EU uvažuje o změnách pravidel pro odpovědnost za výrobek


			EU uvažuje o změnách pravidel pro odpovědnost za výrobek

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení ke změnám pravidel pro odpovědnost za výrobek, které připravuje Evropská komise. Podle názoru IE by velké změny těchto pravidel mohly podlomit schopnost pojistitelů krýt určitá rizika. Prohlášení vychází z odpovědi IE na dotazník Evropské komise, který byl koncipován s ohledem na potřebu adaptace odpovědnostních pravidel na digitální věk a umělou inteligenci (AI). 

Insurance Europe upozorňuje, že evropští pojistitelé již poskytují uživatelům a producentům AI širokou škálu pojistných produktů a služeb. Nicméně, pokud EU hodlá provést podstatné změny směrnice o odpovědnosti za výrobek (Product Liability Directive – PLD[1]), tak by mohlo být pro pojistitele obtížné pokračovat v pojišťování určitých rizik.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Nejvyšší počet podvodů byl zaznamenán v pojištění vozidel


Z tohoto důvodu by Evropská komise měla upustit od zavedení zásadních změn existujícího rámce, aby pojistitelům umožnila nadále provádět přesné kalkulace rizik a starat se o soustavně se vyvíjející tržní požadavky a skutečnosti. PLD by podle IE měla navíc zůstat omezena na škodu na zdraví a věcnou škodu, neboť jiné typy újmy jsou již odškodňovány existující legislativou, jakou jsou směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (Environmental Liability Directive[2]) a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation[3]). Insurance Europe zdůrazňuje, že nová pravidla by měla být zvažována jedině v případě, že existuje jasná mezera v ochraně. Ale tomu tak nyní není.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: Digitalizace životního pojištění je výzva pro celý trh


Zájemci o tuto problematiku mají možnost se přímo seznámit s jednotlivými otázkami Komise a odpověďmi Insurance Europe ZDE. 


[1] Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky
[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí
[3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články