Konference ČAP: Výzvy klimatické změny pro pojišťovnictví  


			Konference ČAP: Výzvy klimatické změny pro pojišťovnictví  
2.5.2022 Pojistný trh

Česká asociace pojišťoven uspořádala v budově České národní banky odbornou konferenci, která se věnovala přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování jejích dopadů prostřednictvím inovací v pojišťovnictví a investic ESG. Na konferenci se diskutovalo o nových obchodních příležitostech vyplývajících z měnícího se prostředí a také o tom, jak je možné shromažďovat, analyzovat a chápat data, aby bylo možné lépe porozumět novým druhům rizik, a lépe je tak řídit. Prodebatovány byly i způsoby, jak může pojišťovnictví změnit své investiční zaměření a aktivněji se podílet na financování udržitelné budoucnosti.  

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.