Insurance Europe: Retailová investiční strategie Evropské komise je nepoužitelná


			Insurance Europe: Retailová investiční strategie Evropské komise je nepoužitelná

Insurance Europe (IE) pokračuje v připomínkování dalších problematických aspektů retailové investiční strategie Evropské komise (dále jen „Komise“). Její předchozí stanovisko naleznete rovněž na tomto portálu.

Insurance Europe reagovala na konzultaci otevřenou Komisí týkající se tentokrát jejích návrhů na hodnocení vhodnosti a přiměřenosti (viz např. čl. 30 směrnice 2016/97/EU), jež mají být zapracovány do připravované retailové investiční strategie EU.  Tyto návrhy by byly podle IE pro pojistitele zcela nepoužitelné a způsobily by závažné problémy klientům, neboť by omezily výběr pojistných produktů, limitovaly přístup klientů k vysoce kvalitnímu poradenství a nutily by pojišťovací poradce k nabídce pojistných produktů založených na irelevantních kritériích. Podle IE musí proto Komise zásadně přehodnotit svůj přístup.


Mohlo by vás zajímat: Následné vzdělávání: Analýza potřeb pojištění vozidel


Pojistné produkty s investiční složkou jsou naprosto odlišné od jiných investičních produktů a nemohou být vneseny, resp. zařazeny, do stejného distribučního systému. Důvodem je podle IE ta skutečnost, že je odlišný jak regulatorní rámec pro pojišťovnictví, tak distribuční systémy v pojišťovnictví i pojistné produkty. Není třeba prý ani zdůrazňovat, že pojištěné osoby mají ve srovnání s jinými typy retailových investorů také jiné potřeby a očekávání. Pokud Komise hodlá provést změny v režimu daném existující směrnicí o distribuci pojištění 2016/97/EU (IDD), tak tyto úpravy musejí být kalibrovány specificky pro pojistné trhy.     

Kromě toho podle IE neexistuje žádná zřetelná potřeba ohledně přípravy takových návrhů. IDD poskytuje dostatečné záruky, a to pro celý životní cyklus pojistného produktu. Neexistuje ani jasný důkaz, že jsou potřebné změny ve stávajícím systému týkajícím se vhodnosti a přiměřenosti.  


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Benzín na příděl!


IE dále konstatuje, že konzultační materiál Komise obsahuje důležité nové návrhy, jež vyžadují, aby zainteresované osoby komplexně uvážily úplně nový způsob provádění testů vhodnosti a přiměřenosti. Vzhledem k tomu je zhola nemožné, aby evropské pojišťovnictví plně posoudilo tyto návrhy během čtyř týdnů, jež dala Komise k dispozici. Konzultace, jako je tato, musejí podle IE trvat minimálně 12 týdnů v souladu s principy Komise pro lepší regulaci („Better Regulation“).

Na závěr IE konstatuje, že existují také závažné otevřené otázky týkající se toho, jak by nový systém fungoval, pokud jde o férovou hospodářskou soutěž, odpovědnost, poradenství, náklady a parametry pojistných produktů, což bylo úplně přehlédnuto. Komise musí proto urychleně prozkoumat tyto problémy či aspekty a teprve pak je možné dále pokročit s její retailovou investiční strategií.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články