Nové investiční životní pojištění Variace nabízí nejširší servis


			Nové investiční životní pojištění Variace nabízí nejširší servis
1.4.2008 Produkty

„Naším přáním bylo sestrojit kvalitní investiční životní pojištění s nejlepším servisem na trhu a věřím, že pojištění Variace tyto parametry naplňuje," uvedl ředitel divize životního pojištění ČSOB Pojišťovny Karel Svoboda.


Pojištění Variace je běžně placené investiční životní pojištění, které spojuje pojistnou ochranu s investováním do podílových fondů. Klient přitom rozhoduje nejen o rozsahu pojištění, ale volbou investičního programu ovlivňuje i výnos své investice.


Základem pojištění je pojištění pro případ smrti nebo dožití. K tomuto základu lze sjednat širokou škálu doplňkových pojištění: pro případ vážné choroby, plné invalidity následkem nemoci nebo úrazu, smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, léčení úrazu, pro případ hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu a také úrazové pojištění dětí.


Rozsah pojištění lze kdykoli v jeho průběhu měnit, je možné měnit pojistné i pojistnou částku. „K dalším výhodám patří například dvojnásobné pojistné plnění v případě smrti úrazem při dopravní nehodě nebo sportu, nejlepší řešení plné invalidity s nejkratší čekací dobou a s plněním celé pojistné částky při jejím přiznání, nejkratší čekací dobu a široký rozsah pojištění zajišťuje také pojištění vážných chorob," doplnil Karel Svoboda.


Bezplatnou součástí pojištění jsou rozsáhlé asistenční služby, které zahrnují například lékařské a právní poradenství po telefonu, komfortní dopravu do nemocnice a zpět a v případě potřeby také zprostředkování péče o domácnost, hlídání dětí nebo seniorů, krmení domácích zvířat apod.


Své finanční prostředky mohou klienti ukládat přímo do pěti podílových fondů spravovaných ČSOB (ČSOB Chráněný fond, ČSOB Růstový fond, ČSOB Dynamický fond, ČSOB Akciový mix, ČSOB Realitní mix), které jsou známy vysokou výkonností. Volbou jednoho z nich nebo jejich kombinací ovlivňují klienti jednak možný výnos, ale také investiční riziko. Pojištění však obsahuje volitelně tzv. automatickou ochranu: před koncem pojištění se část prostředků začne automaticky převádět do méně rizikových fondů, k nimž patří především ČSOB Chráněný fond, u nějž cena podílových jednotek nemůže klesnout pod 90 procent nejvyšší ceny dosažené v minulosti.


Sledovat výkonnost fondů mohou klienti jednoduše on-line na počítači a stejně tak mohou sledovat i své platby. „V dohledné době budou moci klienti přímo z domova měnit i svou investiční strategii - převádět jednotky mezi fondy, a tím zvyšovat zhodnocení. S investičním životním pojištění Variace se tak mohou stát aktivním hráčem na trhu akcií a fondů," doplnil Svoboda, podle něhož si pojištění Variace zhodnocením prostředků v delším horizontu nezadá s jinými možnostmi investování nebo je překonává. „Naši klienti mohou díky dlouhodobému a pravidelnému investování dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení," dodal. Například u ČSOB Dynamického fondu je v současnosti odhadována výnosnost 7 procent ročně.
Nejnižším vstupním věkem pro sjednání pojištění Variace je 14 let, nejvyšším pak 70 let, minimální pojistná doba je 10 let a pojištění může končit až v 80 letech pojištěného. Pojistné lze platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně i ročně, nejnižší pojistné je 500 Kč za měsíc. Klienti mohou také kdykoliv vložit mimořádné pojistné. Zaplacené pojistné si lze odečíst ze základu daně z příjmu. Všichni, kdo si sjednají pojištění Variace do 31. května 2008, obdrží od ČSOB Pojišťovny zdarma USB Flash disk s kapacitou 1 GB.

Výhody investičního životního pojištění VARIACE

  • Nejlepší servis na trhu s vysoce nadstandardními asistenčními službami zdarma.
  • Výborné ošetření životních rizik vážných chorob a plné invalidity: nejkratší čekací doby, široký rozsah pojištění, výplata plné částky.
  • Výhodná investice: zhodnocení prostředků je v delším horizontu srovnatelné nebo vyšší než u alternativních možností investic.
  • Správa účtu on-line: pojištění lze snadno spravovat on-line z domova nebo kanceláře.

Zdroj: csobpoj.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

RSS