinnost cenná, protože InsurTechs mohou pojistitelům dodat digitální znalosti a zkušenosti a nabídnout žádané technologie. Pokud se jedná o partnerství, tak obvykle bývá vše v pořádku. Méně hladce to funguje v těch případech, kdy InsurTechs nabízejí stejné online pojistné produkty jako etablovaní pojistitelé. Americký startup Lemonade nabízí od roku 2019 v Německu digitálně pojištění domácnosti a pojištění privátní odpovědnosti. Berlínský insurtech Ottonova je na trhu aktivní se svým vlastním soukromým zdravotním pojištěním.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 3Q 2021: Léto přineslo enormní růst majetkových škod


Společnosti typu InsurTechs s vlastním povolením k pojišťovací činnosti jsou ale v Německu výjimkou. Většina startupů se mezitím rozloučila s myšlenkou „stát se samostatným pojistitelem“. Jedním z důvodů je, že získat nové klienty je neuvěřitelně nákladné. Proto mnohé startupy změnily svůj původní podnikatelský model. Svoji roli hrají rovněž náklady plynoucí ze silné regulace pojišťovacího průmyslu. To určitě přispělo k tomu, že se atmosféra uvolnila a pojistitelé již obvykle berou startupy jako partnery.

Na závěr je vhodné uvést dvě poznámky:

  • podle společnosti Oliver Wyman působilo na německém pojistném trhu v roce 2020 celkem 146 InsurTechs. Ovšem počet startupů, které opustily trh, byl už druhý rok po sobě větší než počet nově založených firem tohoto typu,
  • ze šetření provedeného YouGov/Friendsurance v dubnu 2020, které zahrnulo 2038 občanů SRN, vyplývá, že občané nejčastěji využívají digitální nabídky bank a pojišťoven (79 %). Teprve pak jsou nákupní nabídky (73 %) a nabídky přes sociální média (72 %). Digitální nabídky týkající se sportu či zdraví využívá 43 % respondentů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články