Vienna Insurance Group završuje transakci se skupinou Erste Group


			Vienna Insurance Group završuje transakci se skupinou Erste Group
16.9.2008 Akvizice a fúze

Vienna Insurance Group – po schválení příslušných protimonopolních úřadů a lokálních orgánů dozoru nad pojišťovacím trhem v Rakousku, Chorvatsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku – úspěšně a v souladu s harmonogramem završila koupi  pojišťovacích aktivit skupiny Erste Group Bank AG v Rakousku i ve střední a východní Evropě.

Významnou součástí transakce je uzavření dlouhodobé distribuční dohody, umožňující Vienna Insurance Group přístup k mezinárodní distribuční síti Erste Group s více než 16 mil. zákazníků a s více než 2.900 pobočkami. Skupina Erste Group za to získává přístup ke zhruba 10 milionům zákazníků Vienna Insurance Group v zemích, ve kterých jsou oba partneři nyní aktivní.

„Úspěšným zakončením této akvizice a uzavřením distribuční dohody můžeme ještě důrazněji pokračovat v nastoupené cestě růstu“, prohlásil Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group. „Vienna Insurance Group se tímto stává jedničkou mezi v tomto regionu působícími pojišťovnami. Vzájemná distribuční dohoda poskytuje oběma peněžním koncernům solidní základ pro intenzivnější společné využívaní dynamického růstu trhů v zemích SVE.“ Region SVE tvoří tyto země: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko.

Vzájemná distribuční dohoda byla uzavřena na dobu 15 let a tvoří základ spolupráce skupin Erste Group a Vienna Insurance Group v rámci distribuce. Obě firemní skupiny se zavázaly, že budou prostřednictvím své vlastní distribuční sítě přednostně nabízet produkty druhého partnera. Lokální distribuční dohody, nyní uzavřené v jednotlivých zemích, vytvářejí základ pro spolupráci mezi společnostmi skupiny Vienna Insurance Group a společnostmi Erste Group a podtrhují očekávání, že nové koncernové společnosti pozitivně přispějí k celkovým výsledkům Vienna Insurance Group.

Celková hodnota transakce představuje 1.445 mil. eur.

Nové pojišťovny ve skupině

Přehled nových pojišťoven, stávajících se nyní součástí koncernu Vienna Insurance Group:

Rakousko:

Uzavřením transakce je Vienna Insurance Group celkově vlastníkem zhruba 95 procent společnosti Sparkassen Versicherung Aktiengesellschaft (s Versicherung), druhé největší rakouské životní pojišťovny. V roce 2007 dosáhla „s Versicherung“  objem pojistného (předepsané hrubé pojistné) ve výši 808,5 mil. EUR. Vienna Insurance Group je tak lídrem rakouského pojišťovacího trhu.

Česká republika:

V České republice vlastní Vienna Insurance Group zhruba 95 procent čtvrté největší životní pojišťovny země, Pojišťovny České spořitelny, a.s. (PČS). V roce 2007 dosáhl objem pojistného (předepsané hrubé pojistné) PČS výše 232,9 mil. EUR. Vienna Insurance Group je tak na českém pojišťovacím trhu na druhém místě.

Slovenská republika:

Na Slovensku vlastní Vienna Insurance Group zhruba 95 procent Poisťovne Slovenskej sporitel’ne, a.s., desáté největší slovenské životní pojišťovny. V roce 2007 dosáhlo předepsané hrubé pojistné výše 24,8 mil. EUR. Vienna Insurance Group je tak dvojkou na slovenském pojišťovacím trhu.

Chorvatsko:

V Chorvatsku Vienna Insurance Group vlastní zhruba 95 procent společnosti Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje, která v roce 2007 dosáhla objem pojistného (předepsané hrubé pojistné) ve výši 8,9 mil. EUR. Vienna Insurance Group je tak na chorvatském pojišťovacím trhu na čtvrté pozici.

Maďarsko:

V Maďarsku Vienna Insurance Group vlastní zhruba 95 procent společnosti ERSTE Sparkassen Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, která v roce 2007 zaznamenala objem pojistného (předepsané hrubé pojistné) ve výši 36,0 mil. EUR. Nyní je Vienna Insurance Group na osmém místě na pojišťovacím trhu.

Rumunsko:

V Rumunsku nabývá Vienna Insurance Group za podmínky získání úředních povolení zhruba 88,5 procent životní pojišťovny BCR Asigurari de Viata a neživotní pojišťovny BCR Asigurari. BancaComercială Română (BCR)si ponechává 5 procent rumunské životní pojišťovny. Zbylé podíly obou společností vlastní menšinoví akcionáři. V roce 2007 dosáhl objem pojistného životní pojišťovny 23 mil. EUR, v případě neživotní pojišťovny to bylo 155,2 mil. EUR. Vienna Insurance Group byla se svými pojišťovnami již dosud jedničkou rumunského pojišťovacího trhu.

Srbsko a Ukrajina:

V Srbsku a na Ukrajině nedisponuje Erste Group žádnými pojišťovnami, které by byly prodány v rámci této transakce. Ale i v těchto zemích bude mezi společnostmi Erste Group a pojišťovnami skupiny Vienna Insurance Group uzavřena distribuční smlouva.

Ukončením této transakce se Vienna Insurance Group stane s podílem přesahujícím 14 procent lídrem mezi mezinárodně působícími pojišťovacími skupinami v regionu SVE.


Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články