Generali Investments CEE dostala od ČNB pokutu 1 milion korun


			Generali Investments CEE dostala od ČNB pokutu 1 milion korun
15.7.2016 Pojistný trh

Česká národní banka udělila pokutu investiční společnost skupiny Generali za klamavou reklamu trvající téměř 3 roky a za nedoložení náhodně vybraných obchodů.

ČNB ve svém vyjádření vysvětluje, že Generali Investments CEE v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014 informovala klienty před uzavřením smlouvy o způsobu výpočtu vstupního poplatku a nákladovosti produktu v čase způsobem nesouladným s jednáním v nejlepším zájmu klientů.

Regulátor upozorňuje na kampaň „Investování není jenom pro kravaťáky“, obsahující klamavé a nejasné informace „po 5 letech získá“ s číselným vyjádřením budoucího očekávaného výnosu investice vzbuzující u veřejnosti dojem, že jde o garantovaný výnos. Generali Investments tak neupozornila na rizikovost investice a neuvedla, jaká konkrétní výše očekávané výkonnosti fondů kolektivního investování byla při výpočtu „Dosažené částky“ použita a jakým způsobem byla stanovena pro jednotlivé investiční varianty, o jakou konkrétní investici se v případě „akciových fondů“ jedná, když odkaz v animačním prvku odkazoval na přehled všech akciových fondů účastníka řízení. Navíc prý užila pojmu spoření ve spojení s investováním do fondů kolektivního investování.

Tisková mluvčí mluvčí Generali Investments Šárka Bouzková, komentovala situaci takto: „Nápravná opatření, která se týkala především úpravy interních procesů ve vztahu k outsourcovaným činnostem, již byla zavedena během loňska. Společnost dále přijala opatření vedoucí ke zpřehlednění poskytovaných informací a v současnosti připravuje jejich představení ČNB.

V rozhodnutí ČNB, jehož plné znění můžete najít zde, je navíc uvedeno, že Generali Investments nedoložila u 7 z 20 náhodně vybraných obchodů provedených v období od 2. 1. 2013 do 16. 12. 2013 jejich provedení za nejlepších podmínek v souladu s pravidly pro provádění obchodů, které prováděla na účet fondů, u nichž byla pověřena jiná osoba výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu, ve smyslu § 23 zákona o investičních společnostech.

Zdroj: ČNB

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články