Ekonomická kriminalita


			Ekonomická kriminalita
29.4.2008 Pojistný trh

Netýká se sice pojišťoven, ale je dobré se za ní ohlédnout, protože tvůrci nových metod nesmí pominout ty minulé.

 

Takže čtěte, jak se u nás po revoluci tunelovalo. Je to stále poučné…

 

Tunelování firem:

Tzv. tunelování firem má různé definice, např. takové, že různými machinacemi je snižována hodnota firmy a aktiva firmy jsou různými způsoby vyváděna a převáděna na jiné subjekty. Je možné uvést následující způsoby:

 • Nepravé účastenství (právně nepodložené) ve společnosti je založeno na tom, že osoby, které získaly v minulosti činností neplatných statutárních orgánů neoprávněné podíly na hlasovacích právech, je uplatňují. Představenstvo je zpravidla ve vleku těchto společností.
 • Ovládnutí tzv. nájezdníky – valná hromada společnosti, kterou mohou ovládnout tzv. nájezdníci, vlastnící účelovou minoritu akcií, může rozhodnout o transakci s majetkem, která může poškodit společnost.
 • vyvedení majetku. Založením dceřiné (dceřiných) společností management matky začne převádět majetek do těchto společností. Zároveň může docházet i k převedení závazků.
 • Snižování ceny podniku.Zamlžuje se nebo se záměrně snižuje cena podniku.

 

Nepoctivost na pracovišti:

Sebelepší organizační opatření nepomohou zcela eliminovat rizika poškozování podniku z vnitřních řad. 

 

Mezi uváděné zdroje nepoctivosti patří:

 • přílišné delegování zodpovědnosti bez dostatečné kontroly
 • konflikty ve vztazích na pracovišti, nespokojenost nebo pocit křivdy,
 • degradace společenských hodnot,
 • klesající reálný příjem a zadluženost,
 • návyk na nákladný způsob života,
 • nepřiměřená ambicióznost a zaměření se na osobní kariéru.

 

Finanční podvody zevnitř:

 • Starší investoři jsou vypláceni penězi nových investorů,
 • V různých zemích i v daňových rájích je založeno velké množství společností s bankovními účty,
 • většina společností jsou jen poštovní schránky firem.
 • používá se krycích triků.
 • zneužití finančních institucí je pro podvodníka důležité, protože bez nich neexistuje žádný způsob, jak podvést investory.
 • fondy se mohou protáhnout různými zeměmi a jurisdikcemi, což ztíží nebo znemožní sledování těchto finančních prostředků.

 

Ukázalo se, že na pachatelích ekonomické trestné činnosti se může přiživovat určité podhoubí – poskytovatelé služeb – právní (advokátní) zastoupení, ekonomické služby, zprostředkovatelé kontaktů, úvěrů apod. vysoká nebezpečnost tohoto okolí je značná.

 

A jak se podnik tuneluje?

Tunelářem založená off shore společnost zasílá (fiktivně prodává) cenné papíry tunelovanému podniku v ceně nad tržní hodnotou a zpětně je odkupuje během několika dní pod tržní hodnotou. Vytváří se tak stomilionové fiktivní ztráty tunelované společnosti, každá během několika dnů.

 

Zdeněk Častorál: Ekonomická kriminalita (z pohledu řízení a správy)

Učební text pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s. - 2007

Zdroj: Zdeněk Častorál: Ekonomická kriminalita

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS