Karel Waisser z nejvyššího křesla Slavia pojišťovny: „Pojišťovnictví je služba“


			Karel Waisser z nejvyššího křesla Slavia pojišťovny: „Pojišťovnictví je služba“
15.8.2016 Pojistný trh

Po pěti měsících, působení v křesle generálního ředitele, jsme dostali příležitost jako první médium vyzpovídat Karla Waissera a dozvědět se více o vizi ryze české Slavia pojišťovny. Je Slavia připravena na příchod Solvency 2? Jaké inovace chystá, připravuje se na digitalizaci procesů a v jaké kondici jí Karel Waisser převzal?

Setkání a samotný rozhovor proběhl v srdci hlavního města na lukrativní adrese Revoluční 1. S výhledem na obchodní dům Kotva, Palladium a celé Náměstí Republiky usedáme do křesel kanceláře nového generálního ředitele. Karel Waisser na tuto pozici přešel po 20 letech působení v Allianz a po půl roce v menší společnosti Endovia, která pomáhala consultingem společnostem ve finančních problémech. Po krátké přestávce se tedy bývalý pojistný matematik a „Srdcem pojišťovák“, jak sám říká, vrací zpět do vod českého pojišťovnictví, aby pojišťovně Slavia udal nový směr.

V křesle generálního ředitele Slavia Pojišťovny jste 5 měsíců. Jaký pro Vás byl přechod z konzultační společnosti zpět na výkonnou pozici v pojišťovnictví?

Přechod byl velice příjemný, protože já jsem povahou a i srdcem pojišťovák. Už na vysoké škole jsem se v tomto oboru začal pohybovat jako pojistný matematik, pak jsem prošel v rámci Allianz pojišťovny několika pozicemi a teď jsem se do toho byznysu vrátil. Už mi přeci jen chyběl.

Allianz jsem zažil, když byla opravdu malou společností. Když jsem do ní nastupoval, měla méně zaměstnanců než má dnes Slavia. Tehdy to bylo kolem 80 ti pracovníků. V té době Allianz ještě nebyla příliš známá, až následně vyrostla do velkých rozměrů. I Endovia byla malá společnost. A teď ve Slavii zase vidím krásnou možnost realizace pojišťovnického byznysu ve společnosti se správnou velikostí.

Má podle Vás Slavia výhodu menší společnosti, v rychlosti rozhodování a flexibilitě?

Stoprocentně. Rozhodování je rychlejší ze dvou důvodů. První je velikost společnosti, kde každý člověk musí cítit zodpovědnost za to, co dělá. A druhým důvodem je náš majitel. Slavia pojišťovnu vlastní Pavel Sehnal. Tedy skupina SPGroup a i tam je rozhodování velmi rychlé.

Jaká je tedy Vaše současná vize pojišťovny Slavia? Kde jí můžeme očekávat za 5 let?

Vizi Slavia pojišťovny vidím ze tří pohledů. Zaprvé chceme, aby nás naši konkurenti brali jako štiku na trhu, jako flexibilní, rychlou pojišťovnu, která má dostatek dravosti a sebevědomí na to, aby si o byznys dokázala říct. S tím souvisí i fakt, že Slavia díky svým rozměrům dokáže nabídnout služby, které jsou více šité na míru, dokáže proniknout do oblastí, kam se velcí hráči vydat nechtějí.

Z pohledu klienta bych chtěl, aby byla Slavia vnímaná jako solidní partner. Slavia kombinuje moderní přístup a tradiční hodnoty, které bych rozhodně vyzdvihl, protože pozoruji, že se z diskusí o pojišťovnictví vytrácí fakt, že pojišťovnictví je ve skutečnosti služba. Ta má klientovi přinést nejenom finanční pomoc, ale rovněž pro něj zjednodušit všechny procesy tak, aby s námi mohl komunikovat jednoduše a moderně.

Poslední pohled je samozřejmě pohled našeho akcionáře. Společnost SPGroup má více než 50 firem. Já bych byl rád, aby Slavia byla v rámci jejich skupiny za pět let standardním dodavatelem profitu pro akcionáře a aby měla pevný základ, který akcionáře uspokojí.

Co můžeme od Slavia pojišťovny v blízké době očekávat? Plánujete nějaké inovace, případně nové produkty?

Samozřejmě, plánujeme. Pro mě má inovace několik úrovní. Jedna je produkt, další jsou služby. Velmi brzy zveřejníme změny v našich asistenčních službách, které klientům přinesou zlepšení servisu i podmínek. Pokud jde o produkty, Slavia se nikdy nevyhýbala takzvaným bílým rohům, které na trhu stále jsou. Z historie to bylo například pojištění statutárního orgánu obce či pojištění evropské dotace. Jsme taky jedna z mála pojišťoven na trhu, která poskytuje zdravotní pojištění cizincům. Ano, máme další tipy, které nechci zatím zveřejňovat. V oblasti produktů přineseme další 2 inovace podobného typu. Opět se podíváme do bílých rohů pojišťovnictví a uvedeme produkt, který tu dnes ještě není.

Zmínil jste asistenční služby. Některé pojišťovny začínají nabízet asistenci i mimo škodní událost. Ať už technického charakterů, případně právní konzultace. Máte v plánu se pustit tímto směrem?

Ano. Chystáme rozšířit nabídky asistence v rámci standardních věcí, ale připravujeme i oblasti poradenství, například právního. Jak říkám, pojištění by mělo být službou. A ta by se neměla zúžit pouze na finanční část. Když klient potřebuje pojišťovnu, znamená to, že je v nouzi, v nepříjemné situaci. Musí o něj být řádně postaráno.

Většina pojišťoven postupně přechází na digitalizaci smluv. Jak je na tom s digitalizací Slavia pojišťovna?

Máme již první zárodky digitalizace a rozhodně je to jedna z dalších inovací, které připravujeme. Budeme se nejdříve digitalizovat vnitřně, abychom mohli klientům nabídnout více digitálních přístupů. To musí jít vždy ruku v ruce. Nemůžete být uvnitř založen na papíru a nabízet klientům mobilní aplikace a internetový přístup. Ano, rozhodně digitalizaci plánujeme. Vzhledem k tomu, že jsme menší společnost, neočekávám velké investice. Touto cestou půjdeme a naše procesy budeme postupně digitalizovat. Digitalizace navíc částečně přichází spolu s legislativou a regulacemi, které jsou na nás uplatňovány.

Máte v plánu nějak upravovat strategii při spolupráci s externími sítěmi?

Zde neplánujeme žádné zásadní změny. Většina diskusí, vedených ve spojitosti s externími sítěmi, je o omezení provizí v životním pojištění. To je současné nejžhavější téma. Je pravda, že půjdeme vstříc legislativním změnám, které jsou i v jiných oblastech. Našim partnerům, prodávajícím v externích sítích, chceme pomoci k co nejsnazšímu plnění regulačních požadavků. S externími sítěmi spolupracujeme mnoho let a já rozhodně hodlám v této oblasti navázat.

Při přípravě rozhovoru jsme se zeptali čtenářů na našich FB stránkách, zda by na Vás měli nějaký dotaz. Tím dotazem je: V jakém pojištění má Slavia pojišťovna nejvíce klientů?

Největší složkou je povinné ručení. Druhou nejsilnější oblastí je pojištění cizinců, tedy zdravotní pojištění cizinců.

„Pohybujeme se v trendu  zisku, v řádech milionů.“

 

Jak je Slavia připravená na start Solvency 2? Některé pojišťovny měly problémy se základním kapitálem a například EGAP stále zvažuje vydání dluhopisů.

Slavia se na Solvency 2 připravovala několik let a rozhodně připravení jsme. Solvency 2 má několik pilířů. Pro pojišťovnu jako Slavia, je klíčové zvládnout i narůstající objem kapacity, který je se změnou spojen a dobře nastavit procesy. Je to jeden z vlivů, které pojišťovnictví postihly a všechny společnosti dnes musí investovat větší množství prostředků do své vnitřní organizace i do podpory základních procesů. Jsem rád, že Poslanecká sněmovna zákon schválila a míří do Senátu. Neočekávám žádné změny, víme alespoň nějaký rámec. Jak jsem zmiňoval, jsme navíc součástí silné finanční skupiny SPGroup, takže i tady se můžeme případně opřít.

Vyjádření auditora KMPG v roce 2014, které je součástí výroční zprávy Slavia pojišťovny varuje, že došlo ke snížení základního kapitálu pod zákonnou hranici 200 milionů korun. Jak se s tím Slavia vypořádala?

Slavia pojišťovna nyní po dohodě s ČNB plánuje vrátit licenci na poskytování pojištění letadel a lodí. Vliv těchto produktů nebyl nijak zásadní na kmen pojišťovny, tvořil jen zlomek pojistného. Navrácením licence klesne požadavek na zvýšení kapitálu a vyhovíme tak všem požadavkům. Toto rozhodnutí padlo již za minulého managementu a teď v srpnu budeme ČNB vracet licence. Neočekáváme žádné další problémy.

Zajímalo by mě také, jestli zkušenosti, které jste získal ve společnosti Endovia, jež poskytovala consulting firmám ve finančních potížích, využijete i během svého působení ve Slavia pojišťovně?

Slavia pojišťovna není ve stavu nutné záchrany. Podle našich předběžných výsledků za rok 2015 Slavia pojišťovna vykázala mírný zisk. Pololetní výsledky letošního roku nasvědčují, že výsledek bude ještě lepší. Pohybujeme se v trendu  zisku, v řádech milionů. Věřím, že Slavia má na to přinášet finanční zisk pravidelně. Slavia je stabilní a plní svoje závazky.

V červenci došlo na Slovensku k iniciativě vlády uvalit na všechny segmenty neživotního pojištění 8 % nepřímou daň. Vy jste působil 4 roky v Německu, kde jsou tyto daně ještě „divočejší“. Myslíte, že by se měla ČR také obávat zavedení podobného „poplatku“?

Ano, v Německu je daň u každého produktu neživotního pojištění jiná a často mnohem vyšší. Když jsem působil v tamější Allianz, bylo jedno z prvních pojištění, kterým jsem se zabýval, pojištění v Austrálii a tam je daň jiná dokonce v každém státě Austrálie. Takže když vezmete auto a přestěhujete ho z jedné země do druhé, v rámci pojištění musí docházet k propočtům kolik peněz z daní vracet a kolik odvádět.

Všeobecně je tu snaha omezit tok prostředků zahraničním vlastníkům. Je to politické rozhodnutí. Někdo o tom hovoří jako o poplatku, někdo jako o dani. Pojištění je řízeno legislativou. Otázka jakýchkoli daní je politická. Pojišťovny dnes hradí 3 % z povinného ručení. Další zátěž pochází z NOZ, který v Čechách platí již několik let a přesto dnes nejsou některá důležitá rozhodnutí pro pojišťovny v takovém stavu, abychom je mohli považovat za jurisdikáty použitelné do budoucna. Pojištění je dnes z hlediska financí obor, který musí pětkrát převracet každou korunu. A v případě příchodu další daně, zátěž dolehne spíše na klienty, než na pojišťovny.

Proti čemu všemu jste Vy osobně pojištěn?

V mém případě rozhodně kovářova kobyla nechodí bosa. Je to pořádně okovaný kůň. I moje manželka pracuje v pojišťovnictví. Takže by spíš stálo za to zeptat se, proti čemu nejsem pojištěn, resp. který druh pojištění, který je v Čechách nabízen, ještě nemám.

Mám životní pojistky, pojištění ušlého výdělku. Mám pojištěné nemovitosti, auto… Pojištění věřím, je to služba, která kryje má rizika.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články