Členové AČPM rostou: v roce 2015  zprostředkovali pojistné za více než 21 miliard Kč


			Členové AČPM rostou: v roce 2015  zprostředkovali pojistné za více než 21 miliard Kč
13.7.2016 Pojistný trh

Objem pojistného, které pro své klienty loni zprostředkovaly makléřské firmy sdružené v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM), stoupl na téměř 21,3 miliardy korun, což oproti roku 2014 znamená nárůst o plných 5 procent. Rozhodující část – 89% z celkového objemu obchodů tvořilo neživotní pojištění, které je tradičně doménou pojišťovacích makléřů.

Asociace českých pojišťovacích makléřů sdružuje jak velké společnosti se zprostředkovaným pojistným přesahujícím miliardu korun, tak i menší makléřské firmy (seznam členů viz níže, případně na www.acpm.cz). O postupující koncentraci trhu (akvizice, slučování firem, rozšiřování sítí) svědčí fakt, že na prvních deset největších členů AČPM připadá 73% celkového zprostředkovaného pojistného za rok 2015.

Pokud jde o spolupráci s pojišťovnami, naprostou většinu pojistného v novém obchodu (podle metodiky ČNB) – přes 90% - zprostředkovali členové AČPM v roce 2015 u domácích pojišťoven, z nichž nejsilnějšími partnery jsou Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna, ČP, Allianz, Generali, ČSOB pojišťovna, Uniqa či AIG. Celkem členové Asociace sjednávali v roce 2015 pro své klienty pojištění u 102 domácích a zahraničních pojišťoven. Tato diverzifikace svědčí o tom, že členové AČPM umísťují své obchody s hlubokou znalostí nabídky pojistných produktů na trhu, což je z pohledu klientů velmi vítané.

V roce 2015 tak členové AČPM zprostředkovali na 449 tisíc pojistných smluv, poskytovali práci 4 798 osobám a působili v 745 kancelářích v ČR a ve 12 zahraničních zastoupeních.

Za pozitivní bilancí AČPM stojí především zvýšená kvalita služeb poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh jejich pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, ale také odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných pojistných škod. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že pojišťovací makléř pracuje vždy na straně svého klienta, se kterým uzavírá smlouvu o odborné činnosti (na rozdíl od agenta, což je obchodní zástupce pojišťovny).

Zdroj: AČPM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články