Zrod podnikového risk managementu


			Zrod podnikového risk managementu
4.6.2008 Produkty

Pojistitelé i zajistitelé mají mnoho důvodů pro to, aby byli dostatečně vděčni podnikovému risk managementu (ERM – Enterprise Risk Management), tedy pokud ve firmě existuje.

Zatímco některé firmy už učinily první krok po cestě vedoucí k fungujícímu podnikovému risk managementu, další postup pravděpodobně mnohé změní. A to i přesto, že na této cestě bude nutné překonat některé překážky. Mnohé z nich jsou spojené s informačními technologiemi.

„Budování podnikového risk managementu se v současné době zastavilo na mrtvém bodě a je čas postoupit na další stupeň,“ říká Chris Karow, partner pro  oblast pojištění v Ernst and Young L.L.P. se sídlem v New Yorku. „Ale krok na další stupeň zcela změní to, co se dělá dnes.“

Společnost Ernst and Young nedávno uskutečnila průzkum a v  jeho rámci oslovila šéfy oddělení risk managementu padesáti amerických realitních společností, životních a zdravotních pojišťoven, s ohledem na aktuální stav risk managementu v jejich společnostech i pokud jde o výhled do budoucnosti.

Výsledky průzkumu mimo jiné ukázaly, že většina společností se obvykle spoléhá na neformální procesy při hodnocení rizik a při svém rozhodování porovnává především výši poplatků za pojištění. Dobrou zprávou je, že 60 % oslovených společností očekává, že v průběhu tří let dá těmto procesům formální podobu.

Shromažďování dat

Takové přání ovšem vyžaduje komplexní přístup k rizikům v každé organizaci. Hodně se mluví o tom, že to vyžaduje sběr dat, jež jsou potřebná k tomu, aby se udělalo hodnocení rizik a stalo se účinným nástrojem, jež bude součástí rozhodovacích procesů v těchto společnostech.

Karow připomíná: „Přišel čas obrovských změn na cestě soustavného přemýšlení o rizicích.“Připomněl, že současně s tím bude nutné odstartovat tyto procesy on-line.

Podle něj bude největší změnou dneška dostupnost dat . Lze předpokládat, že to bude také největší změna v budoucnosti. „Je to páteřní projekt všech IT organizací,“ uzavírá Karow.

Každý pes -  jiná ves

Je nutné si uvědomit, že data napříč celou společností jsou mnohdy těžko dostupná, protože jde o odlišné systémy,“ říká Karow. Vzhledem k tomu jsou získaná data často nesrovnatelná.

Součástí společností, které postupně rostly prostřednictvím akvizic a fúzí, je totiž mnoho různých právních systémů. To znemožňuje shromažďovat ta správná podniková data,“ říká Chris M. Suchar ze společnosti DFA Capital management Inc. Jde o společnost, která poskytuje dynamické finanční analýzy softwarovým společnostem jako součást jejich úsilí o implementaci podnikového risk managementu.

Pojišťovny jsou na tom lépe

Pojistný průmysl je na tom lépe než podnikový risk management. Ten totiž sbírá data velmi dlouhou dobu, ale pravděpodobně by bylo potřeba získat ještě delší časovou řadu, aby se dala využít hodnota takových dat, říká Suchard.

Karow připomněl, že pojišťovací společnosti se mohou hodně učit od bank, které získaly v loňském roce další cenné zkušenosti díky úvěrové krizi se subprime hypotékami. Banky totiž zjistily, že jde o to vidět rizika napříč celou organizací a soustředit se na to, jak se mohou tato rizika navzájem ovlivňovat.

Velký skok kupředu

Přejít k účinné IT infrastruktuře v pojišťovnách znamenalo udělat velký skok kupředu. Některé velké evropské pojišťovny to udělaly a utratily tak stovky a milióny dolarů.

Teď čeká podobný krok na průmysl a ten něco udělat musí, protože současný stav už není udržitelný.

Většina podniků dosud pracuje na jakési první verzi v procesu vytváření podnikového risk managementu. Ale není jasné, jak by měly zahájené procesy pokračovat dál.

Business Insurance

Zdroj: Business Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články