Česká pojišťovna: Zimní pneumatiky - Pojištění a fakta


			Česká pojišťovna: Zimní pneumatiky - Pojištění a fakta
30.10.2014 Produkty

Povinnost provozovat vozidlo na zimních pneumatikách je v České republice dána zákony. Ty stanoví nejen časové rozmezí, ve kterém je třeba zimní obutí mít, ale také technické specifikace a sankce za nedodržení těchto pravidel. Přesto každý rok Česká pojišťovna eviduje desítky případů, při nichž kvůli nevhodně použitým pneumatikám dojde ke škodě na vozidle, majetku či na zdraví.

Čeští řidiči by v období od 1. listopadu do 31. března měli na domácí silnice vyrazit se svými osobními automobily tak, jak jim říká zákon – tedy za definovaných podmínek a na úsecích s dopravní značkou „Zimní výbava“ vyjet s odpovídajícími zimními pneumatikami na všech čtyřech kolech.

„Každý rok se však setkáváme s desítkami případů, při nichž nevhodné obutí hraje hlavní roli při vzniku a rozsahu škody způsobené v silničním provozu,“ potvrzuje Pavel Fišer, ředitel Útvaru likvidace pojištění motorových vozidel České pojišťovny. Pojišťovna přitom vždy důkladně řeší, zda nehoda vznikla v přímé příčinné souvislosti s technicky či typově nevyhovujícími pneumatikami.

Způsobí-li nehodu vozidlo provozované na nevhodných pneumatikách, pak z takové situace pro neodpovědného řidiče vyplývají tyto následky:

  • u havarijního pojištění se vždy posuzuje míra vlivu nevhodných pneumatik na vznik škody. Pokud je prokázáno, že použití nevhodných pneumatik bylo příčinou nehody či tímto vlivem byl zvětšen rozsah škody, pak přistoupí pojišťovna k přiměřenému krácení pojistného plnění odpovídající závažnosti vlivu na celkovou škodu
  • u povinného ručení se poškozený nemusí obávat – z pojištění viníka, který měl na vozidle nevhodné pneumatiky, je mu vždy vyplacena tzv. skutečná škoda v plné výši. Pojišťovna pak může toto vyplacené plnění po viníkovi vymáhat zpět až do výše celkově způsobené škody.

Česká pojišťovna v tomto ohledu doporučuje motoristům, aby se při provozu svého vozidla v období od 1. listopadu do 31. března vždy důsledně drželi dopravních předpisů a záznamů v technickém průkazu, který jasně říká, jaký rozměr pneumatik je pro dané vozidlo vhodný. Vyhnou se tak případným komplikacím při řešení pojistné události.

Čas věnovaný přípravě automobilu na zimu se vyplácí. „V rámci přezouvání na zimní pneumatiky doporučujeme i vyvážení kol. Odstraní se tím riziko následných vibrací řízení, poškození pneumatiky v podobě nerovnoměrného opotřebení či poškození ložiska kola,“ vysvětluje Martin Kulhánek, manažer servisních služeb Auto Jarov. Podle jeho slov kompletní výměna sady kol se všemi úkony trvá servisu 30-45 minut. Běžný zákazník pak pořizuje novou sadu zimních pneumatik po každých 20-30 tisících ujetých kilometrech.

Mezi nejtypičtější typ nehod, při nichž nevhodné pneumatiky (ať již vzorkem, hloubkou dezénu či rozměrem) měly přímý vliv na vznik a rozsah poškození, patří:

  • nedobrzdění v koloně, na semaforech – vlivem nevhodného obutí prodloužení brzdné dráhy
  • nárazy opět vlivem nedobrzdění při dávání přednosti zprava

UŽITEČNÉ INFORMACE

  • Minimální hloubka dezénu, s níž může být vozidlo provozováno na zimních pneumatikách bez sankce, činí u osobních automobilů 4 mm.
  • Na zimní rezervu se povinnost zimního obutí nevztahuje (při nouzovém použití v zimě je třeba dbát maximální opatrnosti!).
  • Za ignorování zákonných úprav hrozí bloková pokuta do 2000 Kč, ve správním řízení pak ve výši 1500-2500 Kč.
  • Na stejné nápravě: dodržujte na pneumatice vyznačený směr otáčení a používejte pneumatiky s přibližně stejnou hloubkou dezénu.
  • Pneumatiky s vyšším dezénem umístěte spíše na poháněnou nápravu, výrazně se tak zlepší trakce i schopnost manévrování a přispějete tím k rovnoměrnějšímu opotřebení celé sady pneumatik.
  • Na životnost zimních pneumatik má zásadní vliv i správné huštění (dodržujte pravidla daná výrobcem vozidla vzhledem k zatížení vozidla a rozměrům pneumatiky).

ČEŠI ZNAČKU „ZIMNÍ VÝBAVA“ NEZNAJÍ

V loňském roce Česká pojišťovna provedla mezi českými řidiči výjimečný průzkum, v němž zjišťovala, zda si vybaví, jak vypadá dopravní značka ´Zimní výbava´. Ta jim užití zimních pneumatik s odpovídající hloubkou dezénu přikazuje bez ohledu na aktuální povětrnostní situaci či stav vozovky. Poněkud překvapivě měla o této značce povědomí pouhá polovina dotazovaných.

V rámci průzkumu měli respondenti, kteří uvedli, že značku „Zimní výbava“ znají (50 % oslovených), za úkol pokusit se ji i graficky ztvárnit. Ukázalo se však, že značku zná a současně ji i dokáže správně nakreslit pouhá třetina řidičů. Ze zbylých kreseb bylo patrné, že si ji motoristé pletli nejčastěji se značkou ´Sněhové řetězy´.

Česká pojišťovna

Skutečná dopravní značka „Zimní výbava“ a vybrané kresby českých řidičů, když se snažili si její podobu vybavit.


 


  

 

 

 

 


 

 

 

542532649-0>

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články