Dopady nařízení eIDAS a elektronizace transakcí v pojišťovnictví  


			Dopady nařízení eIDAS a elektronizace transakcí v pojišťovnictví  
19.11.2018 Pojistný trh

Již více než dva roky je účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o rušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“). Na národní úrovni jsou určité dílčí aspekty elektronické identifikace prováděny zejména zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (dále jen „zákon o elektronické identifikaci“). Uvedené nařízení by společně se zákonem o elektronické identifikaci mohlo způsobit malou revoluci na poli elektronických transakcí, a to zejména díky novým možnostem elektronické identifikace klientů. Více se dočtete v článku publikovaném v novém vydání časopisu Pojistný obzor. 

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.