Jak se staví Rakušané k on-line pojištění?


			Jak se staví Rakušané k on-line pojištění?

Pouze 7,1 % rakouské populace sjednalo už někdy pojištění on-line cestou. A co více, 90 % lidí u našich jižních sousedů ani neplánuje příští pojištění uzavřít na internetu. K těmto závěrům dospěla anketa uskutečněná mezi 3 900 respondenty.

Mladá cílová skupina je vůči této formě pojištění otevřenější, nicméně i v tomto segmentu obyvatelstva je spíše zdrženlivá. Optimistické prognózy o dynamickém nárůstu odbytu přes tento kanál se tak nejspíš nenaplní, minimálně ne v blízké budoucnosti.

„Digitální chování“ populace zkoumala ve studii výzkumná společnost Telemark Marketing Gebhard Zuber GmbH. Oslovila telefonicky reprezentativní vzorek Rakušanů ve věku od 18 let. Analýza se uskutečnila v prvním kvartále 2018.

Jen 7 % mělo někdy on-line pojištění

Na otázku, zda už někdy sjednali pojištění bez poradce, pouze samostatně přes internet, odpovědělo kladně 7,1 % dotázaných. Oproti loňsku (tehdy se agentura ptala 3.798 lidí) je to navýšení podílu o 0,9 %.

V porovnání několika posledních let lze sledovat mírný kontinuální růst velikosti této skupiny nakloněné internetu. „Přesto lze ale i nadále označit on-line pojistné smlouvy za řídký úkaz,“ zhodnotil výsledek Robert Sobotka, jednatel společnosti Telemark Marketing.


Mohlo by vás zajímat: Významná akvizice na makléřském trhu. RENOMIA kupuje IMG


Ve věkové skupině od 18 do 30 let je podíl dvakrát tak vysoký: 14 %. Loni byl o 3 procentní body nižší. V porovnání se sjednáním smlouvy „tváří v tvář“, tedy s pojišťovacím poradcem, je však i tento podíl velmi nízký.

Devět z deseti internetové pojištění nechce

A za jak pravděpodobné považují dotázaní, že své příští pojištění uzavřou on-line? Tedy bez poradce? Pro převažující většinu z nich to zjevně nemá žádnou šanci. 72 % uvedla, že je to „silně nepravděpodobné“.

Na opačné straně stojí asi 6 % příznivců on-line pojištění. Ti se vyjádřili, že jejich příští cesta nepovede do pojišťovny, ale na internet „velmi pravděpodobně“ nebo „spíše pravděpodobně“. Ve věkové skupině mladých 18-30 let se vyskytla odpověď tohoto typu v 11 % (2017: rovněž 11 %). To je sice oproti celkovému výsledku za celý vzorek podstatně vyšší kvóta, ale i tak je absolutně dosti nízká.

Zajímavý byl fakt, že ve srovnání s předchozím rokem se připravenost Rakušanů k on-line pojištění prakticky nezměnila.

Čtyři z deseti on-line pojištěných plánují další sjednání

A jak vysoká je pravděpodobnost u těch, kteří už někdy v minulosti nějakou osobní zkušenost s on-line pojištěním získali? Vrátí se znovu na internet, když budou potřebovat sjednat krytí? 42 % z nich to považuje za „velmi pravděpodobné“ nebo „pravděpodobné“. Studie přitom nezkoumala jejich motivy, proč je jejich odpověď právě taková.


Mohlo by vás zajímat: Jak pojistný podvod vnímají švýcarští a němečtí klienti?


Tento výsledek ukazuje, že má-li někdo vlastní „zážitek“ z on-line pojištění, téměř v polovině případů se hodlá k této formě vrátit. Nicméně v porovnání s celkovým počtem příznivců on-line bez ohledu na osobní zkušenost s ním (6 %, viz výše), to není stále příliš perspektivní výhled.

Sobotka z firmy Telemark Marketing závěry komentoval takto: „Ukazuje se, že stále nebyla překonána určitá bariéra u lidí ve vztahu k internetovému pojištění. Ta brání rozmachu. Nicméně zkušenost s těmi, kdo už někdy on-line pojištění měli, ukazuje, že jakmile hranici obecnému odporu lidé překonají, zůstanou pak tomuto obchodnímu kanálu asi vcelku věrní.“

Je to i otázka nabídky on-line pojištění

K tomu je třeba vzít do úvahy, že ne každý pojistný produkt nebo program lze snadno nabídnout on-line. To vede k tomu, že „příští plánované pojištění“ není třeba pro lidi ani na internetu dostupné, i kdyby člověk k této formě sjednání tíhnul.

Na tuto okolnost upozornil Robert Sobotka z výzkumné agentury jako na další možné vysvětlení, proč respondenti ankety neplánují další pojištění uzavřít on-line cestou. Jejich další pojištění může být například náročné na výklad a strukturované tak, že pomoc pojišťovacího poradce je nezbytná, aby byla smlouva pro klienta užitečná a přiměřená.  Může jít například o životní pojištění nebo soukromé zdravotní pojištění. Ta se pro on-line nehodí.


Mohlo by vás zajímat: MARSH a Wefox cílí na evropské pojistné trhy


Internet jako zdroj prvotních informací

Anketa potvrdila, že internet hraje větší roli, pokud jde o získání informací před uzavřením pojištění: 22 % získává potřebné údaje a fakta na internetu. Ve skupině od 18 do 30 let je to dokonce celá třetina respondentů (33 %).

„Před samotným aktem sjednání pojistné smlouvy jsou pojišťovny konfrontovány se stále informovanějšími zákazníky,“ konstatoval Robert Sobotka. „Kompetentní kvalitní poradenství je tedy výzvou do budoucna, aby zástupce pojišťovny klienta motivoval k osobnímu sjednání.“

Osvědčený přístup zatím vítězí

„V blízké budoucnosti budou zákazníci i nadále preferovat osvědčené kanály ke sjednání pojištění,“ uzavřel komentář k výsledkům ankety Robert Sobotka.

Přírůstky v on-line prodeji pojištění jsou. Nicméně hledíme-li do blízké budoucnosti, předpovídaná spektakulární dynamika tohoto kanálu se neočekává.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články