Rizikové pojištění Komerční pojišťovny: pro ty, kteří myslí na budoucnost


			Rizikové pojištění Komerční pojišťovny: pro ty, kteří myslí na budoucnost
13.12.2010 Produkty

Komerční pojišťovna (KP) připravila zajímavé rizikové životní pojištění. Na detaily jsme se zeptali Aleny Vránové, která v Komerční pojišťovně vede odbor externích distribučních kanálů.


*Pro koho je rizikové životní pojištění určeno?


Pro klienty, kteří si uvědomují možné důsledky nepříznivých životních situací a rozhodli se finančně zajistit sebe a své blízké, a to nejen když čerpají úvěr.

Rizikové životní pojištění Komerční pojišťovny pojistí klienta pro případ úmrtí, trvalé invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

Toto pojištění neobsahuje spořící složku. Pokud chce být klient pojištěn a zároveň spořit, doporučuji pojistit si rizika s rizikovým životním pojištěním Komerční pojišťovny a peníze, které díky našim sazbám ušetří, vkládat do některého z investičních fondů, například v Komerční bance. Věřím, že každý profesionální pojišťovací poradce ví, jaké investiční nástroje klientovi v dnešní době doporučit.


*V čem je produkt výhodný?


Pojištěná rizika lze flexibilně navolit, povinné riziko je pouze riziko úmrtí. Pojistné částky si klient také stanoví dle vlastní potřeby.

Kromě výhodných sazeb nabízíme i slevu za počet pojištěných rizik. Sleva se pohybuje v rozpětí 5 až 20 %, bez ohledu na frekvenci placení pojistného.

Snažili jsme se vytvořit produkt cenově přístupný klientům a zároveň procesně přívětivý pro finanční poradce a hypoteční specialisty. S rizikovým životním pojištěním Komerční pojišťovny lze pojistit úvěr u kteréhokoliv bankovního ústavu, ale i variantu bez úvěru lze vinkulovat ve prospěch věřitele.


*Je vždy nutná zdravotní prohlídka?


Nikoliv, lékařskou prohlídku nepožadujeme až do pojistné částky 3 mil. Kč, resp. do 500 tis. Kč u klientů ve věku nad 55 let.


*Jaké je minimální měsíční pojistné?


Minimální měsíční pojistné nemáme stanoveno, pouze minimální lhůtní pojistné. To činí 60 Kč, bez ohledu na to, jestli klient platí měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo jednou za rok.


*A minimální pojistná částka?


Minimální pojistná částka na smrt a trvalou invaliditu je opravdu minimální - 50.000 Kč. :) Denní dávky pro případ ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnost lze volit v rozpětí 100 – 2.000 Kč.


*Jaký je vstupní věk klienta? Je pravda, že jste produkt vylepšili, aby mohli klienti získat pojistné krytí až do věku 75 let?


Ano, spousta klientů je aktivních i v důchodovém věku a určitě ocení, že naše pojištění je bude krýt až do věku 75 let. Vstupní věk je 18 - 65 let.


*Můžete nějak jednoduše vysvětlit, jak se liší plnění Komerční pojišťovny, které je vázané na úvěr a plnění z pojištění bez návaznosti na úvěr?


V případě pojistné události z pojištění vázaného k úvěru pojišťovna v první řadě uspokojí pohledávky poskytovatele úvěru. V případě úmrtí a plné invalidity vyplatíme aktuální zůstatek nesplaceného úvěru. V případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání pak pojišťovna hradí měsíční splátky za klienta.

Pokud klient zvolil konstantní pojistnou částku, pak mu pojišťovna vyplatí navíc ještě rozdíl mezi pojistnou částkou a pohledávkou věřitele.

Pokud si klient sjedná pojištění bez návaznosti na úvěr, vyplatíme v případě úmrtí a plné invalidity sjednanou pojistnou částku. V případě ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti sjednané denní dávky.


*Jak je to s provizemi za sjednání rizikového životního pojištění Komerční pojišťovny?


Poradce odvede stejnou práci s klientem u smlouvy na 5 nebo na 30 let. Proto se odměna za zprostředkování našeho produktu neodvíjí od pojistné doby.


*Jak lze rizikové pojištění získat?


Nezávislí pojišťovací a finanční poradci jsou výhradními prodejními partnery pro tento produkt.

Klienti se mohou na podrobnosti o rizikovém životním pojištění Komerční pojišťovny informovat u svých poradců nebo na Klientském servisu Komerční pojišťovny servis@komercpoj.cz.


Děkuji za za rozhovor.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS