Životní pojištění si sjednávají častěji muži


			Životní pojištění si sjednávají častěji muži
5.5.2009 Produkty

Muži totiž tvoří 53 % klientů Pojišťovny České spořitelny, jejíž specializací jsou produkty životního pojištění. A to i přes skutečnost, že díky vyšší průměrné délce dožití jsou pro ženy podmínky sjednání životního pojištění výhodnější než pro muže. Nejpočetnější věkovou skupinu klientů Pojišťovny České spořitelny pak tvoří lidé v rozmezí 30 až 35 let. V současnosti využívá služeb Pojišťovny České spořitelny 1,2 milionu klientů.

„Více než polovina námi pojištěných klientů je ve věku od 25 do 45 let a absolutně nejčetnější je skupina pojištěných mezi 30 a 35 lety. To potvrzuje fakt, že právě toto období je z pohledu zabezpečení se pro klienty klíčové,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktůPojišťovny České spořitelny. „Naším nejúspěšnějším produktem je životní pojištění FLEXI, které využívá 35 % našich klientů,“ dodává Petr Procházka.

Zajímavá je také statistika týkající se vzdělanosti lidí zřizujících si životní pojištění. Vysokoškolský titul v rámci smlouvy uvedlo 30 % klientů pojišťovny, což je výrazně nad procentuálním zastoupením vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v rámci populace České republiky. „Tento údaj potvrzuje, že lidé s vyšším vzděláním si více uvědomují cenu svého života a zdraví. Chtějí se zajistit proti neočekávaným událostem a sjednávají si proto životní, úrazová a nemocenská pojištění,“ říká Petr Procházka.

Nejvíce klientů Pojišťovny České spořitelny pochází z Prahy, Středočeského kraje a Moravskoslezského kraje. Současně přitom platí, že větší informovanost o produktech životního pojištění a tedy i zájem o tyto produkty je ve velkých městech.

PČS

Zdroj: PČS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články