Richard Šálek: Intermap Technologies přináší zásadní inovace povodňových map


			Richard Šálek: Intermap Technologies přináší zásadní inovace povodňových map
18.1.2022 Rozhovory, Škody

Společnost Intermap Technologies je již od roku 1997 zhotovitelem map nebezpečí povodně a z nich vytvořených tarifních zón pro potřeby českého pojišťovnictví, zajišťovnictví a dnes i finančních služeb a realit. Obchodním ředitelem evropského zastoupení této kanadsko-americké společnosti se sídlem v Praze je Richard Šálek. Zeptali jsme se ho na inovace řešení v oblasti pojištění a zajištění, které již přes 20 let využívá majoritní část pojistného trhu v ČR, na Slovensku a nově také i v dalších zemích střední a východní Evropy, kam společnost významně rozšířila svoje aktivity.

Děkuji Vám, pane řediteli, že jste si udělal čas pro otázky portálu opojištění.cz, můžete nám blíže představit společnost Intermap Technologies?

Intermap Technologies je významným celosvětovým poskytovatelem geo-prostorových služeb. Zaměřujeme se na pořizování digitálních výškových modelů, máme vlastní trysková letadla Learjet s unikátními IFSAR radary (Interferometric Synthetic Aperture Radar – pořizování a zpracovávání výškových dat s vysokým rozlišením pomocí techniky zvané radarová interferometrie), modelujeme nebezpečí přírodních rizik (povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, lesní požáry atd.) a nad těmito modely poskytujeme datové, analytické a SW produkty a služby pro různé vertikály (pojišťovnictví, finanční služby – banky a spořitelny, realitní trh, telekomunikace, doprava, letecký a obranný průmysl).


Mohlo by vás zajímat: ČKP: Počet pojištěných vozidel se blíží 9 milionům


Historie společnosti Intermap Technologies sahá do roku 1919, kdy byla založena její předchůdkyně, společnost Pennsylvania Aero Service Corporation, a to jako první společnost pro letecké snímkování v Severní Americe. Sídlo společnosti Intermap je v Denveru, ve státě Colorado v USA, vývoj a zpracování dat a umělé inteligence sídlí v Calgary v Kanadě, zpracování dat a modelování probíhá také v Jakartě v Indonésii. Evropské obchodní zastoupení společnosti, jejímž předchůdcem byla před akvizicí společností Intermap Technologies společnost MultiMedia Computer, s.r.o. původně založená expertem na geografické informační systémy, dnešním Executive Vice Presidentem a hlavním SW Architektem společnosti Intermap, Zdenkem Drbohlavem v roce 1992, sídlí v Praze, kde také probíhá vývoj zákaznických SW řešení včetně modelování přírodních rizik. Jsme veřejně obchodovaná společnost kotovaná na Torontské burze (TXC) a také na mimoburzovním trhu s akciemi (OTCQX).

Společnost je již od roku 1997 zhotovitelem map nebezpečí povodně a z nich vytvořených tarifních zón pro potřeby českého pojišťovnictví, zkuste nám více nastínit tuto více než 20letou genezi na českém trhu?

Jednou s významných vertikál, která ovlivnila další směrování společnosti, je pojistný a zajistný trh. Ničivé povodně na Moravě v roce 1997, kdy velká voda připravila desítky lidí o životy a tisíce o střechu nad hlavou, prokázaly, že pojišťovny nepočítaly s rizikem velké vody. Pojištěné byly i domy v záplavových oblastech. Pojišťovny tehdy řešily téměř 120 tisíc událostí spojených s velkou vodou a celkem vyplatily asi 10 miliard korun. Škody však byly několikanásobně vyšší. Pojistný trh začal hledat nástroje pro kvantifikaci rizika povodně, které v té době nebyly k dispozici. MultiMedia Computer (MMC) se svou v té době již několikaletou zkušeností v oblasti geografických informačních systémů a úspěšným produktem MaGIS® byl na správném místě a ve správnou dobu. S významnými subjekty na českém pojistném trhu, mezi které patřila i tehdejší Česká pojišťovna, začal pracovat na vývoji specializovaného nástroje vyhovujícího požadavkům pojistného trhu.


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců 2021: Exkluzivní přehled


Předpokladem však nebyly pouze zkušenosti s vývojem geografických informačních systémů, ale i schopnost pro takový nástroj zajistit odpovídající datové zdroje a vše integrovat do jednoho komplexního nástroje, který bylo možné provázat se systémy pojišťoven. Datové zdroje byl MMC schopen zajistit díky vytvoření rastrového ekvivalentu topografických map RETM pro Vojenský topografický ústav (VTOPÚ) Dobruška v 90. letech. Za pomoci vojenských topografických map RETM25 vytvořil pro Českou pojišťovnu v letech 1997–2002 tzv. Rizikové území záplav (RÚZ).

Spolupráce se rozšířila i na půdu České asociace pojišťoven, pro kterou za pomoci vrstevnicového DTM z RETM25 v letech 2003–05 namodeloval první povodňové mapy ČR. Současně v té době vznikal i systém Aqarius.NET®, který využíval i další datové zdroje včetně adresných a mapových podkladů od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK) a který vše integroval v rámci této komplexní platformy. Systém Aqarius.NET® postupně v rámci dalšího zákaznického vývoje nabaloval specializované analytické funkcionality, které obsahovaly prakticky vše, co pojistný trh potřeboval. Analytické a datové komponenty řešení začaly sloužit rovněž jako báze pro modelaci katastrofické povodňové expozice, kterou dodáváme pojišťovnám během obnovy zajištění. Díky spolupráci s Českou asociací pojišťoven se platforma Aquaris.NET, dnes již pod názvem Aquarius RMA, stala jakýmsi etalonem českého pojišťovnictví pro kvantifikaci rizika povodně v ČR a brzy poté také na Slovensku.

Díky tomuto více než 20letému úsilí je naše řešení dnes využíváno majoritní části pojistného trhu v ČR i na Slovensku. Za zmínku stojí také to, že naše řešení je v ČR využíváno i kromě pojistného a zajistného trhu i trhem finančních služeb a realit (banky, stavební spořitelny, realitní společnosti, znalci a odhadci nemovitostí), který používá naše mapy nebezpečí jako doplňkovou informaci o pojistné situaci dané nemovitosti v rámci procesů ohodnocování nemovitostí. Tento úspěch na českém a slovenském pojistném trhu byl i motivací akvizice MMC společností Intermap Technologies, díky kterému se otevřela cesta k rozšíření vertikály pojišťovnictví i celosvětově. V USA nabízíme řešení pro kvantifikaci rizik pod názvem InsitePro z dílny pražského zastoupení včetně namodelovaných map nebezpečí povodně o rozloze cca 10 mil. km2 (132x rozloha ČR). Dále jsou to země jihovýchodní Asie. Disponujeme rovněž globálními mapami nebezpečí povodně WorldFlood a jsme součástí modelu SwissRe CatNet v1.


Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Co nás v roce 2022 čeká a nemine v ekonomice?


Ve druhé polovině roku 2021 jste oznámili českému trhu významné inovace. Proč přicházíte s takto významnými novinkami právě nyní?

Jako každá společnost, která dlouhodobě působí na trhu, tak i Intermap musí držet krok s trendy. Změna klimatu je pro pojistitele klíčovým faktorem rizikovějšího a složitějšího majetkového portfolia. Hospodářský růst, digitalizace a urbanizace rovněž přispívají k nárůstu rizik a k rekonfiguraci rizikových fondů, měnících podobu odvětví. Moderní nástroje a přesné datové podklady umožňují pojistitelům optimalizovat rozhodovací procesy a významně snižovat rizika plynoucí z měnící se situace na trhu. Mobilní technologie zabezpečují dostupnost kompletního řešení kdekoli v terénu. Nasazení cloudu výrazně zjednodušuje a zlevňuje využití pokročilých nástrojů a datových sad v rámci existujících systémů pojišťoven a umožňuje jejich nepřetržitou aktualizaci.

V současné době představujeme českému pojistnému trhu celou řadu inovací našich řešení, služeb a datových sad, na kterých jsme poslední roky pracovali. Také bych rád zmínil, že naše řešení prošlo auditem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Závěrem tohoto auditu, který byl prezentován celému pojistnému trhu v září 2021 bylo, že způsob modelování povodňových rizik je koncepčně vhodný, modelovací systém poskytuje relevantní výsledky, systém je průběžně aktualizovaný, má potenciál pro další využívání i v budoucnu a systém vyhovuje rámcům řešení dohodnutých pojistným trhem. Provedený audit poskytl několik významných doporučení, které by mělo řešení reflektovat. Proto jsme se rozhodli načasovat příchod našich inovací právě na toto období.


Mohlo by vás zajímat: Whistleblowing se blíží. Na co se připravit?


Čeho se tedy konkrétně týkají Vaše inovace?

Předně se jedná o modernizaci SW, uživatelského rozhraní aplikace Aquarius RMA a RMA webových služeb a aplikačního programového vybavení. Dále přicházíme s novými analytickými funckionalitami/nástroji, které reflektuji potřeby trhu, tak jak je vnímáme během našich diskusí s klíčovými zástupci pojišťoven a zajišťoven. V neposlední řadě se jedná o novou generaci datových sad/podkladů, jako jsou mapy nebezpečí povodně a dalších rizik, podkladové mapy a adresní, parcelní a polygonové databáze, tedy datové sady, které jsou nedílnou součástí našeho řešení a nad nimiž vlastně probíhá samotná kvantifikace rizik. Celá řada novinek se týká i nových způsobů využití řešení v systémech pojišťoven či zajišťoven. Tady stojí za zmínku optimalizace řešení pro použití na mobilních zařízeních a rozšíření o nasazení s využitím technickoprovozního modelu v cloudu, hybridně či plně cloudově, díky čemuž se pro velké skupinové pojišťovny může řešení jednoduše stát skupinovou platformou pro regionální užití pouhým doplněním o pro dané země specifická data.

Richard Šálek Intermap Technologies je od již od roku 1997 zhotovitelem map 1

Obrázek: Schematické zobrazení řešení pro kvalifikace rizik. Ve střední části: Analytické nástroje používané pro ohodnocení různých aspektů rizika různými odděleními pojišťovny. Vlevo: Data, která pomáhají v procesu ohodnocení rizika: mapy nebezpečí, podkladové (orientační) mapy, adresní a parcelní data. Vpravo: Uživatelské rozhraní formou webové mapové aplikace ovládané pracovníkem pojišťovny (nahoře) nebo formou propojení do provozních systémů pojišťovny.


Mohlo by vás zajímat: Velké oči… pojišťovny přehodnocují krytí kybernetických škod


S Vaším příchodem společnost významně rozšířila svoje aktivity do širšího regionu střední a východní Evropy, jak se Vám daří?

Český pojistný trh je našim referenčním trhem. Působíme prakticky ve všech pojišťovnách, které jsou součástí nadnárodních pojistných skupin působících v širším regionu střední a východní Evropy. Naše pozice na českém trhu je výsledkem více než 20letého působení vysoce kvalifikovaného a odborného týmu, který problematikou vývoje grafických informačních systémů, analytických a datových komponent řešení pro kvantifikace rizika povodně a dalších rizik žije. Zde vznikla možnost replikovat naše úspěchy z českého a slovenského trhu a nabídnout naše řešení nadnárodním skupinám i v dalších zemích širší střední a východní Evropy. Za tímto účelem jsme přišli s novým obchodním modelem na bázi subskripcí a novým technickoprovozním modelem našeho řešení Aquarius RMA pro kvantifikaci rizik v cloudu. Cloud computing je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako „poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu“ s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně, např. pomocí webového prohlížeče nebo mobilního telefonu.

Nasazení cloudu výrazně zjednodušuje a zlevňuje využití pokročilých nástrojů a datových sad v rámci existujících systémů pojišťoven a umožňuje jejich nepřetržitou aktualizaci. Pro velké pojišťovny se díky nasazení cloudu tyto nástroje stávají platformou pro regionální užití pouhým doplněním o pro dané země specifická data. Díky tomu jsme rozšířili spolupráci v rámci několika významných regionálních pojišťovacích skupin a v současné době nasazujeme naše řešení do dalších až 11 zemí střední a východní Evropy, kde tyto skupiny prostřednictvím svých provozních entit působí. V souvislosti s tímto úsilím významně posilujeme náš risk engineering tým a již třetím rokem registrujeme dvouciferný nárůst regionálních příjmů z poskytování SW, analytických a datových služeb.

Děkuji Vám za rozhovor.


Richard Šálek

Richard Šálek vystudoval ČVUT v Praze. Během svého více než 25letého působení v nadnárodních společnostech získal bohaté zkušenosti v oblasti prodeje komplexních SW, analytických a datových řešení napříč různými vertikálami i segmenty trhu. V evropském zastoupení kanadsko-americké společnosti Intermap Technologies sídlícího v Praze působí od roku 2017 jako obchodní ředitel pro region střední a východní Evropy a také Ruska.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články