Německo: Pojištění majetku a úrazu se dostává do červených čísel


			Německo: Pojištění majetku a úrazu se dostává do červených čísel
19.10.2021 Zahraničí, Škody

Povodňová katastrofa z poloviny července a krupobití na jaře 2021 způsobilo tak vysoké škody, že rok 2021 asi bude pro příslušné německé pojistitele, pokud jde o náklady na pojistná plnění z titulu přírodních nebezpečí, jeden z nejtíživějších za posledních 50 let. Pojištěné škody na obytných budovách, v domácnostech, v podnicích a na motorových vozidlech, vyvolané špatným počasím, by mohly podle výkonného ředitele Celostátního svazu německého pojišťovnictví (GDV) Jörga Asmussena činit zhruba 11,5 mld. EUR.   

GDV začala zpracovávat příslušnou statistiku na počátku 70. let minulého století. Pokud se s ní konfrontují letošní očekávané škody, tak rok 2021 by mohl být vůbec rokem „nejdražším“, co se týče výše škod způsobených přírodními živly. Podobně vysoké škody byly zaznamenány toliko v roce 2002 (11,3 mld. USD). Ty byly způsobeny povodněmi mezi jiným v povodí Labe a pak ničícími vichřicemi. V roce 1990 se účet škod, jež byly způsobeny sérií orkánů „Daria“, „Vivian“ a Wiebke“, vyšplhal německým pojistitelům až na 11,5 mld. EUR. Uvedené hodnoty z let 2002 a 1990 jsou přepočteny podle vyjádření GDV za účelem lepšího a přesnějšího porovnání na aktuální propojištěnost a ceny.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2020 v Česku dle oPojištění.cz


Pojištěné škody z titulu zmíněné červencové povodně odhadují dotčení němečtí pojistitelé zatím na cca 7 mld. EUR. Z toho připadá 6,5 mld. EUR na obytné budovy, domácnosti a podniky a okolo 450 mil. EUR na motorová vozidla.

Nejde ale jen o červencové velmi špatné počasí, resp. frontu nízkého tlaku „Bernd“, která páchala škody v období od 13. do 18. července 2021. Již v červnu 2021 se špatné počasí postaralo o pojištěné škody ve výši cca 1,7 mld. EUR. Pouze škody na 275 000 motorových vozidlech stály pojistitele okolo 700 mil. EUR. Pro pojistitele provozující pojištění motorových vozidel je to čtvrtá největší škoda z titulu krupobití od počátku statistického sledování. Nejdražší pojistnou událostí tohoto druhu zůstává „mnichovské krupobití“ z roku 1984, kdy pojištěné škody přesáhly 2 mld. EUR. Asmussen očekává, že sektor pojištění majetku a úrazu se letos dostane do červených čísel. Naposledy tomu tak bylo v povodňových letech 2002 a 2013, kdy Labe, Dunaj a některé jejich přítoky se vylily z břehů a vyvolaly povodňovou katastrofu.


Mohlo by vás zajímat: Pojistný obzor: Co přináší připravovaná evropská regulace umělé inteligence?


Podle GDV příslušní němečtí pojistitelé mohou letošní pojistná plnění unést. Jsou samozřejmě zajištěni a disponují více než dostatečným kapitálovým „tlumičem“. Na konci roku 2020 vykázali dotčení pojistitelé vlastní kapitál ve výši okolo 120 mld. EUR. Národohospodářské škody, resp. celkové ekonomické škody, z titulu špatného počasí v roce 2021 určitě značně převýší pojištěné škody. Problémem v Německu je, že budovy jsou téměř všechny pojištěny pro případ vichřice a krupobití, ale více polovina z nich není pojištěna pro případ silného deště a povodně/záplavy.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články