Monitorovací nástroje pro posuzování likvidity nesmí být příliš komplikované


			Monitorovací nástroje pro posuzování likvidity nesmí být příliš komplikované
29.3.2022 Zahraničí

Federace Insurance Europe (IE) odpověděla na konzultaci Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) týkající se přípravy nástrojů pro měření likvidity.

Insurance Europe bere na vědomí, že IAIS hodlá připravit kvantifikovatelné posuzování likvidity, aby tak byl k dispozici nástroj k posílení monitoringu pojišťovacího průmyslu na makroekonomické úrovni. V této souvislosti by však mělo být také jednoznačně akceptováno, že mikroobezřetnostní dohled nad rizikem likvidity musí být založen na analýze týkající se specificky daného podniku a na rámci, který nemůže být standardizován na globální úrovni.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Srovnávače ŽP mají budoucnost. Jsou však stále na startovní čáře


IE proto pro globální použití v IAIS doporučuje a podporuje implementaci navrhovaného expozičního přístupu (přístupu k rizikům – „Exposure Approach“), který se jeví jako nejvhodnější metrika (systém měření – soubor ukazatelů) pro monitoring rizika likvidity na globální makro-úrovni. IE proto podporuje přípravu jediné metriky, posuzované v rámci jednotného časového horizontu. Konstrukce takové metriky pro likviditu by měla být sladěna s makroobezřetnostním cílem a zůstat co možná nejjednodušší, aby bylo možné se vyhnout nadměrnému regulatornímu zatížení.

IE též oceňuje úsilí, které IAIS věnovala přípravě přístupu týkajícího se projektování cash – flow („Cashflow Projection Approach“).  Jelikož je však tento přístup založen na příliš předepisujícím univerzálním seznamu zátěžových parametrů, které nejsou vhodné pro každého jednotlivého pojistitele, tak nemůže nahradit interně připravené metriky používané k řízení likvidity. Pokud by byl aplikován, znamenalo by to dodatečnou práci a paralelní kalkulaci bez podstatného přínosu.


Mohlo by vás zajímat: Martin Podávka: Jak InsurTech ovlivní pojišťovnictví?


Nad rámec výše uvedeného stanoviska IE je účelné vysvětlit, že riziko likvidity je jedním z prvků tzv. komplexního rámce IAIS určeného pro orgány dohledu v pojišťovnictví, aby mohly podporovat globální finanční stabilitu prostřednictvím hodnocení a zmírňování systémového rizika v globálním pojišťovacím průmyslu. IAIS se v tomto případě snaží vytvořit soubor pomocných ukazatelů (metriku), které by mohly napomáhat při identifikaci trendů v oblasti likvidity v pojišťovnictví.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články