ANALÝZA: Srovnání českého a slovenského pojistného trhu 1.díl


			ANALÝZA: Srovnání českého a slovenského pojistného trhu 1.díl
27.12.2012 Pojistný trh

Česká republika a Slovensko jsou země regionálně si blízké, „lidsky“ obdobné a mají i poměrně dlouhou a nedávnou společnou minulost. To vše by mohlo svádět k závěru, že i pojistné trhy v obou zemích si budou velmi podobné. Jak se však ukazuje, je to zjednodušující závěr. Regionální blízkost je sice významný faktor, ale mnohem větší význam má například ekonomické a sociální prostředí. To se projevuje například některými rozdílnými právními úpravami.

Ukazuje se, že i zákazníci mají k pojištění rozdílný vztah a cítí nutnost uspokojovat jiné potřeby. A to přesto, že by se mohlo zdát, že si jsou podobní svým přístupem k životu a jeho preferencím. Společná minulost má na stav pojistného trhu jen malý vliv, protože se obě země od sebe oddělily v době, kdy byla demonopolizace pojišťovnictví ještě v počátcích. Oba trhy ale musely a v budoucnu nejspíš budou muset čelit podobným úskalím.

Jsou tu ale také okolnosti určující podobnost těchto dvou trhů. Je to především členství obou zemí v Evropské unii. To sebou přináší povinnost zohledňovat řadu regulatorních opatření, jako jsou v poslední době (nebo v blízké budoucnosti budou) například Solvency II, tzv. Unisex (zákaz používání pohlaví pro výpočet výše pojistného a pojistného plnění) nebo zprostředkovatelské směrnice IMD 2 a PRIPs. Rozdíly se také částečně smazávají díky působnosti některých pojistných skupin v obou zemích, které často aplikují obdobné postupy. Oba trhy musely také čelit finanční krizi v letech 2008 a 2009 a nyní se potýkají s dopady aktuálně probíhající dluhové krize.

Dohled nad pojistnými trhy

Pojistný trh je v obou zemích regulován obdobným systémem zákonů a dalších legislativních opatření. Existují v podstatě jen dva zásadnější rozdíly. Na Slovensku není upravena činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí a zprostředkovatelská činnost je regulována v rámci obecného zákona o finančním zprostředkování. Dohled nad oběma trhy provádí příslušná národní banka (ČNB a NBS). Pojišťovny v obou zemích mají svoji profesní organizaci a sdružují se i ostatní subjekty pojistného trhu.

V České republice působí více pojišťoven než na Slovensku, což je dáno rozdílnou velikostí obou trhů, když ten český je oproti slovenskému zhruba dvojnásobný. Z toho plyne i přibližně dvojnásobně vyšší objem pojistného v případě českých pojišťoven. V obou zemích je však obdobná koncentrace trhu. Jak v České republice, tak na Slovensku existují dvě velké společnosti soupeřící spolu o pozici nejsilnější pojišťovny. Na Slovensku je však jejich postavení výrazně dominantnější na úkor středních pojišťoven. Těm, v porovnání s českou republikou, ubírají větší souhrnný tržní podíl také malé pojišťovny.

Nejsilnější pojišťovny

V obou zemích je nejsilnější pojišťovnou na trhu nástupnická pojišťovna po bývalém monopolním pojistiteli. Na Slovensku došlo k jeho spojení s pojišťovnou Allianz, když takto vzniklý subjekt vystupuje pod názvem Allianz – Slovenská poisťovňa. V České republice zůstal název zachován (až na vypuštění z názvu slova „státní“ v roce 1992), přestože je společnost členem skupiny Generali PPF. Pro obě země je také společné, že druhou nejsilnější pojišťovnou je pokaždé Kooperativa. Při vytvoření jakéhosi společného žebříčku tak není divu, že pozici lídra obsazuje právě tato společnost. To platí i při zohlednění nestejné velikosti obou trhů. Nejsilnější skupinou „spojených“ trhů je pak s velkou převahou VIG, kde je právě Kooperativa dominantním členem.

Oba trhy prošly v nedávné době odlišným vývojem. Zatímco v České republice trh výrazněji rostl a teprve v poslední době došlo k propadu, na Slovensku k takovým prudkým změnám nedošlo. Příčina je především v jednorázově placeném pojistném, které bylo po určitou dobu tahounem českého trhu, zatímco na Slovensku takové obliby nedosáhlo.

Neživotní pojištění

V neživotním pojištění byl vývoj mírně příznivější pro slovenské pojišťovny. V České republice se trh již třetí rok propadá, což je dáno hlavně poklesem v oblasti pojištění vozidel, kde se sazby dostaly až na samé dno ekonomické „smysluplnosti“. V této oblasti ostatně dochází k poklesu i na slovenském trhu. Tamní pojišťovny se také připravují na zavedené systému bonus-malus. Vzhledem k tomu, že propad a současné problémy v pojištění vozidel v České republice souvisí mimo jiné i s neuváženým používáním tohoto systému, mohl by být vývoj v České republice pro slovenské pojišťovny velmi poučným.

Životní pojištění

V životním pojištění byl vývoj velmi poznamenán prudkým růstem jednorázově placeného pojistného v České republice a jeho následným propadem. Na Slovensku byla jeho obliba menší. V obou zemích však roste i oblast běžně placeného pojistného, přičemž na Slovensku dosahuje průměrné pojistné vyšší hodnoty než v České republice. Vzhledem k tomu, že se v tomto typu pojistného mnohem více uplatňuje riziková složka, je pravděpodobné, že klienti slovenských pojišťoven mají tedy lépe kryta rizika související se životem a zdravím, než je tomu u českých klientů. Ti jsou na tom pro změnu lépe z pohledu neživotních rizik. A tak vše ukazuje na to, že čeští zákazníci preferují ochranu majetku, zatímco slovenští dávají přednost zabezpečení života.

 

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články