Jak vhodně řešit rizika leteckého průmyslu?  


			Jak vhodně řešit rizika leteckého průmyslu?  
29.11.2018 Pojistný trh

Podnikání v letectví je jedno z nejnáročnějších, co se týče bezpečnosti a získání příslušných certifikací. Nejen pro výrobní firmy, ale i pro podnikatelské subjekty v letectví je nutné sjednat kvalitní a efektivní pojistnou ochranu. Pojištění je tak vhodné pro všechny subjekty z oboru letectví a týká se domácích přepravců, privátních provozovatelů letadel a vrtulníků, provozovatelů a vlastníků letišť nebo poskytovatelů služeb souvisejících s letectvím, ať už se jedná o servis, či hangárování letadel, provoz letiště, plnění paliva do letadel, anebo zajištění cateringu na palubu. Více se dočtete v článku publikovaném v novém vydání časopisu Pojistný obzor. 


Pojistný obzor ke stáhnutí ZDE


Mezi nejčastější ochranu před leteckými riziky samozřejmě patří ochrana samotného majetku; následuje odpovědnost za způsobenou škodu, konkrétně za škodu vzniklou provozem letadla. Pokud se však zaměříme na subjekty podnikající v oboru letectví – výrobce, letiště, servisy –, pak zde hovoříme o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou činností podnikatelského subjektu na životě a/nebo zdraví a majetku třetích osob.

Letiště jako „all in one“

Nejrizikovějším místem je samozřejmě provoz samotného letiště. Letiště reprezentuje „čilý a pestrý život“ s mnoha riziky kumulovanými na jednom místě – něco jako „all in one“. Na jedné straně stojí lidé, jednotlivci, kteří se budou s letištěm rádi soudit o cokoliv, na druhé straně je letiště pod stále pečlivějším a podrobnějším právním a regulatorním drobnohledem; vlastníci letišť jsou obchodně aktivnější. Objevují se i prvky rizik teroristických činů a v neposlední řadě je na straně letiště také odpovědnost mj. za škody na životním prostředí a za následky případných kybernetických útoků. Pokud chceme letiště hodnotit jako celek, rozhodně je vhodné zamyslet se nad skutečnými riziky, jimž provoz letiště běžně čelí.

Rozsah potenciálních rizik nelze paušalizovat. Každé letiště představuje individuální typ rizika podle činností, které skutečně zabezpečuje. Proto je potřeba pojištění pro takový subjekt „ušít na míru“.  Typickými riziky pro každé letiště jsou: provoz letištní plochy/dráhy, handling (manipulace) letadel a činnosti vykonávané v prostorách (budovách) letiště.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé na prahu nové regulace


Pokud letiště zabezpečuje např. i provoz čerpací stanice (plnění paliva do letadel), eventuálně catering na paluby letadel, také zde se jedná o oblasti, které je nutno zmapovat, vyhodnotit míru rizika a správně pojistit. V neposlední řadě může být součástí činnosti letiště i provoz navigační věže obsluhující vzdušný prostor nad letištěm, hangárovací služby a/nebo servis/údržba letadel.

Nejedná se tedy jen o pojištění, ale o komplexní řízení rizik, ve kterém klientům z prostředí letectví pomáhají služby risk managementu. Rizika se však mohou týkat i vlastníků či členů statutárních orgánů letišť, kteří v rámci svých obchodních a manažerských aktivit vystavují společnost také určitým rizikům. Členové statutárních orgánů, pověření obchodním vedením společnosti a zastupováním společnosti navenek, odpovídají celým svým majetkem, a to i bez ohledu na zavinění, za škodu, kterou společnosti nebo třetím osobám způsobí porušením svých zákonných nebo smluvně převzatých povinností.

Členové orgánů společnosti mají zákonem uloženy rozsáhlé povinnosti, jejichž neúmyslným porušením mohou způsobit rozsáhlou škodu. Odpovědnost statutárního a dozorčího orgánu za takto vzniklou finanční škodu, kterou způsobí při výkonu své funkce společnosti nebo třetím osobám, je předmětem pojištění členů orgánů společnosti, tzv. „D&O pojištění“.


Mohlo by vás zajímat: Internet věcí mění svět pojišťoven i finančních institucí


Teroristické a kybernetické útoky

V posledních letech se v oblasti letectví velmi zvýšily nároky na bezpečnost kvůli řadě teroristických útoků. Výraz „terorismus“ sám o sobě pocitově iniciuje velmi závažný čin, který má mnohdy tragický a fatální dopad. Následkem takového činu je zejména újma na životě a/nebo na zdraví postižených osob. Dochází rovněž k poškození majetku v prostorách, kde k takovému činu došlo, nebo cizího majetku, který se v postiženém prostoru či blízkém okolí nacházel.

Pod teroristické činy lze kategorizovat rizika typu: válečné události, stávka, vzpoura, občanské nepokoje, narušování pracovního procesu, zákeřný úmyslný čin nebo sabotáž (provedené jednotlivcem a/nebo skupinou, náhodou nebo záměrně), ze kterých následně může vyplynout pojistná událost. Novým trendem jsou ale zejména kybernetické útoky. Provozovatelé letišť (vezmeme-li v úvahu větší mezinárodní letiště) mají unikátní zabezpečení sítě a spravují množství osobních dat a informací. Tento neobyčejně objemný soubor dat je nad rámec sítě provozovatele letiště sdílen také napříč systémy letiště, aerolinií a příp. i veřejné správy.

Údaje z osobních průkazů a kreditních karet jsou velice atraktivní pro potenciální kybernetické útoky a úmyslné zneužití. Pokud se taková situace na letišti stane skutečností, provozovatel letiště nejenže bude muset čelit odpovědnosti za újmu způsobenou poškozeným osobám porušením ochrany osobních údajů, ale současně mu hrozí ztráta dat/informací a zamezení/omezení přístupu k firemním informačním systémům. V neposlední řadě může vést ke ztrátě zisku postižené společnosti, poškození jejího budovaného dobrého jména a ke ztrátě důvěry zákazníků a klientů, která se jen těžko a složitě získává zpět. To vše lze pojištěním řešit.

Pojistný obzor ke stáhnutí ZDE

Pro Pojistný obzor
Hana Kulhová
vedoucí oddělení pojištění leteckých rizik
RENOMIA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články