Regulace by měla respektovat význam otevřených trhů a nutnost pravidel


			Regulace by měla respektovat význam otevřených trhů a nutnost pravidel
1.4.2022 Zahraničí

Insurance Europe (IE) zveřejnila odpověď Poradní rady pro zajištění (RAB) na výzvu Výboru Sněmovny lordů pro průmysl a regulátory ohledně sdělení stanovisek k regulaci v segmentech pojištění a zajištění ve Spojeném království.

RAB je odborný orgán, který zastupuje zájmy evropského zajišťovacího průmyslu. Tvoří jej sedm největších evropských zajišťovacích podniků, a to na úrovni výkonných ředitelů. Patří mezi ně společnosti Gen Re, Hannover Re, Lloyd’s, Munich Re, PartnerRe, SCOR a Swiss Re, které produkují zhruba 60 % globálního zajistného. RAB podporuje stabilní, inovativní a konkurenceschopné tržní prostředí a takový regulatorní a obchodní rámec, který usnadňuje přenos rizik v globálním měřítku prostřednictvím zajištění a jiných pojistných řešení vázaných na kapitál.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Jiří Doubravský


Pokud jde o přípravu nové regulace ve Spojeném království, zveřejnil RAB tato stanoviska:

  • otevřené zajišťovací trhy jsou životně důležité, aby umožnily pojišťovacímu sektoru provozovat činnost efektivně, diversifikovat globálně rizika a podporovat pokračující růst a odolnost globálního hospodářství i národních ekonomik. Jakékoli překážky zajišťovacího obchodu narušují efektivnost pojistných a zajišťovacích trhů a vedou pak k vyšším nákladům na zajištění a k menší pojistné kapacitě v dlouhodobém horizontu,
  • vzhledem k přeshraničním aktivitám (podnik – podnik) by zajišťovací sektor měl získat speciální zacházení v regulaci, aby mohl naplňovat svůj účel. Konkrétně „čistá“ zajišťovací pobočka podniku situovaného v zemi, jež je považována za ekvivalentní, by měla být podrobena velmi omezené – pokud nějaké – dodatečné regulaci v UK, a to s ohledem na činnosti lokálních poboček v UK,  
  • odpovídající režim upravující činnost poboček zahraničních pojistitelů a zajistitelů je stěžení pro udržení a rozvoj UK jako mezinárodního konkurenceschopného pojišťovacího a zajišťovacího centra. Proto RAB uvítala nedávné rozhodnutí o ekvivalenci týkající se jurisdikcí v EHP (Evropském hospodářském prostoru) přijaté Ministerstvem financí UK,
  • obezřetnostní dohled nad pobočkami by měl mít vysoký stupeň uznání v domovském státě, a to v rámci dohledu nad právními entitami, který již funguje.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články