Nové právní akty EU k pojišťovnictví


			Nové právní akty EU k pojišťovnictví

V podstatě na konci roku 2019, a to dne 27. prosince 2019, byly v Úředním věstníku EU (L 334/48) zveřejněny tři nové právní akty k pojišťovnictví. Týkají se dohledu a Solventnosti II. Jelikož mezi nimi existují úzké vazby, byly připravovány koordinovaně a zveřejněny současně. V roce 2019 vydala EU k dané problematice celkem 11 právních aktů. Reálné posouzení dopadů těch tří prosincových aktů vyžaduje ovšem důkladnou právní analýzu. Cílem tohoto článku je pouze podat informaci o finalizaci legislativního procesu a o jejich zveřejnění.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.