Novinkou pojištění ProKaždýPád je denní odškodné za vyjmenované úrazy


			Novinkou pojištění ProKaždýPád je denní odškodné za vyjmenované úrazy
7.8.2014 Produkty

Životní pojišťovna Wüstenrot právě uvedla na trh nové rizikové životní pojištění ProKaždýPád zaměřené na pojištění úrazu. Pojištěná dospělá osoba má v jeho rámci zdarma pojištěny pro případ úrazu také své nezletilé děti.

Wüstenrot ProKaždýPád je rizikového životní pojištění pro případ smrti z jakékoliv příčiny s možností sjednání kvalitní pojistné ochrany pro případ úrazu. Novinkou je denní odškodné za vyjmenované úrazy.

Dvojnásobné pojistné plnění

U připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu s progresivním plněním vyplácí pojišťovna dvojnásobek pojistného plnění, pokud pojistná událost nastala v důsledku dopravní nehody.

Pojistná ochrana zahrnuje široký rozsah rizik, a to smrt úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním plněním, vážné trvalé následky úrazu s doživotní úrazovou rentou. Sjednat lze také výplatu denních dávek při hospitalizaci následkem úrazu a denního odškodného za vyjmenované úrazy.

Pro uzavření pojistné smlouvy nevyžaduje životní pojišťovna Wüstenrot vyplnění zdravotního dotazníku.

Pro děti pojištěné osoby zdarma

V rámci pojištění ProKaždýPád získává pojištěná osoba zdarma úrazové pojištění Dětství pro všechny své děti ve věku od 6 měsíců do 18 let. Toto pojištění zahrnuje výplatu dvojnásobku pojistného plnění u připojištění trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody, u tělesného poškození organismu výplatu pojistného plnění za všechny diagnózy způsobené jedním úrazem na rozdíl od denního odškodného a do třetice výplatu denních dávek od 1. dne pobytu v nemocnici ve výši až 150 korun na den.

Pojištění on-line

Stejně jako ostatní produkty životního pojištění Wüstenrot, lze pojištění ProKaždýPád sjednat on-line přes internet na www.wuestenrot.cz nebo po telefonu na bezplatné lince 800 22 55 55.

Wüstenrot

Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články