Jan Matoušek: Pojišťovny nejsou jen měšcem. Musí být i partnerem


			Jan Matoušek: Pojišťovny nejsou jen měšcem. Musí být i partnerem
25.1.2022 Pojistný trh

Je za námi další pandemický rok. Neexistuje oblast, která by nebyla kovidem zasažena. Přesto se našly situace, které stojí mimo koronavirové dění a jež stojí za to si připomenout. Osobností pojistného trhu jsme se tak v tradiční novoroční anketě zeptali na zhodnocení průběhu uplynulého roku a na klíčové momenty nadcházejícího roku 2022. V dnešním zamyšlení představí své postřehy výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Pandemická krize znamená řadu plošných ekonomických a sociálních dopadů. Testuje tak všechny sektory, ten pojišťovnický nevyjímaje. Odnášíme si dobré vysvědčení, jak v oblasti stability a dlouhodobě dobře řízeného rizika, tak v oblasti proaktivity a rychlé reakce, kterou pojišťovny předvedly v likvidaci škod po tornádu. To nám udělilo velkou lekci, že katastrofická rizika se mění a že je potřeba o nich do budoucna společně s klienty uvažovat jinak. Pojišťovny již v prvních hodinách po tornádu začaly klientům v zasažené oblasti vyplácet zálohy na škody, ale mimo to poskytly přímo na místě profesionální poradenství. Nejen, že to vyslalo jasný signál, že být pojištěný se vyplatí, ale především to, že pojišťovny umí být v krizových momentech partnerem.


Mohlo by vás zajímat: Richard Šálek: Intermap Technologies přináší zásadní inovace povodňových map


Spojení, která podpořila konkurenční prostředí

Zažíváme významnou konsolidaci na trhu a změny vlastnické struktury.  Fúze a akvizice velkých subjektů a portfolií, včetně těch přeshraničních, jsou velmi složité a rozhodně je na místě ocenit úsilí managementů a vlastníků, se kterým nejen vyhověli všem regulatorním požadavkům, ale vytvářejí kompetitivnější společnosti. Zmenšující se počet subjektů na trhu tak nevede k oslabení konkurence, možná právě naopak. Ostrá konkurence tak nejen že přináší klientům benefity jak v cenové rovině, tak v kvalitě nabízených služeb a produktů, ale má příznivý vliv na rozvoj doprovodných služeb.

Digitalizace nás vede do budoucnosti

Přizpůsobení fungování pojišťoven při pandemii znamenalo zásadní impulz pro rozvoj digitalizace celého trhu, ať již při sjednávání smluv, nebo například v procesu likvidace. Tento posun, který bude nadále pokračovat, není vítězstvím obchodu nad právníky, jak by se mohlo zdát, ale příklonem k rychlému a pragmatickému řešení regulatorních otázek. Odstraňování posledních zákonných překážek pro další digitalizaci je tématem debaty se státem a dohledovým orgánem a úkolem na toto volební období. Klienti chtějí podepisovat pojistné smlouvy a sjednávat si pojištění na dálku a regulace jim v tom nemá klást překážky.  Nejde jen o podpisy, moderní technologie v oblasti likvidace škod mají kapacitu výrazně zrychlit celý proces, zlepšit zákaznickou zkušenost a ušetřit provozní náklady.


Mohlo by vás zajímat: Karel Waisser: Klienti Slavia pojišťovny se mají v novém roce na co těšit


Témata pro další roky

Evropská stárnoucí společnost přináší problémy v oblasti úspor na stáří, dostupnosti lékařské péče a řešení sociálních otázek. A pojišťovny mohou být součástí řešení. Zvyšující se náklady na zdravotní péči budou do budoucna znamenat enormní nároky na státní rozpočet, na udržitelnost financování zdravotní a sociální péče a na nutnost přísunu nových soukromých prostředků. Diskuse o vícezdrojovém financování zdravotních a sociálních služeb není otázka do budoucnosti, ale již otázka dneška. Vždyť již nyní odmítají např. zařízení pro dlouhodobě nemocné až 30 procent zájemců o tyto služby. Mnoho rodin musí pak řešit situaci svými silami, což obnáší čtyřiadvacetihodinovou péči, která se samozřejmě promítá i do kvality jejich života. Existuje zde velký prostor pro zcela nové produkty, jako je dobrovolné připojištění dlouhodobé zdravotně sociální péče, nebo chcete-li pojištění ztráty soběstačnosti. 


Mohlo by vás zajímat: Martin Podávka: 2022 jako rok srovnávání a srovnávačů


Role pojišťoven se změnila

Mění se role pojišťoven jako partnera vlastních klientů. Jedná se o cestu změny z pouhého „měšce“ pro případ klientovy škody, kdy pojišťovna vyplatí pojistné plnění a tím její role končí, do role asistenta v nouzi, odborníka, který klientovi celou vzniklou situaci pomůže vyřešit od první do poslední chvíle. Budoucnost pojistného trhu tak spočívá v rozvoji asistenčních služeb a ve změně role pojišťovny na pohotového a nápomocného partnera při krizových situacích. Dobrým příkladem je právě pojištění ztráty soběstačnosti. Téměř nikdo v situaci, kdy jemu blízký či on sám čelí potřebě dlouhodobé zdravotně sociální péče, neruší, na co má nárok a kam se má obrátit. Pomoc v této situaci nepochybně některé pojišťovny nabídnou a bude to při prodeji tohoto pojištění významnou konkurenční výhodou.  

Jan Matoušek
Výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Dar ve výši 25 000 000 Kč

Sylvie Mailloux,  11. 3. 2022


Ahoj,
Jmenuji se Sylvie Mailloux francouzského původu, v současné době žiji ve Francii.  Žila jsem více než 15 let v ČR s manželem.  Trpím velmi vzácnou rakovinou srdce, která v krátké době dosáhla kritického stadia odsuzujícího mě k jisté smrti, a mám částka 25 000 000 Kč uložená na bankovním účtu v Německu.  Rád bych věnoval dar důvěryhodnému a čestnému člověku, aby jej dobře využil.  Vlastním importní/exportní firmu, Před 6 lety jsem přišla o manžela, což mě hodně poznamenalo, bohužel nemáme děti.  Tato částka je darem před mou smrtí vzhledem k mému kritickému zdraví.  Doufám, že rychle najdu tu správnou osobu.

Bůh ti žehnej

RSS

Související články