Podvodníkem ve vlastní pojišťovně


			Podvodníkem ve vlastní pojišťovně
28.4.2008 Pojistný trh

Vybrané statistiky pojistného podvodu za rok 2007

   

 

 

Pachatelem pojistného podvodu může být doslova kdokoliv. Odborníci tvrdí, že z velké většiny jde o podvod zevnitř, způsobený pracovníky pojišťoven. Nejen je však svádí vidina bezpracného zisku. Pojistné podvody páchají rovněž zprostředkovatelé, makléři i likvidátoři. Dnes už existují i podvody v životním pojištění.

 


A jak vypadá takový pachatel pojistného podvodu? Je většinou ve firmě 5 a více let. Typickým pachatelem je muž, je mu něco mezi 36 a 55 lety, obvykle pracuje ve finančním oddělení a ze 60 % je členem vedení. Vyplývá to z průzkumu, který před nedávnem zveřejnila KPMG.

A co je moc důležité: výše popsaný pachatel v 90 % svůj čin zopakuje. (Inu, s jídlem roste chuť). Poté, co provozuje podvody 3,5 i více let, bývá obvykle odhalen. Jak? Po udání! (Ach, ta závist!)

Pojišťovny by si měly dávat pozor na to, že každý třetí pachatel dokonce svůj čin až padesátkrát zopakuje! Zmiňujeme se sice o pachatelích, ale ani ženy nejsou bez viny (vida, kam taky postoupila emancipace…) Samy ženy zas tak moc pojistné podvody nepáchají, ale jdou na to rafinovaněji. Z 85 % jsou totiž ženy spolupachatelkami pojistných podvodů! A podle francouzského cherche la femme jsou to samozřejmě vždy ženy, pro které se muži podvodů dopouštějí.

 


Když se ucho utrhne

Zajímá vás, co následuje po odhalení podvodu? Budete se divit. KPMG tvrdí, že vlastně vůbec nic. Tedy alespoň navenek. Pojišťovna dál pojišťuje, jako by se nechumelilo, nikdo nevolá policii a nikdo obvykle neřekne zaměstnancům, co jak (a proč) se ve firmě stalo. Případ se tiše ututlá, peníze pojišťovna oželí a jede se dál…

Kolik celá takhle legrace stojí? Hodně. Finanční škody, způsobené pojistnými podvody, jsou obrovské. V roce 2006 dosáhla výše pojistných plnění 56 milliard eur. Odhaduje se, že 15 % z této částky spolykaly pojistné podvody. Ztráta evropských pojistitelů tedy přesahuje víc než 8 miliard eur!

Již toto číslo je důkazem, že náklady na založení a provoz útvaru pro vyšetřování pojistných podvodů se každé pojišťovně nejméně desetkrát vrátí. Mimochodem, není to věc dobrovolnosti, protože tuto povinnost ukládá pojišťovnám zákon. Pojistný podvod je totiž trestný čin, ale… Ano, je tu zase to české ale. Podezřelému totiž je třeba pojistný podvod dokázat. A to je, jak známo, největší problém českého pojišťovnictví. Mimo jiné také proto, že formulace v zákoně jsou mnohdy velice vágní a neurčité.

 


Auta a podvody – ještě dlouho spolu

Česká kancelář pojistitelů eviduje pojistné události v rámci povinného ručení. Odborníci přitom tvrdí, že celých 60 až 70 % dopravních nehod je spojeno s pojistným podvodem.

Jeden z příkladů, který uvádí Milan Šulista z Vysoké školy finanční a správní, snad mluví za všechny: „Klasická“ pojistná událost, nahlášená pojišťovně, spočívala v tom, že se u nás ztratilo auto, dovezené ze zahraničí. Pojišťovna začala věc vyšetřovat a ejhle! Zjistilo se, že auto bylo „virtuální“, protože ve skutečnosti nikdy nepřejelo hranice naší republiky“. Tedy i škoda byla „virtuální“, takže peníze tekly do kapes podvodníků.

Mnohé z takových podvodů pojišťovny ještě donedávna nikdy nedokázaly odhalit. Příčinou bylo také to, že Policie ještě neměla k dispozici digitální fotoaparáty. Situace se výrazně zlepšila poté, co se investovalo do toho, aby policie byla vybavena digitálními fotoaparáty.

Mafie díky tomu přece jen trochu víc dostala přes prsty, ale už zase vystrkuje růžky. Nahrává jí navrhovaná výše škody na automobilu, k níž nemusí být volána policie. „Pokud mafie prosadí u zákonodárců posun výše škody, ke které policie nebude muset jezdit, zas o něco výš směrem nahoru, dostane díky tomu zelenou,“ vysvětluje Milan Šulista. A dodává, že zájem pojišťoven je něčemu takovému zabránit. To proto, že mafie bez mrknutí oka zopakují pojistný podvod, k němuž nemusí jezdit policie, klidně dvacetkrát až třicetkrát do roka a budou tak finančně „za vodou“.

Podle návrhu zákona o policii by od ledna příštího roku měli policisté jezdit jen k haváriím, kde škoda přesáhne 100 tisíc korun. V současné době platí, že policie musí povinně jezdit k nehodám se škodou nad 50 tisíc korun. Cítíte tu šanci pro mafie? První návrh tohoto zákona dokonce předpokládal tuto hranici ve výši 250 000 korun. Teprve na základě společného jednání pojišťoven a policie je navrhovaná částka méně než poloviční.


Počítače při odhalování podvodů

Jak jsme již uvedli, jedinou a dobře známou obranou dosud bylo pečlivé nastavení kontrolních mechanismů. Ale je tu dobrá zpráva: dnes už existuje účinný software, který dokáže podvodníky odhalit. Jde o software, který je naprosto mimořádný. Dokáže to, co nikdy člověk nedokázal a nebylo by to možné ani technicky.

Dokáže „schroupat“ neuvěřitelně velké dávky informací (dokonce z nejrůznějších zdrojů a výpočetních systémů). To, co vyhledá a ukáže ve vzájemných souvislostech, by početné týmy lidí zpracovávaly dlouhé týdny a měsíce. Mafiánské propojení, které se nesmlouvavě ukáže na obrazovce, ukáže téměř neomylně na organizátory pojistného podvodu.

 

 

Na tahu jsou pojišťovny

V současné době používají výše uvedený systém jen některé pojišťovny. V dohledné době se ale chtějí připojit i další pojišťovny. Tím by mohl být položen základní kámen pro sdílení informací mezi pojišťovnami.

Z 26 pojišťoven se doposud k systému sdílení informací připojilo jen šest. Ruku na srdce, ty velké nechtějí nepřímo „pomáhat“ těm malým a navíc se bojí, aby jim někdo nekoukal do dat, která považují za své rodinné stříbro. Jde samozřejmě také o to, kdo konkrétně by údaje dostal do ruky (tedy o spolehlivost týmu, který by údaje zpracovával).

Na druhé straně pojišťovny přiznávají, že pokud jde o pojistný podvod, tak veškerá legrace končí. Tedy i tvrdá konkurence. Ale přece jen…

Obavy, že jim někdo nahlédne do jejich pojistných kmenů, jsou silnější než odvaha zahájit nesmlouvavé tažení proti pojistnému podvodu. Tedy zatím…jednou se tohle všechno určitě změní. Podvody budou stále dražší legrace.

Loni pojišťovny odhalily pojistné podvody za více než půl miliardy korun

V průběhu loňského roku šetřili specialisté členských pojišťoven České asociace pojišťoven více než 4,5 tisíce pojistných událostí, u kterých bylo důvodné podezření ze spáchání pojistného podvodu. Prokázáním podvodného jednání uchránily pojišťovny více než půl miliardy korun.

Přestože počet šetřených událostí v roce 2007 je zhruba o 10 % nižší než v roce 2006, nelze bohužel hovořit o klesajícím trendu. V roce 2006 bylo velké množství pojistných podvodů odhaleno v souvislosti s likvidací škod způsobených sněhovými kalamitami a následnými povodněmi. „I když orkán Kyrill v loňském roce také způsobil mnoho škod na území naší republiky, nepřinesl výrazný nárůst pojistných podvodů či pokusů o ně. Na rozdíl od sněhu a povodní působil úderně a v krátkém časovém intervalu,“ vysvětluje předseda Sekce prevence pojistného podvodu Ing. Pavel Východský. Naopak ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo odhaleno více než 3 000 pojistných podvodů, počet šetřených podvodných jednání vloni vykazoval více než 30% nárůst.

Již tradičně největší počet podezřelých případů - téměř 3,5 tisíce - vyšetřovaly v loňském roce pojišťovny v ČR v souvislosti s pojištěním motorových vozidel. Před neoprávněným vyplacením v této oblasti pojišťovny uchránily téměř 270 milionů korun.

Naproti tomu k největším ekonomickým škodám v poměru k počtu šetřených případů dochází v pojištění přepravy. V této kategorii na relativně malý počet škod evidují pojišťovny vyšší nárokované finanční hodnoty dané hodnotou převáženého pojištěného nákladu.

 

 Obor pojištění  Počet případů  Výše nárokovaných plnění  (tis. Kč)  Výše prokázaných hodnot (tis. Kč)
 Pojištění vozidel

 3 359

 443 342

 269 593

 Pojištění přepravy

 15

37 231 

 4 955

 Pojištění majetku a odpovědnosti

 654

 316 837

 216 617

 Pojištění osob

 520

 38 622

 32 803

 CELKEM

 4 548

 836 032

523 968 

 

 

 

Loni šetřila a prokázala UNIQA pojišťovna na 350 pojistných podvodů. Díky prokázání těchto skutků uchránila pro pojišťovnu celkem bezmála 20 milionů korun. Téměř dvě třetiny škod se týkaly motorových vozidel. Několik škod bylo z pojištění přepravy, kde se zpravidla jedná o velmi vysoké částky.
UNIQA má specializovaný odbor zabývající se pojistným podvodem.
Nejčastějším "oborem" podvodníků jsou pojištění vozidel. Klasickými případy je fingovaná krádež auta, popřípadě fingovaná nehoda, popř. navýšení deklarované škody na vozidlech. Pojišťovny čelí dále pojistným podvodům při větších živelních událostech - například při povodních 2002 nebo ze škod způsobených tíhou sněhu v roce 2006. Dále jsou časté podvody i v cestovním pojištění, kde se "kouzlí" například s pojištěnými zavazadly.

V poslední době se uchylují někteří klienti dokonce k sebepoškozování v rámci úrazového nebo životního pojištění v zájmu získat pro sebe nebo své blízké finanční prospěch. V takových případech zpravidla pojistí u několika pojišťoven současně, i když to je nepřípustné, a nárokují plnění u všech.

 


Pravidelný přivýdělek
V posledních několik let registruje pojistný trh i organizované skupiny, které pojistný podvod přímo živí. Nejde už jen o příležitostné obohacení, ale pravidelné rafinované podvody v řádech statisíců korun. Problémem je jakási doposud panující společenská tolerance pojistných podvodů jako aktivit, které nepoškozují konkrétní osoby, protože jdou na vrub hospodaření pojišťoven. Nicméně poškozenými mohou být nakonec všichni slušní klienti pojišťovny, protože vysoké náklady na pojistná plnění se mohou následně projevit plošným růstem sazeb.

Trestní sazba u velmi závažných prokázaných pojistných podvodů může činit
deset i více let odnětí svobody.Česká pojišťovna si s podvodníky dokáže poradit

Česká pojišťovna (ČP) odhalila v loňském roce 739 případů pojistných podvodů a uchránila tak na pojistném plnění 264 milionů korun. V roce 2006 to bylo 1175 případů za 310 milionů korun. Největší část připadá na pojištění motorových vozidel (137 milionů korun) a pojištění majetku (118 milionů korun). Zbytek pak připadá na pojištění přepravy a osob.

Meziročně nižší částka odhalená detektivy ČP je ovlivněna charakterem škod, které evidovala Česká pojišťovna v uplynulých dvou letech. V roce 2006 totiž měly téměř 70 milionů korun na svědomí pojistné události způsobené tíhou a sesuvem sněhu a následnými záplavami.

Objem zachráněných finančních prostředků k charakteru a počtu škod má stále vzestupný trend a očekává, že bude stoupat i nadále, ale již ne tak dramaticky.

Do budoucna se však podle odborníků České pojišťovny bude měnit poměr odhalených pojistných podvodů před výplatou pojistného plnění a po ní. "Vytvořili jsme speciální týmy v likvidaci, které se zabývají filtrováním některých podezřelých událostí, takže dokážeme pojistné podvody odhalit už v samotném zárodku," potvrdil Pavel Východský. Často se pak pojišťovna vrací k podezřelým případům a dává je do souvislosti s těmi novými. Tam, kde se dříve podvodné jednání prokázat nepodařilo, se v nových souvislostech objevuje.

Pojistný podvod je trestným činem, za který hrozí odnětí svobody až na 2 roky. Pokud však škoda dosáhne nejméně půl milionu korun, už se sazba zvyšuje na osm let. A v případě pojistného podvodu za pět a více milionů korun může strávit podvodník ve vězení až 12 let.

 

 

Jak vypadala situace v jednotlivých regionech?

 

 REGION  Případy 2006 Případy 2007   mil. Kč (2006)  mil. Kč (2007)
 Střední Čechy

 132

 145

65 

 37

 Jižní Čechy

 108

 63

 59

 19

 Západní Čechy

 203

 72

 21

 53

 Severní Čechy

 54

 84

 12

 14

 Východní Čechy

 105

 39

 49

 35

 Vysočina

 82

 74

 30

 24

 Jižní Morava

 103

 57

 16

 22

 Severní Morava

 184

 88

 19

 33

 Praha

 204

117 

 39

27 

 

 

 

A skutečný příběh z Havlíčkobrodského deníku nakonec

Štefana Puškáše chtěla nechat zavraždit manželka kvůli životní pojistce! Nejdřív to byla láska jako trám, pak se ale Silvie Puškášová rozhodla, že svého manžela Štefana Puškáše nechá zavraždit. Mělo to vypadat jako nešťastná náhoda. Tím, kdo to měl zařídit, měla být zase žena - Sarah Žirovnická z Třebíče.

Osmapadesátiletý Štefan nyní žije v Praze, kde pracuje jako strážník. Předtím ale dvaadvacet let bydlel na Vysočině. Pak se ale rozvedl a uchytil se v Praze, kde si našel druhou ženu Silvii, se kterou má dvě děti. Před dvěma lety mu ale odešla na Moravu, kde se začala topit v dluzích. Ty vytloukala dalšími půjčkami. O nich neměl Štefan ani tušení. Silvie nevěděla co dál, až se loni náhodou seznámila se Sarah Žirovnickou - manželkou bývalého šéfa Jonákova Discolandu, dnes odsouzeného vraha. S ní Puškášová uzavřela smlouvu na vraždu svého nicnetušícího manžela.

„Musí to vypadat jako nešťastná náhoda. Prostě do něj někdo vrazí autem a on zmizí z povrchu zemského,“ přála si Silvie. Když šlo ale do tuhého, Žirovnická Puškášovou nakonec udala na policii. Pak vše nabralo rychlý spád a žena skončila ve vazbě.

„Nyní je podezřelá z trestného činu přípravy vraždy a je ve vazbě,“ informovala Deník brněnská policejní mluvčí Jana Šípková. Ženě hrozí až patnáct let vězení.

Pro Štefana Puškáše to byl neuvěřitelný šok. Žena, kterou miloval, ho chtěla nechat zabít. A důvod? Peníze. Kdyby totiž její plán vyšel, dostala by od pojišťovny 300 tisíc ze životní pojistky, kterou si Štefan platil, a ona by mohla zaplatit část svých dluhů.

„Pokud se jakýkoli partner v manželství rozhodne, že toho druhého zničí, tak to prostě udělá. Vezme si jednoduše statisícové půjčky a odjede na konec světa. Zaplatit to pak musí ten druhý,“ varuje Štefan Puškáš.

 

 

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

RSS