ANALÝZA: Srovnání českého a slovenského trhu - 3.díl


			ANALÝZA: Srovnání českého a slovenského trhu - 3.díl
29.12.2012 Pojistný trh

V dnešním dílu se budeme věnovat pojišťovnám a rozdělení trhu.

Při pohledu na žebříčky pojišťoven se nám jak v případě České republiky, tak v případě Slovenska naskytne podobný obrázek. V čele stojí nástupnická společnost po bývalém monopolním pojistiteli, která je následována Kooperativou. Rozdíl je pouze v tom, že jednou je lídr členem skupiny Generali PPF, podruhé nese značku Allianz. Podobné je i to, že v obou případech jeho tržní podíl klesá a náskok na nejbližšího konkurenta se postupně snižuje. Ovšem zatímco na českém trhu je to dáno pomalejšími ztrátami druhé Kooperativy, na Slovensku pojišťovna téže značky téměř stagnuje.

Rozdílný je pohled na oba trhy i při posuzování postavení skupin pojistitelů. Zatímco v České republice můžeme sledovat vyrovnaný souboj mezi Generali PPF a VIG ČR, v němž má aktuálně (běžný rok 2011-2012) mírně navrch prvně jmenovaná, na Slovensku skupina VIG SR dominuje. 

Struktura českého a slovenského pojistného trhu

Oba trhy jsou si podobné i tím, že na nich působí pouze dvě velké pojišťovny. Počet středních a menších se již liší. Na Slovensku je také postavení velkých pojistitelů mnohem dominantnější, než v České republice. Detaily přibližuje následující přehled (jen členové asociací bez EGAP a EXIMBANKA SR).

Trh celkem

Česká republika

Slovensko

Velké pojišťovny

Počet

2

2

Podíl na počtu

6,5%

8,7%

Podíl na trhu

41,0%

51,1%

Střední pojišťovny

Počet

8

6

Podíl na počtu

25,8%

26,1%

Podíl na trhu

48,2%

34,4%

Malé pojišťovny

Počet

21

15

Podíl na počtu

67,7%

65,2%

Podíl na trhu

10,8%

14,5%

Z údajů je zřejmá i další odlišnost mezi oběma trhy. Na Slovensku je výrazně slabší skupina středních pojišťoven, kterým větší část podílu na trhu ubírají oba lídři a o menší přicházejí díky působení malých pojišťoven. A to přesto, že počet pojišťoven v jednotlivých velikostních skupinách je rozložen na obou trzích přibližně stejně.

Podívejme se ještě, jaká je obdobná struktura trhu v oblasti neživotního pojištění. U velkých pojišťoven je situace obdobná. Opět jsou na Slovensku oba lídři výrazně dominantnější. Následující přehled nám napoví, jak je tomu v ostatních skupinách.

Neživotní pojištění

Česká republika

Slovensko

Velké pojišťovny

Počet

2

2

Podíl na počtu

8,0%

10,0%

Podíl na trhu

51,5%

62,1%

Střední pojišťovny

Počet

5

4

Podíl na počtu

20,0%

20,0%

Podíl na trhu

37,2%

27,8%

Malé pojišťovny

Počet

18

14

Podíl na počtu

72,0%

70,0%

Podíl na trhu

11,3%

10,1%

V oblasti neživotního pojištění hrají malé pojišťovny na obou trzích přibližně stejnou úlohu. To znamená, že větší dominance velkých pojistitelů je na úkor skupiny středních pojišťoven. Opět platí to, že relativní zastoupení podle počtu pojišťoven v jednotlivých skupinách je na obou trzích obdobné.

Dodejme ještě podobný přehled pro životní pojištění. Zde je hlavně díky jednorázově placenému pojistnému situace v České republice odlišná.

Životní pojištění

Česká republika

Slovensko

Velké pojišťovny

Počet

1

2

Podíl na počtu

5,0%

10,0%

Podíl na trhu

18,6%

41,9%

Střední pojišťovny

Počet

8

7

Podíl na počtu

40,0%

35,0%

Podíl na trhu

68,9%

45,8%

Malé pojišťovny

Počet

11

11

Podíl na počtu

55,0%

55,0%

Podíl na trhu

12,5%

12,3%

Podobně jako v neživotním pojištění, je v životním pojištění přibližně stejné zastoupení malých pojišťoven. Nejvýraznější rozdíl je tak v tom, v České republice je v kategorii velkých pojišťoven jen jedna společnost. Nicméně na trhu jsou další tři, které mají k této kategorii velice blízko.

Poznámka: posouzení zda je daná pojišťovna velká, střední nebo malá se pro každý přehled provádí podle hodnocení v dané oblasti. Je tak docela možné, že některá pojišťovna může být například celkově na trhu střední, v neživotním pojištění malá a v životním opět střední. Proto také nemusí odpovídat podíly jednotlivých skupin v rámci neživotního a životního pojištění s celkovým trhem.

Pokračování příště.

Kateřina Lhotská, NESS

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články