Ing. Petr Procházka

Petr Procházka

Funkce: Ředitel úseku řízení produktů v Pojišťovně České spořitelny

Ing. Petr Procházka (*1970) působí v Pojišťovně České spořitelny (PČS) již 17 let. Do pozice ředitele úseku řízení produktů byl jmenován v roce 2007, předtím vedl sedm let úsek pojištění. Na své současné pozici "Ředitel úseku řízení produktů" zodpovídá za produktové portfolio PČS, produktovou metodiku a pojistnou matematiku.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde studoval nejprve na národohospodářské fakultě a posléze se věnoval postgraduálnímu studiu na téma aktuální problémy v pojišťovnictví.

Aktuálním problémům v pojišťovnictví zůstal věrný, sleduje vývoj na trhu pojišťovnictví a aktivně se k němu vyjadřuje. Je dlouhodobě členem sekce pojištění osob České asociace pojišťoven.

Petr Procházka je ženatý a má dvě děti. K jeho zálibám patří především sport, zajímá se také o film a hudbu.

PČS

rozhovor

LinkedIn profil