Jak vidí rok 2009 české pojišťovny: Česká podnikatelská pojišťovna


			Jak vidí rok 2009 české pojišťovny: Česká podnikatelská pojišťovna
20.2.2009 Pojistný trh

Jak vidí rok 2009 české pojišťovny: Česká podnikatelská pojišťovna

Letošní rok určitě nebude lehký. Zajímalo nás, jak ho vidí pojišťovny, zda jsou spíše optimistické nebo pesimistické.

Za Českou podnikatelskou pojišťovnu na pět našich otázek odpovídal Ing. Jaroslav Besperát, náměstek generálního ředitele.

1. Jak vidíte odbornýma očima rok 2009? Myslíte si, že finanční krize překoná letos svůj vrchol a vše se zase začne vracet k normálu?

Přes nepříznivou situaci na finančních trzích, jsme nezaznamenali výraznější pokles v produkci, ČPP se podařilo v minulém roce nejen splnit, ale i překročit plánovaný objem obchodu. Meziroční růst celkového předepsaného pojistného vykazujeme trvale výrazně vyšší než tempo růstu pojistného trhu a i v oblasti zisku zaznamenáváme výrazný nárůst. Český pojistný trh vykazuje  velmi stabilní růst, v důsledku finanční krize lze letos očekávat spíše stagnaci a celkové snížení dynamiky růstu.

2. Ovlivní finanční krize poptávku po pojistných produktech? (Mám na mysli zejména zájem o pojištění ze strany velkých firem).

U podnikatelských pojištění lze předpokládat, že tito klienti budou více zvažovat, co pojistit a co ne. To se může projevovat ve zvýšení poptávek na pojištění  - nové pojistné programy, poptávání nabídek za jednoho klienta od více makléřů, změny dosavadních pojistitelů apod. 

3. Vzrostly ceny zajištění na letošní rok?

Cena zajištění je determinována řadou faktorů, mezi nimiž při obnově zajistných smluv na rok 2009 logicky dominoval vliv nastalé finanční krize. Zajistitelé v převážné většině případů na jednu stranu vykazují velmi dobré technické výsledky, nicméně očekávané a realizované ztráty z finančního umístění jsou tak významné, že způsobily zvýšený tlak na cenu zajištění, která se promítla zdražením u většiny zajistných smluv ČPP.

4. Pokud ano, projevily se (nebo se projeví) následně ve zvýšení cen vašich produktů?

V jednotlivých segmentech pojištění dlouhodobě vyhodnocujeme ekonomický výsledek jednotlivých produktů, ke změnám dochází průběžně, bez ohledu na momentální stav. U pojištění podnikatelů se případný nárůst ceny projeví v důsledku navýšení ceny zajištění.

5. Bude letos opět mírně růst životní pojištění, nebo ho zastaví v rozletu dopady finanční krize?

V oblasti životního pojištění očekáváme obdobný vývoj jako v letošním roce. Předpokládáme, že úvahy o možných důsledcích krize na finanční zabezpečení a zodpovědnost vůči sobě samým povedou k zájmu o klasické produkty životního pojištění, které nabízejí možnost kombinovat pojistnou ochranu před nejrůznějšími životními událostmi s vytvořením určité finanční rezervy.

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články