Největší problém pojišťoven: dopady nevhodné regulace


			Největší problém pojišťoven: dopady nevhodné regulace
23.7.2012 Pojistný trh

Dopady nevhodné regulace a současná hospodářská krize patří mezi největší problémy globálních pojistitelů. Vyplývá to z průzkumu společnosti The Geneva Association. Ta se zabývá mapováním základních trendů a problémů, které hrají v pojišťovnictví významnou roli nebo které mohou mít na pojistný sektor vliv. Asociace vznikla v roce 1973.

V rámci průzkumu bylo osloveno více než 40 generálních ředitelů, kteří jsou členy asociace. Tématem dotazů byl otázka růstu pojistného odvětví v příštím roce a výzvy, kterým tento obor čelí.

Okolo 70 % generálních ředitelů uvedlo, že klíčovou oblastí, ve které dojde k růstu, je Asie. Téměř polovina z nich (46 %) vidí jižní Ameriku jako nedílnou součást svých plánů pro příští jeden až dva roky.

Příčinou rostoucích obav je kromě makroekonomického prostředí také nadcházející regulace pojištění. Tři čtvrtiny dotázaných uvedli krizi eurozóny jako největší výzvu, které čelí při realizaci své strategie. Téměř stejné procento – přesně 73 % - uvedlo, že problémem je nadměrná a nevhodná regulace.

Padesát devět procent z nich přesto očekává, že ziskovost jejich firem se v příštím roce zvýší.

Pokud jde o sazby, 46 % oslovených očekává jejich růst.

Předseda představenstva The Geneva Association a člen představenstva Munich Re Dr. Nikolaus von Bomhardem konstatoval: „Pojišťovnictví hraje důležitou stabilizační roli ve společnosti a ve světové ekonomice plní roli významného účastníka finančních trhů. Absorbuje nečekané finanční šoky tím, že pomáhá firmám a jednotlivcům uhradit pojištěné škody.“

"Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že představitelé některých největších světových pojišťoven se obávají, že systémové riziko nevhodné regulace zbytečně a negativně ovlivní schopnost pojišťoven plnit tuto roli," dodal.

"Bankovnictví a pojišťovnictví mají velmi odlišné obchodní modely a hrají velmi odlišné role ve společnosti a světové ekonomice, proto musí být také odlišně regulovány,“ zdůraznil generální sekretář The Geneva Association John Fitzpatrick a dodal: „Tento výzkum ukazuje, že pojišťovnictví je i nadále velmi znepokojeno tím, že regulační orgány rozhodují mnohem víc o politicky motivované regulaci než aby se zaměřily na metodiku, přizpůsobenou tomuto oboru.“

Insurance Times

Na webu oPojištění.cz navážeme na toto téma brzy velmi zajímavým rozhovorem s profesorem Daňhelem z katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE.


Zdroj: Insurance Times

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS