3Q 2021: MAPFRE roste čistý zisk. Crédit Agricole Assurances má výnosy +24,6 %


			3Q 2021: MAPFRE roste čistý zisk. Crédit Agricole Assurances má výnosy +24,6 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ španělské skupiny MAPFRE a francouzské skupiny Crédit Agricole Assurances.

MAPFRE

 • čistý zisk skupiny dosáhl za prvních devět měsíců roku 2021 výše 524 mil. EUR, což znamená oproti stavu k 30. září 2020 nárůst o 16,4 %,
 • pojistné se v – 3. čtvrtletí 2021 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 7 % na 16,63 mld. EUR,
 • v domovské zemi, tedy ve Španělsku, činil nárůst pojistného ve sledovaném období 7,6 %. To znamená, že tento výsledek skupiny MAPFRE byl o 3,5procentního bodu vyšší než růst celého španělského pojistného trhu,
 • společnost MAPFRE RE (zajištění a globální rizika MAPFRE) přispěla ve sledovaném období k zisku skupiny 95 mil. EUR. V 1. – 3. čtvrtletí 2020 byla v případě této společnosti vykázána ztráta ve výši 20 mil. EUR, která byla ovlivněna především dopady pandemie COVID-19 a škodami z titulu zemětřesení v Portoriku,
 • pojistná plnění z důvodu COVID-19 se koncentrují u skupiny MAPFRE do Latinské Ameriky. Za – 3. čtvrtletí 2021 bylo již vyplaceno na pojistných plněních 344 mil. EUR a od počátku této pandemie pak 666 mil. EUR,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II k 30. 9. 2021 činil 194,5 %,
 • výše prozatímní dividendy se již vrátily na předpandemickou úroveň.

Crédit Agricole Assurances

 • výnosy této skupiny se v – 3. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 24,6 % na 27,5 mld. EUR. Nejvíce se na tom podílely tyto segmenty: pojištění majetku a pojištění osob a v rámci segmentu „spoření a penze“ pojistné produkty spojené s fondy. Pokud se výsledek docílený k 30. září 2021 porovná s výsledkem k 30. září 2019, tak přírůstek výnosů činí 23 %. Při srovnání se stavem k 30. září 2018 představuje nárůst výnosů 32,7 %,
 • v neživotním pojištění byl udržen dynamický vývoj. Výnosy v tomto se v tomto segmentu podnikání zvýšily o 7,1 %. Přijaté pojistné se na konci září 2021 dostalo na hodnotu 4,1 mld. EUR. Dynamika růstu pojistného byla vysoká především na zahraničních trzích. Například v Itálii vzrostlo dané pojistné o 16,4 %,
 • na konci září 2021 činil počet pojistných smluv ve pojistném kmeni neživotního pojištění 15,1 mil., což značí nárůst oproti stavu k 30. září 2020 o 4,6 %,
 • kombinovaná kvóta[1] byla podle vyjádření této skupiny pod kontrolou a skončila na konci září 2021 na úrovni 96,9 %,
 • hrubé předepsané pojistné v segmentech pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ invalidity, pojištění pro případ neschopnosti splácet a též v segmentu skupinové pojištění zaznamenalo v 1. – 3. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 přírůstek 10,9 % a dostalo se tak na úroveň 3,5 mld. EUR,
 • hrubé předepsané pojistné v segmentu úspory/penze bylo v 1. – 3. čtvrtletí 2021 vykázáno ve výši 19,9 mld. EUR, což znamená oproti stejnému období roku 2020 nárůst o 37,8 %. Klíčovou pozici si v této oblasti uchovalo i ve sledovaném období životní pojištění spojené s fondy (unitlinked) s podílem ve výši 43,5 % (na hrubém přílivu finančních prostředků).

[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články