Pojištění W&I začíná být v kurzu. Západní developeři ho vyžadují


			Pojištění W&I začíná být v kurzu. Západní developeři ho vyžadují
20.8.2015 Produkty

W&I, neboli pojištění závazků vyplývajících z prohlášení a záruk, byl dosud nabízen převážně v západních zemích a v ČR, zatím nebyl příliš poptávaný. Se stále větším zájmem zahraničních investorů o komerční nemovitosti v České republice a hlavně v Praze, však začíná být i po tomto pojištění sháňka. A čím, že je tak atraktivní?

Anglický název tohoto produktu se je „warranty and indemnity insurance“ (W&I). Tento produkt, který u nás nabízí například AIG, lze využít u transakcí, kdy prodávající po prodeji nemovitosti nechce nést odpovědnost za případné problémy, jako jsou právní spory, daňové nedoplatky nebo technické závady. Lze jej rovněž využít při prodeji akcií, případně aktiv podniku, pro ujištění o existenci a právní bezvadnosti podniku, právoplatnosti úkonů, existenci a nezpochybnitelnosti vlastnického práva prodávajícího a rizika personální. 

Existují dvě struktury

Pojistka prodávajícího:
Přebírá vyjmenované záruky prodávající strany.

Pojistka kupujícího:
Chrání tuto stranu transakce před finanční škodou, která by mohla vzniknout porušením záruk daných v transakční smlouvě v případě, že kupující není schopen nebo z obchodních důvodů rozhodne splnění těchto záruk na prodávajícím nevymáhat.

Rozsah pojištění je krytí rizik spojených s:

  • případným porušení záruk/daňových závazků
  • náklady právního zastoupení
  • výlukami z pojistného krytí
  • zárukami za budoucí vývoj cílové společnosti
  • trestně-právními pokutami a penále
  • skutečnostmi, které byly pojištěnému známy před uzavřením transakce
  • poakvizičními rektifikacemi
  • podvodným jednáním pojištěného

 

Toto pojištění nachází využití především u transakcí, kde prodávající z různých důvodů nemůže nebo také nechce poskytnout dostatečné záruky kupujícímu. Například z důvodu likvidace fondu,“ uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny Dušan Šťastník z investičního oddělení v realitněporadenské společnosti JLL. „Pro některé kupující může naopak pojištění znamenat větší pocit komfortu než garance od ekonomicky slabších nebo méně transparentních prodávajících. Bezpochyby se jedná o zajímavý nástroj, který může usnadnit a urychlit nemovitostní transakce,“ dodal.

AIG tento produkt nabízí v ČR již řadu let a každým rokem zaznamenáváme výrazně vyšší zájem o tento typ pojištění. Tomu odpovídá i nárůst uzavřených smluv," komentuje Marko Antic, Head of Financial Lines AIG pro Českou republiku.

W&I může být zajímavé také pro zahraniční společnosti, které mají v plánu český trh opustit. Tyto společnosti mohou s krytím W&I nemovitost prodat a již se o celou situaci nezajímat. Pojištění také zvýhodňuje pozici prodávajících, protože mohou odmítnout nést následná rizika, která za ně nese W&I pojištění.

Prodejce nemovitosti, případně odcházející firma tak díky tomuto pojištění nemusí mít v bance na účtu uložené peníze na případné uplatnění nároků záruk od kupujícího. Téměř celou získanou částku může opět otočit a investovat.

Téměř, protože i zde funguje spoluúčast pojištěného. Jedná se většinou o jednorázovou spoluúčast, která je stanovena pro celé pojistné období, nikoli jednotlivě na každou pojistnou událost. V zemích západní Evropy tato spoluúčast představuje 1% z celkové hodnoty dané transakce. Pojistné je stanoveno jednorázově na celou dobu trvání pojistné smlouvy a je obvykle na dvouleté období pro nedaňové záruky a až sedmileté v případě daňových záruk.

Mezi slabší stránky pojištění patří poněkud zdlouhavější proces jeho získávání a také cena. Ta se pohybuje většinou okolo 2 % z celkové ceny transakce. Pojištění zatím využívají hlavně zahraniční investoři, kteří jsou připraveni nakupovat v řádech 50ti až stovek milionů korun.

Zdroj: oPojištění.cz, iHNED.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články