IDD v Německu: Jak to vypadá s prováděcím nařízením?


			IDD v Německu: Jak to vypadá s prováděcím nařízením?

V čísle 52 Spolkového věstníku zákonů z 28. července 2017 byl zveřejněn zákon k implementaci směrnice (EU) 2016/97 o pojišťovacím obchodu a o změně dalších zákonů. Legislativnímu procesu ohledně tohoto zákona byla na portále oPojištění.cz věnována soustavná pozornost. V současné době se v Německu pozornost zaměřuje na návrh prováděcího nařízení k tomuto zákonu. 24. listopadu 2017 k němu vydal stanovisko Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV).

Návrh prováděcího nařízení, který obsahuje zbývající doplňkové požadavky na pojišťovací zprostředkovatele, připravilo Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky. Mezi tyto požadavky patří zejména informační povinnosti vůči pojistníkovi a závazek mít pro činnost dostatečné garance nebo pro tento účel sjednané pojištění.

Nařízení upravuje rovněž další vzdělávání, vymezuje jeho obsah a kontrolu, stanovuje obecné požadavky na organizaci podnikání a týká se i vedení účetnictví a postupů při vyřizování stížností.

Návrh nařízení byl zveřejněn dne 23. října 2017 a v připomínkovém řízení dostaly možnost zpracovat stanovisko kromě tzv. povinných míst i zainteresované osoby, mezi něž patří zejména asociace a svazy z oboru pojišťovnictví.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Není nad pěknou škodu


Po vyřízení připomínek musí návrh schválit Spolková vláda a následně se jím bude zabývat Spolkový sněm, který si ve výše uvedeném zákoně zajistil, že mu musí být návrh nařízení předložen, přičemž jej může změnit nebo dokonce odmítnout. Navíc se vyžaduje i souhlas Spolkové rady.

Podle názoru GDV lze v návrhu nařízení nalézt řadu účinných a současně pragmatických řešení. Například jsou zohledněny nejrůznější formy výuky a výukové formáty. Pro pojišťovnictví je ale obzvlášť důležité, aby stanovené úkoly nevedly k nepřiměřené byrokracii. V oblasti dalšího vzdělávání však není návrh v tomto ohledu prý přesvědčivý.

GDV hodnotí kriticky zvláště ta ustanovení návrhu nařízení, jež se týkají:

  • závazné kontroly „úspěchu“ výuky u každého opatření v oblasti dalšího vzdělávání
  • každoročního podrobného a formalizovaného prohlášení o uskutečněném dalším vzdělávání, jež musí být předkládáno Průmyslové a obchodní komoře
  • obsahového omezení dalšího vzdělávání na rastr pro zkoušku odborné způsobilosti pro pojišťovací zprostředkovatele, která je předpokladem pro povolení
  • nepružných a formalizovaných povinností pro plánování a organizaci dalšího vzdělávání

Návrh nařízení klade důraz na administraci dalšího vzdělávání a neponechává nezbytný herní prostor pro formy výuky a výukové formáty. GDV proto upozorňuje, že německé pojišťovnictví i bez zákonného tlaku prostřednictvím dobrovolné iniciativy „dobře poradit“ zřetelně dokázalo, že si uvědomuje význam dalšího vzdělávání a že z vlastních pohnutek investuje do odborného a vysoce kvalitního poradenství. Úzký korzet podrobných administrativních povinností by byl podle GDV špatnou cestou ke správnému cíli.

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.