Není jisté, od kdy budou mít ženy dražší pojištění


			Není jisté, od kdy budou mít ženy dražší pojištění
24.11.2012 Pojistný trh

Jak je známo, sjednocení ceny pojištění pro ženy a muže má podle loňského rozhodnutí Soudního dvora EU nastat nejpozději k 21. prosinci 2012. Jde o kontroverzní rozhodnutí, proti kterému předtím pojišťovny bojovaly, a které bude u nás znamenat například výrazné zdražení rizikového životního pojištění pro ženy, podle lednového odhadu Deloitte až od 40 až 80 %.

Některé pojišťovny již sjednocenou sazbu zavedly, u nás například pojišťovna Aegon od 1. září, Pojišťovna České spořitelny od 1. října, byť v některých případech se paralelně prodává ženám do 21. prosince za původní nižší sazbu a mužům za novou sjednocenou sazbu pojistného.

Jednotlivé země EU mají povinnost zapracovat rozhodnutí Soudního dvora EU do své legislativy tak, aby byla účinná nejpozději od 21. prosince. V České republice však bude příslušný zákon účinný zřejmě od jiného data. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny totiž doporučil účinnost dnem vyhlášení ve Sbírce a nikoli 21. prosince, jak bylo původně navrženo. Třetí čtení zákona bylo tento týden zařazeno na program 49. schůze Poslanecké sněmovny, která začne 4. prosince. Vzhledem k délce legislativního procesu je však pravděpodobné, že vyhlášení zákona bude zdrženo; v takovém případě bude účinný později než od 21. prosince, například až během prvního čtvrtletí 2013. Pak vzniká otázka, zda je možné prodávat ženám a mužům pojištění za rozdílné ceny i po 21. prosinci 2012 a zda hrozí České republice sankce za pozdní uvedení své legislativy do souladu se soudním rozhodnutím.

Můj kolega Jiří Markvart z advokátní kanceláře Deloitte Legal doporučuje pojišťovnám v České republice sjednotit sazbu v každém případě nejpozději k 21. prosinci. V případě rozdílné sazby po 21. prosinci totiž nelze vyloučit, že by se klienti nebo dokonce konkurenční pojišťovny mohli dovolávat rozhodnutí Soudního dvora EU.

Také některé sousední země zřejmě nebudou mít svou legislativu včas připravenou. Zatímco v Maďarsku je změna legislativy již přijata a bude účinná od 21. prosince 2012, na Slovensku je novelizace prozatím směřována až na 1. března 2013. V Polsku není dokonce změna připravována vůbec a podle veřejně dostupných informací hodlají pojišťovny nadále používat odlišné sazby pro muže a ženy i po 21. prosinci 2012. Polské ženy si tedy zřejmě budou moci (alespoň po nějakou dobu) kupovat i nadále levnější životní pojištění než muži.

Některé pojišťovny již sjednocenou sazbu zavedly, v Německu již na jaře, u nás například pojišťovna Aegon od 1. září, Pojišťovna České spořitelny od 1. října. V některých případech však daná pojišťovna paralelně prodává ženám za původní nižší sazbu a mužům za novou sjednocenou sazbu pojistného.

U nás zatím většinou pojišťovny deklarují připravenost sazbu sjednotit k 21. prosinci. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se tomu stane ve všech případech a jak se zachovají pojišťovny v sousedních zemích (například na Slovensku a v Polsku). Zdá se, že i po 21. prosinci 2012 mohou být v některých zemích EU dostupná pojištění za rozdílnou cenu pro ženy a muže. Uvidíme, jakou reakci Evropské komise a případně soudů to vyvolá.

Karel Veselý, ředitel poradenských služeb pro pojišťovnictví, Deloitte Advisory

Zdroj: Karel Veselý, Deloitte Advisory

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS