Insurance Europe zveřejnila finální výsledky evropských pojišťoven za rok 2020


			Insurance Europe zveřejnila finální výsledky evropských pojišťoven za rok 2020

Insurance Europe (IE) zveřejnila statistiku s výsledky evropského pojišťovnictví za rok 2020 („European Insurance in Figures“). Tato statistika zahrnuje údaje o životním pojištění, soukromém zdravotním pojištění i majetkovém a odpovědnostním pojištění, a to včetně pojištění motorových vozidel. Zainteresované osoby v ní naleznou taktéž data o vývoji investic pojišťoven či informace o tržních strukturách, zvláště pak o distribučních kanálech. V tomto článku uvádíme klíčové údaje a trendy v roce 2020.

Celkové hrubé předepsané pojistné v roce 2020 dosáhlo v Evropě výše 1 264 mld. EUR, což znamená ve srovnání s rokem 2019 pokles o 4 %. Tento pokles byl ovlivněn především prudkým propadem v životním pojištění, a to o 9 % oproti roku 2019. Ekonomické dopady pandemie COVID-19 a nejistota ohledně budoucích příjmů vedly k tomu, že řada pojistníků přerušila penzijní spoření. Dalším důvodem snížení výkonu životního pojištění bylo omezení či znemožnění aktivního kontaktu s pojistníky a zájemci o pojištění v době zastavení ekonomické aktivity v mnoha zemích.


Mohlo by vás zajímat: PwC: České ženy vydělávají o pětinu méně než muži


Na druhé straně v segmentech soukromého zdravotního pojištění a majetkového a odpovědnostního pojištění se projevila větší odolnost, neboť byl docílen růst pojistného o 3,4 %, resp. 2,8 %. V době pandemie si mnoho lidí uvědomilo význam soukromého zdravotního pojištění. Růst docílený v tomto segmentu navázal na růstovou trajektorii v předchozím období a dá se očekávat, že bude pokračovat ve střednědobém horizontu. Vzestup pojistného v majetkovém a odpovědnostním pojištění (tj. neživotním pojištění bez soukromého zdravotního pojištění) odráží rostoucí poptávku u některých typů pojištění. Např. pojistné u pojištění obecné odpovědnosti vzrostlo v roce 2020 o 7 % a pojistné u majetkového pojištění o 3,6 %.

Globální pandemie měla bezesporu silný dopad na národní hospodářství napříč světem. Pokud jde o EU27, tak hrubý domácí produkt (HDP) po očištění o inflaci se v roce 2020 snížil o 5,9 %, přičemž v předchozím roce byl vykázán jeho nárůst o 1,6 %. IE upozorňuje, že tento propad byl větší než v období první globální finanční a ekonomické krize, neboť v roce 2009 činil minus 4,2 %. Hospodářství USA zaznamenalo v roce 2020 snížení HDP v menším rozsahu (- 3,5 %), a to po růstu ve výši 2,8 % v roce 2019. Čína na rozdíl od EU a USA udržela i v krizovém roce 2020 růst HDP, i když jen o 2,2 % (+ 5,8 % v roce 2019). Vzhledem k tomuto makroekonomickému vývoji nastal v roce 2020 i pokles globálního pojistného, a to o 1,3 %.


Mohlo by vás zajímat: Následné vzdělávání nemusí být nudný e-learning


Hustota pojištění, tj. průměrné výdaje na pojištění na 1 obyvatele, se dostala v Evropě v roce 2020 na 2 093 EUR.  Celková pojištěnost, tj. hrubé předepsané pojistné k HDP v běžných cenách, skončila v roce 2020 na úrovni 7,43 %. V roce 2020 dosáhla vyplacená pojistná plnění v Evropě výše 1 010 mld. EUR, což znamená 2,8 mld. EUR denně, nebo také 1 674 EUR na 1 obyvatele. Tyto celkové skutečně impozantní výsledky jsou v dané statistice IE dále specifikovány podle příslušných pojistných odvětví či typů pojištění.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články