Počet měst bez vážných dopravních nehod se mírně zvýšil

30.10.2008 Pojistný trh

Česká pojišťovna již čtvrtým rokem monitoruje bezpečnost 13 krajských a 59 okresních měst naší republiky v rámci projektu ČP Index bezpečnosti. Již dvakrát  také odměnila celkem milionem korun Skokany roku – každý rok tři města, která si meziročně v indexu bezpečnosti nejvíce polepšila. ČP Index se stanovuje dvakrát ročně, vždy za období pololetí a celého roku. Letošní pololetní hodnocení pořadím měst řádně zamíchalo, někde k horšímu, jinde k lepšímu. Pozitivní však je, že šest měst má zatím „čistý štít“.

Motivace pro města a jejich co nejlepší konečné umístění do konce letošního roku je zřejmá. Česká pojišťovna již potřetí vyhlašuje soutěž o „Skokana ČP Indexu“. „Tři města, jedno krajské a dvě okresní, dostanou opět od České pojišťovny finanční příspěvek v celkové hodnotě 500 tisíc korun na další dopravně bezpečnostní prvky dle vlastního výběru. Zástupci loňských vítězných měst - Liberce, Nymburka a Blanska je nejčastěji použili na osvětlení přechodů, výstavbu cyklostezek, nákup mobilního dopravního značení a další prvky podporující bezpečnost všech účastníků provozu,“ rekapituluje dosavadní zhmotnění darů náměstek pro občanská pojištění ČP Štefan Tillinger.

A jak si dosud česká a moravská města vedla?

V kategorii krajských měst jsou v 1. pololetí 2008 v čele Karlovy Vary, následovány Ostravou a Olomoucí. Všechna tato města si proti minulosti výrazně polepšila. Naopak na druhé straně žebříčku jsou nyní Brno, Plzeň a České Budějovice, které patří k městům, která si naopak nejvíce pohoršila.

V kategorii okresních měst  nastala velmi příznivá situace – po 1. pololetí 2008 zůstává v čele šest měst bez záznamu v oblasti nehod s usmrcením nebo těžkým zraněním: Tachov, Rokycany – u obou měst  je pozoruhodné, že bez záznamu byla i po celý rok 2007, dále Beroun, Jindřichův Hradec, Litoměřice a Vyškov. Zejména Litoměřice a Beroun jsou městy, která si nejvíce polepšila. Na druhém konci žebříčku jsou Ústí nad Orlicí, Nymburk a Hodonín. Nymburk přitom ještě loni patřil k městům bez těžké dopravní nehody. Hodonín je pak městem s největším zhoršením, za ním jsou Sokolov, Vsetín a Pelhřimov.

Vychází se ze statistik policie

ČP index vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných při nehodách v silničním provozu se zvláštním důrazem na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí v zastavěné oblasti všech hodnocených měst vztaženému k počtu tamějších obyvatel. ČP index je konstruován tak, že vyšší hodnota znamená vyšší bezpečnost, tedy nižší relativní počet usmrcených a těžce zraněných. Vstupní údaje o nehodách pocházejí ze statistik Policie ČR. V případě, že v některých městech nedošlo během sledovaného období k žádné takovéto události, je těmto městům přidělována maximální hodnota indexu 9999. Krajská a okresní města jsou hodnocena v samostatném pořadí. Kromě stavu za 1. pololetí 2008 je zde uvedeno pro srovnání i s celkovým stavem za rok 2007.

Sdružení Bezpečná cesta obecně podporuje tuto aktivitu České pojišťovny. Sdružení pozitivně hodnotí,  že index bere v úvahu také chodce a cyklisty. Tyto dvě skupiny účastníků silničního provozu jsou často opomíjeny a přitom patří mezi nejzranitelnější osoby na silnicích. ČP Index bezpečnosti je jedním z prostředků prostředkem motivace účastníků silničního provozu k větší bezpečnosti na českých silnicích. Podporou bezpečnosti silničního provozu se Česká pojišťovna zabývá už několik let. Oceňuje zachránce lidských životů titulem Gentleman silnic, předpisově jezdící řidiče samolepkou autíčka „Jezdíme s úsměvem“ a podílí se na dalších projektech.

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články