Příspěvek na Hasičský záchranný sbor z povinného ručení je nesystémový


			Příspěvek na Hasičský záchranný sbor z povinného ručení je nesystémový
14.10.2013 Produkty

V současné době vycházejí v  médiích příspěvky, některé psané představiteli odborné veřejnosti, obhajující zavedení úhrady nákladů, které vzniknou hasičům při jejich zásahu u dopravní nehody. Obhajoba je vedena argumenty převážně emocionální povahy na téma nebezpečnosti a nedoceněnosti práce hasičů.

S ohledem na to, že rizikovost, související s odpovědností za škody, způsobené provozem motorového vozidla, je u nás předmětem povinného pojištění, je zřejmé, že tyto náklady budou hradit pojišťovny, licencované pro tento druh pojištění.

Toto právní ustanovení se jeví jako netržní, nesystémové a vůči komerčnímu pojišťovnictví diskriminační z těchto důvodů:

- Jde o nestandardní zásah do soukromého sektoru. Takto konstruovaná „sektorová daň“ diskriminuje jedno odvětví ekonomiky a jednu část společnosti – provozovatele motorových vozidel. Protože provoz HZS a záchranného systému vůbec je garantován státem a financování z daní, je toto opatření snahou o nahrazení výdajů veřejných financí na úkor zisku soukromého subjektu.

- Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel bylo historicky po stránce tarifu pojistného deformované, sazba 144 korun za osobní automobil stanovená na začátku padesátých let minulého století, platila ještě v roce 1992, pak byl tarif postupně ze strany MF zvyšován, ale stále zůstával pod úrovní ekonomické postačitelnosti. Po změně zákonného pojištění na povinně smluvní byl zaveden tříletý cenový koridor a po jeho skončení začala mezi pojišťovnami cenová válka, která znamenala dovedení konkurence až do negativní fáze. Tarif tudíž nelze v současnosti považovat za rovnovážný, argumentace aktuálním aktivním saldem porovnání příjmů a výdajů pojišťoven je chybná, pro pojistný byznys je charakteristické závažné časové zpoždění nároků poškozených oproti pojistnému, které bylo pojišťovnami vybráno v běžném roce, ve kterém došlo k pojistné události. Jedná se především o zpoždění nákladů na odškodnění trvalých následků tělesného poškození, výplatu nadále ucházejících výdělků (tzv. rent) apod., které v současnosti progresivně rostou a mohou v krátké době na první pohled pozitivně se jevící rozdíl zcela obrátit. Tato situace již nastává na jihoevropských pojistných trzích.

- Jde o zásah zcela nesystémový, neodůvodněně postihující vybraný sektor – pojišťovnictví a vybraný produkt – povinné ručení. Hasiči zasahují při požáru v domácnosti, budově, atd. Lze tedy očekávat, že v těchto pojištěních bude v budoucnu zavedena povinnost pojišťoven hradit náklady HZS? Další nesystémovost lze spatřovat v exkluzivní výběru právě hasičů, jinými slovy proč pro příspěvek nebyla zákonodárci vybrána jiná složka záchranného systému, atd.

Vedle nesystémového, netržního a diskriminačního příspěvku na HZS a škodní prevenci čeká licencované pojišťovny v roce 2014 zásadní změna v odškodňování poškozených při dopravních nehodách plynoucí z nového občanského zákoníku, která vnese do procesu odškodňování vyšší míru subjektivního posuzování, některé odhady hovoří i zvýšení náhrad řádově v miliardách korun. Pojišťovny se tudíž logicky chystají zvýšit sazby pro povinné ručení pro rok 2014, nic jiného jim nezbývá, jak komerční subjekt musejí pracovat na principu ekvivalence mezi příjmy a výdaji, jedině tak mohou zůstat důvěryhodným a stabilním odvětvím.


Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Vysoká škola ekonomická

Vysoká škola finanční a správní

Zdroj: Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články