Pojistný trh – nejvyšší reálný růst za pět let


			Pojistný trh – nejvyšší reálný růst za pět let
5.2.2011 Pojistný trh

Pojistný trh meziročně vzrostl celkem o 8%. Pokračoval tak trend celého roku. Oproti 3. čtvrtletí došlo ke zrychlení (z 7,3 %) a byla tak téměř dosaženo hodnoty z 1. pololetí (8,3 %). Po očištění o inflaci trh rostl o 6,5 % a dosáhl tak nejvyšších hodnot růstu za posledních pět let (růst v roce 2007 byl sice o něco vyšší – 8,7%, ale vyšší byla i inflace, takže reálný růst činil 5,9 %). Celkový objem předepsaného pojistného za rok 2010 přesahuje 151,1 miliardu.

„Jedničkou“ trhu je stále Česká pojišťovna. Došlo ale u ní ke snížení podílu na trhu o 1,7% b. Objem pojistného se přitom v případě České pojišťovny zvýšil o téměř 400 miliónů, což odpovídá růstu o 1 %.

Česká pojišťovna posílila podíl oproti 1. pololetí o 1% b. Opakuje se tak vývoj z předchozích let, kdy vždy ve 2. pololetí nepatrně získává, nebo alespoň méně ztrácí. Tentokrát její výsledek výrazně ovlivnilo jednorázově placené ŽP, kde Česká pojišťovna zaznamenala ve 4. čtvrtletí největší nárůst. Vzhledem k charakteru tohoto pojistného je však téměř jisté, že stejně jako došlo nyní k vylepšení pozice, dojde opět k její ztrátě, pokud pojišťovna nepřipraví podobně obchodně úspěšný produkt i v následujících obdobích.

Náskok České pojišťovny na druhou pojišťovnu v pořadí – pojišťovnu Kooperativa – zůstal meziročně zhruba stejný, avšak oproti předchozímu období roku o něco vzrostl (od 3. čtvrtletí o 1,1% b). Kooperativa získala o téměř 100 miliónů pojistného méně (pokles o 0,3 %), než ve stejném období roku 2009. Tržní podíl se jí meziročně snížil o 1,7% b a zůstává v podstatě stejný jako po 3. čtvrtletí. Jedná se o první výraznější ztrátu za posledních pět let, kdy Kooperativa držela stabilně podíl mezi 22-23 %.

Na třetí místo se vrátila již po předchozím čtvrtletí pojišťovna Allianz. Ta meziročně zvýšila objem pojistného téměř o 410 miliónů, což je růst o téměř 4 %, ale přesto zaznamenala nepatrnou ztrátu podílu na trhu o téměř 0,3% b (po propadu po 1. čtvrtletí došlo k postupnému posilování pozice, až v posledním čtvrtletí došlo opět ke ztrátě podílu o 0,4% b).

Na Allianz se dotahuje ČSOB Pojišťovna, která tuto pozici již krátce obsadila po 1. pololetí (rozdíl mezi oběma pojišťovnami byl ale velmi malý – jen 1,5 miliónu předepsaného pojistného), a která je aktuálně na místě čtvrtém. Meziročně rostla v objemu pojistného (o téměř 190 miliónů více, což je růst o 6,2 %), ale na trhu svoji pozici nepatrně oslabila o 0,1% b (oproti minulému čtvrtletí oslabení o 0,2% b).

O něco pomaleji než v předchozím období tohoto roku rostla Komerční pojišťovna, která dokázala objem pojistného meziročně téměř zdvojnásobit (o 4,16 miliardy, což je o 86 % a růst podílu o 2,5% b). Nejrychleji ovšem rostla již v 1. čtvrtletí, pak začala postupně zpomalovat, což znamenalo pokles ze třetího místa v úvodním období roku na současné šesté.

Rychle rostoucí bankopojišťovny doplňuje ještě Pojišťovna ČS (o více než 2,2 miliardy, což je nárůst přes 32 % - posílení na trhu o 1,1% b), která je nyní pátou největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Na rozdíl od Komerční pojišťovny svoji pozici v posledním čtvrtletí sice neposilovala, ale ani neztrácela.

Skupina PPF se vrátila na pozici nejsilnější skupiny na trhu přesně tak, jak jsme předpovídali v minulé analýze. Získala o 0,7% b větší podíl na trhu a předstihla tak skupinu VIG, která naopak 0,2% b ztratila. Meziročně skupina PPF získala o 430 miliónů pojistného více, což odpovídá růstu o necelé 1 %, ale meziroční ztrátu podílu na trhu o 2,2% b.

Skupina VIG meziročně předepsala o 2,3 miliardy pojistného více (růst o 5,3%, ale ztráta podílu o 0,8%b). Ztráty Kooperativy byly více než kompenzovány především Pojišťovnou ČS u PPF hrálo největší roli jednorázově placené ŽP v případě České pojišťovny. Očekáváme, že po 1. čtvrtletí roku 2011 se opět pořadí obou skupin prohodí.

Pojistný trh je ovlivněn existencí povinného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele poskytovaným pouze Kooperativou a Českou pojišťovnou podle zákona 125/1993. Odečtení tohoto netržního pojistného nemá vliv na pořadí pojišťoven, má však dopad na tržní podíly (Česká pojišťovna – 25,7 %, Kooperativa – 17,9 %, Allianz – 7,4 %, ČSOB Pojišťovna – 7,1 %, Pojišťovna ČS – 6,4 %, Komerční pojišťovna – 6,2 %).

Netržní pojistné však ovlivňuje vzájemný souboj obou hlavních skupin. Bez tohoto pojistného je skupina PPF výrazně silnější než VIG.

Podíl pojišťoven na celkovém pojistném trhu

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články