Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví vyhodnotil diplomové práce


			Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví vyhodnotil diplomové práce

Pojišťovny by neměly být podrobeny další regulaci. Takový je závěr vítězné diplomové práce, kterou ocenil jako nejlepší Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví.

Podle předsedy správní rady nadačního fondu JUDr. Jana Ježdíka nebylo jednoduché určit vítěze. Do soutěže bylo přihlášeno 12 prací a všechny byly velmi dobré úrovně. První cenu získala Martina Bejrová za diplomovou práci s názvem Trendy na světových pojistných trzích v návaznosti na změny regulace.

Diplomantka Martina Bejrová (na snímku) je z Technické univerzity v Liberci. Kromě velmi zajímavého závěru, že je zbytečné podrobit pojišťovny další regulaci (jako je Solvency 2 – pozn. red.), oceněná diplomová práce konstatuje, že „nastolení striktních regulačních pravidel a posílení dohledu nad systémově významnými institucemi není vhodným řešením. Implementace nových regulačních opatření přinese mimo jiné zvýšení cen pojištění“.

(Jen pro úplnost: Vítězná Martina Bejrová vůbec nesehnala místo v pojišťovnictví, ale kontroluje kvalitu automobilových zámků...)

Druhé místo obsadil Ing. Matyáš Charvát z Masarykovy univerzity se svou prací s názvem Pojištění odpovědnosti za škodu ve zdravotnictví.

Na místě třetím skončila Bc. Ing. Karina Mužáková s prací na téma Metody a nástroje zjišťování finančního zdraví institucí českého finančního trhu v kontextu s integračními procesy EU.

Studenti ve svých pracích využili dat, které jim poskytly pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven.

Zdroj:

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS