Monopol pro odtahy na dálnicích: Poslanci ANO se nevzdávají!


			Monopol pro odtahy na dálnicích: Poslanci ANO se nevzdávají!
29.1.2021 Pojistný trh, Škody

I v nouzovém stavu pokračuje snaha některých poslanců prosadit ve Sněmovně návrh zákona, jenž by zavedl monopol na odtahy havarovaných vozidel na dálnicích. Profesní a zaměstnavatelské svazy a asociace však s touto aktivitou zásadně nesouhlasí. Podle nich není vůbec jasné, jakým způsobem by tento pozměňovací návrh zrychlil odtahy na dálnici. Přečtěte se si otevřený dopis, ve kterém je detailně popsáno jejich stanovisko.

Aktuální situace v kauze novely zákona o silniční dopravě

V Poslanecké sněmovně proběhlo 2. čtení poslanecké novely zákona o silniční dopravě. Navrhovatelem této novely je Petr Dolínek (ČSSD). Poslanec Milan Feranec (ANO) podal pozměňovací návrh, který je variací na původní pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta (ANO) z jara loňského roku. Tento návrh zavádí povinnosti tomu, kdo způsobil překážku v provozu (nehoda i porucha), ihned volat Policii ČR. Ta by však byla omezena na svých pravomocích. Policie by směla nařídit odtah výhradně správci komunikace, což je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ve své podstatě tak návrh poslance ANO znemožňuje využití předplacených asistencí, ať už od pojišťovny, automobilky či leasingu (kdy je například cena odtahové služby v ceně pojištění nebo minimálně řidič předem zná cenu, ví, kam jeho vozidlo odtáhnou atd.). Naopak, odtah firmami ŘSD by zaplatil přímo majitel havarovaného vozidla.


Mohlo by vás zajímat: Poslanec Kott nevzdává snahu zavést monopol pro odtahy na dálnicích. Cui bono?


S návrhem nesouhlasí Policie ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo dopravy ČR, pojišťovny, stejně tak i výrobci automobilů a leasingové společnosti. Snaha poslance Ferance není podle odpůrců změny zákona podložena žádným čísly či fakty. Není tak patrno, jak by vůbec takový pozměňovací návrh zrychlil odtahy na dálnici. Navíc snaha poslance ANO vůbec neodpovídá dosažené dohodě Ministerstva dopravy ČR, Policie ČR a ŘSD z prosince 2020. Podle této dohody není ve své podstatě zapotřebí žádné legislativní změny. Pokud to bude situace vyloženě vyžadovat, tak policie v případě překážky na dálnici ŘSD kontaktuje. ŘSD musí v takovém případě zjistit, zda tam už nějaký odtah nejede, jak rychle bude na místě, a teprve pak může zavolat své nasmlouvané odtahovky.  

Otevřený dopis

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

dovolte nám, abychom se na Vás obrátili jakožto profesní a zaměstnavatelské svazy a asociace, reprezentující zájmy malých i velkých podnikatelů, pojišťoven, automobilek i řidičů se společnou výzvou k nepřijetí pozměňovacího návrhu poškozujícího řidiče a rovné podmínky na trhu v oblasti odtahů na dálnicích.

S obavami sledujeme, jak se s opětovným otevřením druhého čtení tisku 374 (novela zákona o provozu na pozemních komunikacích) někteří Vaši kolegové opět snaží o legislativní ukotvení monopolizace odtahů vozidel z dálniční sítě do rukou několika málo odtahových společností, smluvních partnerů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Právě kvůli tomuto tématu byl přitom tisk přesně před rokem vrácen zpět ze třetího čtení.

Jedná se o pozměňovací návrh (č. 5706) pana poslance Josefa Kotta z června 2020, který byl načten poslancem Milanem Ferancem. Tento návrh, zjednodušeně řečeno, omezuje pravomoci Policie ČR a ukládá jí povinnost vždy pověřit odtahem překážejícího vozidla na dálnici správce komunikace, tedy ŘSD. Policie zároveň musí být přivolána vždy, když se jedná o překážku na dálnici. Z toho vyplývá, že jakékoliv vozidlo, které se stane překážkou na dálnici, bude odstraňovat právě a jenom odtahová služba ŘSD. Zároveň se tak bude dít na účet řidiče, který nijak nemá pod kontrolou cenu za odtah, ale ani to, kam bude jeho vozidlo odtaženo.

Pan poslanec Feranec ve druhém čtení sdělil, že pokud se najde dohoda a nelegislativní řešení, potom pozměňovací návrh stáhne. V prosinci 2020 však bylo dle našich informací dosaženo dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR, Policií ČR a ŘSD, která konstatuje, že není třeba přijímat žádné legislativní změny a že pravomoci Policie jsou nejen dostatečné, ale je nevhodné je zužovat. Zároveň však umožňuje ŘSD zasáhnout, pokud sezná, že provozovatel nečiní nezbytné kroky k neprodlenému odstranění vozidla z dálnice. Podle informací od Policie ČR pozměňovací návrh poslance Ferance nepodporuje ani vedení ŘSD, které se chystá vypsat veřejnou zakázku na odtahový dispečink, který by umožnil naplňování zmíněného memoranda.

Cítíme se velmi znepokojeni, že pozměňovací návrh byl předložen přes proběhlé konzultace a nesouhlas Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Ministerstva dopravy ČR. Nezbývá nám než upozornit na dopis policejního prezidenta ministrovi dopravy, ve kterém, jak dokládají veřejné zdroje, policejní prezident upozorňuje, že zmíněný pozměňovací návrh je v zájmu výhradně několika společností, které jsou smluvními odtahovými firmami ŘSD a kde též upozorňuje na korupční potenciál pozměňovacího návrhu.

Pan poslanec ve svém projevu zmínil, že stojíme před volbou veřejného zájmu včasného odstranění překážky z dálnice versus svobody volby své asistenční služby. Takové dilema ve skutečnosti neexistuje. Ředitelství silnic a dálnic a ani poslanci Kott a Feranec za celý rok nepředložili žádná data, z nichž by vyplývalo, že jiné než smluvní odtahové služby ŘSD zasahují pomaleji, ačkoli je o to Ministerstvo dopravy ČR opakovaně žádalo. Podle zkušeností a dat asistenčních služeb taková data ani předložit nelze – neodpovídala by skutečnosti. Asistenční Stránka 2 z 3 služby jsou vázány servisními dohodami se svými klienty, tedy např. automobilkami, leasingovými společnostmi a pojišťovnami. Tyto dohody zahrnují i časy dojezdu k místu zásahu a standardy kvality. Asistenční služby využívají digitálních systémů, které umožňují poslat ke každé překážce adekvátně vybavené a zároveň nejbližší zásahové vozidlo. Digitální on-line systémy kontroly zároveň umožňují přesný a auditovatelný reporting plnění povinností. Nezbývá než dodat, že asistenční společnosti a jejich klienti z řad pojišťoven nabízeli ŘSD, že jsou schopni plnit pro jakékoli zásahy na dálnici podmínky kvality, dojezdových časů i sankcí podle požadavků ŘSD.

Smluvní odtahové společnosti, které díky nastavení podmínek na vybavení vyhrály tendr na významné dálniční úseky, by tímto pozměňovacím návrhem získaly fakticky monopolní postavení na celé dálniční síti, a to i pro banální zásahy. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že takto nastavený absolutní monopol nejen nemá v evropských zemích obdobu, ale že i částečné monopoly vedly k výraznému nárůstu cen a prodloužení dojezdových časů.

Jsme hluboce přesvědčeni, že je úlohou státu reprezentovaného Ministerstvem dopravy ČR a ŘSD stanovovat pravidla pro výkon činností majících vliv na významnou část veřejnosti, tedy řidiče na dálnicích. Pevně však stojíme za názorem, že taková pravidla lze naplnit lépe podporou konkurenčního prostředí za jasně stanovených podmínek, které umožní v tomto případě odtahové služby vykonávat všem společnostem, které splní podmínky kvality ŘSD.

Vážený pane poslanče, zdvořile Vás žádáme, abyste nepodpořil tento velmi kontroverzní pozměňovací návrh. Pod záminkou řešení neexistujícího problému se snaží legislativně uzamknout monopolní postavení několika společností, které, jak proběhlo nejednou médii, účtují několikanásobně předražené ceny a mnohdy jednají s řidiči s arogancí, protože se reálně nemusejí nikomu zodpovídat. Objednatel není plátcem, neexistuje zde kontrola kvality. Nedopusťte prosím, aby na zrušení dnešního mechanismu, na legalizaci vytlačení celého fungujícího systému asistenčních služeb z českých dálnic, vydělalo několik málo firem, které dokázaly nejvíce zaujmout odpovědné úředníky. K rychlosti odstranění překážky z dálnice to rozhodně ani v nejmenším nepomůže. Děkujeme za pochopení a podporu.

S pozdravem

Podpis, ŘSD, odtah 1Podpis, ŘSD, odtah 2

 

 

 

 

 

Podpis, ŘSD, odtah 3

Podpis, ŘSD, odtah 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jak poslanec Feranec návrh na monopol vybraných odtahovek zdůvodňuje? “Myslím si, že každý z nás, kdo jezdí po D1 na Moravu, na Vysočinu, se setkal s případem, kdy je tam nehoda, vytvoří se překážka a dlouho se čeká na odstranění překážky. Dlouho. V extrémním případě tam přijede odtahovka, zjistí, že mají malé auto, tak se vrátí a čeká se ještě déle. Takže tento pozměňovací návrh se to snaží vyřešit tím způsobem, že v případě, že vznikne překážka a není ji schopen ten provozovatel vozidla odstranit, tak přivolaný policista informuje Ředitelství silnic a dálnic jako správce komunikace a to zajistí odstranění překážky. Pochopitelně je to v zájmu co nejrychlejšího zprůjezdnění dálnice. Uvědomuji si, že tady se potkávají dva veřejné zájmy. První zájem je zájem provozovatele vozidla vybrat si sám odtahovku. A ten druhý zájem je skutečně co nejrychleji zprůjezdnit tu dálnici. O tom je ten pozměňovací návrh,” řekl pro portál neovlivni.cz Feranec.

Funkce asistenčních společností 

„Tento návrh zajistí několika málo firmám exkluzivitu u asistenčních zásahů na dálnicích, a vytvoří tak zde monopol v neprospěch motoristů. Dálnice je frekventovanou pozemní komunikací a nepojízdné auto z ní musí být co nejrychleji odstraněno, ať již se událost stane kdekoliv na dané dálnici. Nelze tak spoléhat na jednu odtahovou firmu a je třeba přivolat nejbližší dostupnou adekvátní techniku a garantovat, že zásah proběhne především co nejrychleji. Právě takové řešení dlouhodobě a spolehlivě poskytuje Nehodové centrum pojišťoven, které navíc zajistí, že je nařízený odtah plně hrazen pojišťovnou. Snahu o monopolizaci odtahů na dálnicích nelze vnímat jinak, než jako přímé hazardování se životy a zdravím motoristů ve prospěch několika málo odtahových firem s omezeným počtem zásahové techniky a personálu,“ řekl loni na jaře Petr Bold, prezident České asociace asistenčních společností (ČAAS). Těchto společností se návrh významně dotkne. Podle nich lze na desetitisících úspěšných asistenčních zásazích na dálnicích dokázat, že asistenční společnosti dokáží velmi efektivně odstraňovat nepojízdná auta z dálnic, a to bez negativních finančních dopadů na motoristy. 


Mohlo by vás zajímat: Jak se ženy chovají v dopravě?


Na prvním místě je podle ČAAS bezpečnost a předcházení vzniku sekundárních dopravních nehod v důsledku překážky na silnici, kterou může být nepojízdné vozidlo. Zanedbatelné však nejsou ani ekonomické dopady pozměňovacího návrhu poslance Kotta na motoristy. Ti si běžně volají asistenční službu své pojišťovny, kterou mají předplacenou v pojištění svého vozidla. V případě potřeby jsou jim asistenční služby ve sjednaném rozsahu poskytnuty zdarma. Pokud by vešel v platnost zmíněný pozměňovací návrh, nebylo by možné garantovat, že odtahy realizované odtahovou firmou vybranou ŘSD budou moci být pojišťovnou hrazeny v plném rozsahu. V případě nesrovnalosti v ceně odtahu pak může motoristovi hrozit i zadržení vozidla.

„Na místě poruchy, nebo nehody je vždy první řidič postiženého vozidla, který si v naprosté většině případů přivolá pomoc asistenční společnosti sám. Existují však situace, kdy je například řidič zraněn a odtah vozidla musí nařídit policista. Pak lze prostřednictvím Nehodového centra pojišťoven realizovat odtah vozidla tak, aby na místě nehody na dálnici bylo do 30 minut adekvátní odtahové vozidlo a policistou nařízený odtah byl plně hrazen z pojištění vozidla,“ dodal Petr Bold.


Mohlo by vás zajímat: Jaké kybernetické hrozby můžeme očekávat v roce 2021?


Nehodové centrum pojišťoven 

Nehodové centrum pojišťoven již nyní funguje na dálnicích D4 a D7, ŘSD i Policie ČR má zde kompletní přehled o realizovaných asistenčních zásazích i plnění velmi přísných dojezdových časů potřebné techniky k nehodám. Asistenční společnosti realizují na dálnicích ročně desetitisíce asistenčních zásahů. Disponují 1500 asistenčními vozidly, z nich se většina pohybuje v dojezdových vzdálenostech dálnic. Jako takové jsou schopny nejrychleji odstranit překážející nepojízdná vozidla, aby na pozemní komunikaci netvořila překážku.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články