Kooperativa začala nabízet nové komplexní rizikové životní pojištění VARIO


			Kooperativa začala nabízet nové komplexní rizikové životní pojištění VARIO
3.4.2008 Produkty

Se zcela novým produktem životního pojištění vstupuje na trh od dubna Kooperativa - druhá největší pojišťovna českého trhu. Uvádí na trh VARIO - komplexní rizikové životní pojištění za běžné pojistné. Produkt je na Českém trhu naprosto unikátní a to jak množstvím tak i variabilitou pojištěných rizik. Záleží jenom na klientovi, jaká pojištění si zvolí a jak vysoké pojistné částky. Díky tomu lze pojistnou smlouvu nastavit přesně podle požadavků klienta a podle jeho aktuální životní situace.

 

V rámci jedné pojistné smlouvy lze pojistit tato rizika:

 • smrt,
 • vážná onemocnění,
 • pracovní neschopnost,
 • pobyt v nemocnici,
 • plnou invaliditu s výplatou důchodu,
 • plnou invaliditu způsobenou úrazem s výplatou důchodu,
 • smrt následkem úrazu,
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním,
 • tělesné poškození způsobené úrazem,
 • pracovní neschopnost v důsledku úrazu,
 • pobyt v nemocnici v důsledku úrazu

Pojištění je co se týče rizik ohrožujících život a zdraví zcela komplexní a je rovněž velmi variabilní - Klient může kdykoli během trvání pojištění požádat o zrušení nebo sjednání doplňkových pojištění nebo o změnu sjednaných pojistných částek.


Nejnižší vstupní věk pojištěného je 15 let, nejvyšší vstupní věk je 74 let. Minimální pojistná doba je 1 rok. Pojištění se sjednává maximálně do věku 75 let pojištěného. Maximální výše pojistného není stanovena, minimální výše pojistného činí 2400 Kč ročně.

 

Pojistné je možno platit ročně (1x za 12 měsíc), pololetně(1x za 6 měsíc), čtvrtletně (1x za 3 měsíce) nebo měsíčně. Při čtvrtletním, pololetním a ročním placení pojistného se poskytují následující slevy z pojistného:

 

Pojistné období Sleva v procentech z pojistného
3 měsíce 3 %
6 měsíců 5 %
12 měsíců 7 %
 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou v ČR. V současné době má více než 300 obchodních míst a produkty Kooperativy lze sjednat i v pobočkách České spořitelny. Klientům je k dispozici dále několik tisíc externích spolupracovníků, nonstop zelená linka 800 105 105 a internetové stránky www.koop.cz. Firma má základní kapitál tři miliardy Kč a loni dosáhla předepsaného pojistného 29 miliard Kč a zisku před zdaněním 1,4 miliardy Kč.

 

Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group - předního rakouského pojišťovacího koncernu v zemích střední a východní Evropy. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílů na pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho má pobočky v Itálii a ve Slovinsku. Koncern je na rakouském trhu zastoupen na burze kótovanou Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Donau Versicherung a Bank Austria Creditanstalt Versicherung.

 

* za předpokladu získání úředních povolení

Zdroj: koop.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články