Zisk VIG ČR vzrostl o 26 procent na 1,6 mld. Kč. Předepsané pojistné překročilo hranici 33 mld. Kč


			Zisk VIG ČR vzrostl o 26 procent na 1,6 mld. Kč. Předepsané pojistné překročilo hranici 33 mld. Kč

Vienna Insurance Group ČR (Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna – VIG ČR) vykázala za loňský rok meziroční růst předepsaného pojistného o šest procent na celkových 33,7 miliardy Kč. Zisk před zdaněním VIG ČR vzrostl dokonce o plných 26 procent a dosáhl 1,6 miliardy Kč. Kooperativa se na úspěšných výsledcích podílela hrubým ziskem 1,4 miliardy Kč a předepsaným pojistným 28,9 miliardy Kč, ČPP dosáhla loni zisku před zdaněním 203 milionů Kč, pojistné dosáhlo výše 4,7 miliardy Kč. "Kooperativa i ČPP loni loni opět posílily své postavení, což vzhledem k vysoce konkurenčnímu tuzemskému trhu považuji za úspěch. Solidním růstem pojistného ve všech segmentech a výrazně vyšším profitem se nám daří naplňovat ambiciozní cíle, které si koncern VIG v nejbližších třech letech vytyčil," komentoval výsledky člen představenstva Kooperativy a náměstek generálního ředitele Martin Diviš.

 

 

I. VÝVOJ V KLÍČOVÝCH OBLASTECH

V neživotním pojištění vzrostlo pojistné VIG ČR v lednu až prosinci 2007 v meziročním porovnání o 5 procent na celkových 25,6 miliardy Kč, což je v absolutním vyjádření roční přírůstek 1,2 miliardy Kč. Kooperativa loni obhájila 1. místo na trhu v pojištění průmyslu a podnikatelů a ČPP v tomto segmentu překonala hranici 500 milionů Kč pojistného.

 

Solidní tempo růstu – deset procent – vykázala VIG ČR rovněž v životním pojištění, kde předpis pojistného dosáhl 8,1 miliardy Kč (absolutně o 736 milionů). Vysoký vzestup vykázal zejména segment jednorázově placeného životního pojištění – meziročně o 16 procent na celkových 2,6 miliardy Kč. Nicméně i v oblasti běžně placeného životního pojištění dosáhla skupina Vienna Insurance Group v ČR výrazného úspěchu, když pojistné v této oblasti vzrostlo meziročně o 7,8 procenta na celkových 5,5 miliardy Kč. Úspěch u klientů (220% nárůst smluv na 75 tisíc) i u odborníků (titul Životní pojištění roku) zaznamenalo zejména investiční životní pojištění Perspektiva od Kooperativy. V této oblasti se rovněž úspěšně etablovala ČPP se svými produkty IŽP Evropská penzeEvropská jistota.


V pojištění vozidel loni VIG ČR udržela vysoký podíl trhu, když pojistila každé třetí vozidlo v republice. Růst v havarijním pojištění byl u českých pojišťoven koncernu v procentuálním vyjádření dvouciferný, stejně jako v pojištění majetku a odpovědnosti občanů.

 

 

II. LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

V oblasti škod firmy VIG v ČR tisíc úspěšně zlikvidovaly 478 tisíc pojistných událostí, z toho 201 tisíc na motorových vozidlech. Největší událostí ve škodách byl orkán Kyrill (18. – 21. 1. 2007), kdy Kooperativa a ČPP za více než 20 tisíc pojistných událostí (dvakrát více než při povodních 2002) vyplatily klientům 750 mil. Kč a přes kalamitní charakter této události dokázaly škody řešit rychle, což klienti oceňují především - 95 % škod bylo vyřešeno do tří měsíců.

 

 

III. SPOLUPRÁCE S ČS

V loňském roce rovněž pokračovala úspěšná spolupráce Kooperativy s Finanční skupinou České spořitelny (FS ČS). Kooperativa se stala vůbec největším externím dodavatelem smluv pro FS ČS, když sjednala celkem 44 tisíc smluv (17 tisíc penzijních připojištění, 21 tisíc stavebních spoření a hypotéky za jednu miliardu korun). Na druhé straně je i ČS největším zprostředkovatelem majetkového pojištění pro Kooperativu s meziročním růstem výkonů o 150 procent.

 

 

IV. ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

VIG ČR rovněž loni úspěšně vstoupila do oblasti zdravotnictví a hodlá v něm v budoucnu expandovat. Kooperativa se od 1. ledna 2008 stala majoritním akcionářem nemocnice Mělník, která by se měla stát moderním zdravotnickým zařízením s vysokým standardem péče o pacienty, příjemnou atmosférou a technickým vybavením na vysoké úrovni, které bude poskytovat služby podle nejvyšších evropských standardů. Investice by během let 2008-2009 měly dosáhnout 120 milionů korun – zejména do rekonstrukcí budov, do nových operačních sálů a do kompletní obnovy přístrojového vybavení včetně informačního systému. Kooperativa je na českém trhu pověstná svou kvalitní péčí o klienty a o jejich potřeby a tyto hodnoty se bude snažit promítnout i do péče o pacienty. Je třeba také připomenout, že VIG má se zdravotním pojištěním a provozováním zdravotnických zařízení rozsáhlé a letité zkušenosti.

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou v ČR. V současné době má více než 300 obchodních míst a produkty Kooperativy lze sjednat i v pobočkách České spořitelny. Klientům je k dispozici dále několik tisíc externích spolupracovníků, nonstop zelená linka 800 105 105 a internetové stránky www.koop.cz. Firma má základní kapitál tři miliardy Kč.

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na domácím trhu. Společnost působí prostřednictvím 10 oblastních ředitelství, více než 70 poboček a 220 příspěvkových kanceláří na celém území ČR. Kompletní nabídka produktů je k dispozici na internetových stránkách www.cpp.cz. Telefonickým dotazům je vyhrazena klientská linka 841 444 555. Základní kapitál společnosti představuje hodnotu 1 mld. Kč.

 

Kooperativa a ČPP jsou součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group, která získala od prestižní agentury Standard & Poor's rating A+ se stabilním výhledem. Vienna Insurance Group je předním rakouským pojišťovacím koncernem v oblasti střední a východní Evropy. Z mezinárodního pohledu patří koncern v této oblasti k lídrům trhu. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílů na pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku**, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě**, Lotyšsku**, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Navíc má pobočky v Itálii a ve Slovinsku.


Do Vienna Insurance Group v Rakousku patří vedle WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group ještě Donau Versicherung a Bank Austria Creditanstalt Versicherung. Dále skupina vlastní podíly ve Wüstenrot Versicherung a Sparkassen Versicherung. Vienna Insurance Group patří v Rakousku, Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Albánii a Gruzii k lídrům trhu.

 

* Údaje jsou předběžné a podle českých účetních standardů
** za předpokladu získání příslušných povolení

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články