EIOPA navrhuje změnu pravidel pro tvorbu technických rezerv


			EIOPA navrhuje změnu pravidel pro tvorbu technických rezerv

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení, v němž vyjadřuje obavy ze změn v pravidlech pro tvorbu technických rezerv, které navrhuje evropský orgán dohledu EIOPA.

Tyto obavy jsou zahrnuty v odpovědi na konzultaci orgánu dohledu EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) týkající se navrhované revize pokynů pro oceňování technických rezerv, jež jsou tou částkou kapitálu, kterou pojistitel potřebuje ke splnění svých závazků z pojištění a k vyřízení všech očekávaných závazků vůči pojištěným a jiným oprávněným osobám.


Mohlo by vás zajímat: Německé pojišťovny sází na hybridní pracovní model


Návrhy EIOPA vzbuzují obavy hned v několika oblastech:

  • doba pro implementaci – EIOPA zamýšlí aplikovat revidovaná pravidla či pokyny již v roce 2022, tedy bez jakéhokoli přechodného období. Pojistitelé, kteří ještě neimplementovali všechny detaily revidovaných pravidel, by nicméně potřebovali přechodné období minimálně v rozsahu tří let. Jelikož všechny relevantní kapacity jsou nyní zaměřeny na implementaci IFRS 17 – pojistné smlouvy (International Financial Reporting Standard 17 – Mezinárodní standard finančního výkaznictví 17), tak delší přechodné období by bylo ve skutečnosti vítáno, aby bylo možno se vyhnout ohrožení včasné implementace IFRS 17,
  • granularita – EIOPA navrhuje zvýšit granularitu (tj. jít více do detailu) kalkulací technických rezerv. I když cílem EIOPA je zlepšit výstupy z kalkulací na základě pracovně náročného doladění (ze strany pojistitelů), tak se dá očekávat, že návrhy tohoto orgánu dohledu vyústí v praxi jen do limitovaného zlepšení,
  • zkreslené výsledky – některé návrhy EIOPA by mohly dokonce donutit pojišťovací podniky k aplikaci nerealistických manažerských postupů, jež by mohly vyústit do zkreslených výsledků. IE uvádí jako příklad pokyn 40b týkající se uvážení nové produkce při stanovení budoucích postupů/kroků managementu,
  • nedostatek proporcionality – na proporcionalitu by mělo být výslovně odkazováno, a to v celém dokumentu (pokynech).

Mohlo by vás zajímat: Robert Kareš: Zakotvení problematiky pojištění cizinců v právu EU


Z prohlášení IE se lze kliknutím dostat na kompletní znění odpovědi IE.[1] Na základě jeho prostudování lze určitě lépe pochopit výše uvedené tiskové prohlášení. Například u zmíněného pokynu 40b jde o to, že u nových investic by měl být brán zřetel na novou produkci, což IE nepokládá za racionální požadavek.


[1] https://www.insuranceeurope.eu/mediaitem/e9e79e6d-6806-48cd-a905-5f59b0a0071a/Response%20to%20EIOPA%20consultation%20paper%20on%20the%20revision%20of%20the%20guidelines%20on%20the%20valuation%20of%20technical%20provisions.pdf

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články