Vývoj pojistného trhu odpovídá předchozímu trendu


			Vývoj pojistného trhu odpovídá předchozímu trendu
4.2.2011 Pojistný trh

Výsledky trhu za poslední čtvrtletí zpravidla především potvrdí vývoj v rámci celého roku a většinou se neočekávají žádné zásadní změny. V roce 2010 k tomu ještě přibyla otázka, jestli dokáže zavedení tzv. přímé likvidace ovlivnit rozložení sil na trhu POV. Odpověď zní, že (zatím) neovlivnilo. Je ovšem faktem, že jedno čtvrtletí je příliš krátká doba na nějaké závěry a počkejme si na další vývoj. Ale úplný klid na pojistném trhu v posledním čtvrtletí roku také nepanoval…

Pojistný trh za rok 2010 celkově rostl o 8 %, což je po nepatrném zpomalení ve třetím čtvrtletí přiblížení k trendu z prvního pololetí, kdy bylo dosaženo růstu 8,3 % (nejvíc za posledních pět let). Tento celkový výsledek byl zajištěn díky pokračujícímu trendu velmi rychle rostoucího jednorázově placeného ŽP. NŽP, stejně jako v předchozích čtvrtletích, nepatrně pokleslo. Podíl ŽP se tak meziročně zvýšil o 4,4% b na 46,7 %. Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl velmi výrazně o 1,8% b. ČR se tak postupně blíží poměrům běžným v Evropě, nicméně k jejich vyrovnání (ŽP tam tvoří 61%) je stále ještě daleko.

Nejsilnější pojišťovnou zůstává nadále Česká pojišťovna následovaná Kooperativou. Rozdíl mezi oběma pojišťovnami je oproti minulému roku přibližně stejný, ovšem již třetí čtvrtletí po sobě se od sebe obě pojišťovny vzdalují (z rozdílu v tržním podílu 2,1 % na stávajících téměř 5 %). Nicméně obě podíl na trhu postupně ztrácejí. Třetí místo za minulé čtvrtletí obhájila Allianz.

V NŽP došlo celkově k poklesu o necelých 0,2 %. Na pozici nejsilnější pojišťovny je po návratu v minulém čtvrtletí stále Česká pojišťovna, druhá je Kooperativa. Třetí je dlouhodobě Allianz.

Příčinou poklesu v NŽP je především meziročně nižší objem předepsaného pojistného v pojištění vozidel (POV i HAV) o 6,5 %. Výsledek je zhruba stejný jako v předchozím čtvrtletí a jedná se o nejvýraznější pokles za několik posledních let. Počet uzavřených smluv POV přitom meziročně vzrostl o necelých 100 000, což je asi o 1,5 % celkového počtu. Příčinou poklesu jsou tak klesající sazby za pojištění, které jsou výsledkem preference ceny jako rozhodujícího parametru pro výběr pojišťovny ze strany klientů.

Vliv má také to, že zdaleka ne u každého nakoupeného vozidla je automaticky sjednáváno HAV. Toto pojišťění je částí klientů považováno za zbytečné a některé existující smlouvy jsou tedy rušeny. Na HAV má přímý dopad i obliba levnějších vozidel, i když především v druhé polovině roku se začala klientská poptávka částečně měnit. Větší podíl levnějších vozidel nepřímo ovlivňuje i POV (tato vozidla mají zpravidla menší objem motoru, který je stále jedním z nejdůležitějších parametrů při stanovení výše pojistného). U podnikatelských pojištění došlo, po poklesu v 1. čtvrtletí a v dalším období k meziročnímu růstu, který na konci roku dosáhl téměř 1 %.

Pokles na začátku roku byl mimořádný a byl zapříčiněn specifickou situací z počátku roku 2009. Vývoj v dalších obdobích roku již takto ovlivněn nebyl. Pokud bychom do podnikatelských pojištění zahrnuli i povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, došlo by ke snížení růstu na 0,5 %.

ŽP rostlo o 19% a tedy o něco pomaleji než v prvním pololetí a zhruba stejně jako ve třetím čtvrtletí. „Jedničkou“ je stále Česká pojišťovna. Svojí pozici sice meziročně o něco oslabila, nicméně v porovnání se situací po třetím čtvrtletí výrazně posílila. Pozici „dvojky“ udržela z předchozího čtvrtletí Komerční pojišťovna, „trojkou“ je Pojišťovna ČS. Až čtvrtá je Kooperativa. Pořadí pojišťoven je sice již od prvního čtvrtletí stejné, ale obě bankopojišťovny se k sobě rychle přibližují (po prvním čtvrtletí byl rozdíl podílů 4,5 %, na konci roku již jen 0,2 %). Trend z předchozích období zůstal tedy zachován.

Velmi rychlý růst pojistného v segmentu ŽP byl po celý rok způsoben růstem jednorázově placeného o 58%. Výsledky za poslední čtvrtletí sice ukazují zpomalení trendu, ale teprve další vývoj ukáže, jestli je to dáno snižující se oblibou jednorázového pojištění, nebo specifickou situací před koncem roku, kdy lidé obecně spíše utrácejí než spoří. Nicméně je jisté, že trend velmi vysokého růstu tohoto typu pojištění není dlouhodobě udržitelný, na což jsme upozorňovali již v předchozích analýzách. Především bankopojišťovny, které jsou v prodeji jednorázově placeného pojištění tradičně nejúspěšnější, pak budou postupně svoje pozice ztrácet. Stále tu zůstává otázka, jestli je tento typ ŽP opravdu tím, co by pojišťovny měly preferovat. Pokud zní odpověď „ano“, nabízí se otázka, jaký má být jeho podíl. Nyní je téměř 41 % a je tedy výrazně mimo všeobecně doporučované rozmezí 10-20 %. U jednorázově placeného ŽP je dominantní spořící složka, zatímco riziková část je často spíše symbolická (je součástí produktu jen proto, aby mohl být stále nazýván pojištěním). Z toho důvodu není tento typ produktu pro klienty dobrou variantou, protože neplní hlavní funkci pojištění – zajištění rizik.

Nejdůležitější událostí, která zasáhla oblast pojištění v uplynulém období, byly bohužel opět dvě vlny povodní, které tentokrát zasáhly především severní Čechy. Pojišťovny se snažily, podobně jako předtím na Moravě, přistupovat s pochopením k potřebám svých klientů a řešily situaci pružně a co nejrychleji.

V září a říjnu se pojišťovny již tradičně orientovaly na představení novinek v povinném ručení. Některé začaly nabízet službu tzv. přímé likvidace, což může být po dlouhé době služba, která je opravdu zajímavá pro klienty. Spočívá v likvidaci nezaviněné škody na vozidle a výplatě plnění s tím, že si pojišťovna sama vše zúčtuje s pojišťovnou viníka. Něco podobného již dříve začala nabízet svým klientům UNIQA, ovšem jednalo se o likvidaci z HAV. Novinkou na českém pojistném trhu je ale poskytování přímé likvidace v rámci POV. Ačkoliv to na přelomu září a října vypadalo, že tuto službu začne nabízet skoro každá významná pojišťovna, ve skutečnosti ji v posledních měsících roku poskytovaly jen čtyři (Kooperativa, Allianz, UNIQA a Direct). Některé pojišťovny mají přímou likvidaci v ceně, některé ji poskytují za příplatek. Podobnou službu nabízí i Generali. Ta ji ovšem poskytuje z HAV (podobně jako dříve UNIQA).

Pojišťovny se dále snažily zareagovat na poptávku po jednorázově placeném ŽP a nabízely buď úplně nové produkty tohoto typu, nebo zařazovaly do nabídky nové fondy s různou úrovní garance nebo zaručeného výnosu. Začaly se objevovat variabilní produkty ŽP, které umožňují pojistit v rámci jedné smlouvy 2 dospělé osoby a více dětí. Nejvíce pojistit jich zatím zvládne ING – 10…

Podobně jako v předchozích obdobích, tak i nyní se pojišťovny snažily zlepšovat servis pro klienty. Některé pojišťovny zlepšovaly on-line služby (například ČPP a její „MojeČPP“) a zkoušely nové distribuční kanály (například ČSOB Pojišťovna prodej pojištění prostřednictvím bankomatu nebo mobilního telefonu).

Velkým tématem zůstává stále boj s pojistným podvodem, jehož nárůst je jedním z důsledků hospodářské krize a jejích následků. Nejčastějším projevem jsou spontánní pokusy v pojištění motorových vozidel. Dokládají to statistiky za rok 2010. Podle nich se podařilo sice odhalit víc pokusů o podvod, ale celková uchráněná hodnota je nižší než v předchozím roce. Z toho by se dalo zjednodušeně usuzovat, že se dařilo odhalovat především tzv. „malé ryby“, tedy zpravidla nezkušené pachatele a jejich občas až naivní pokusy. To ovšem neplatí obecně. Mezi pojišťovnami je velký rozdíl v úrovni boje proti pojistným podvodům.

Pro ty, které jsou v tomto úsilí o něco dál, tento zjednodušující závěr neplatí. Ony „malé ryby“ odhalovaly tedy především pojišťovny, které zatím tolik zkušeností s komplikovanějšími podvody nemají. Právě tyto pojišťovny zaznamenaly v roce 2010 násobně více odhalených pokusů o podvod, čímž ovlivnily zmíněné statistiky. Soustavně také upozorňujeme na to, že nečekaný růst pojištění podnikatelů v minulém roce (tedy v době, kdy vrcholila hospodářská krize), je částečně způsoben i uzavíráním tzv. „spekulativních pojištění“, tedy pojištění, které někteří podnikatelé chápou jako zajištění proti „krachu“. Tato prognóza se v průběhu roku potvrzovala. Ukazovalo se, že rostl počet škod velkého rozsahu. Typickým příkladem jsou požáry (tzv. „teplé sanace“).

Zajímavou informací, která pronikla koncem února na veřejnost, byla nabídka na prodej ČSOB Pojišťovny. Není zřejmé, nakolik to bylo myšleno vážně, a na kolik to byla pouze metoda, jak zjistit nabídkovou cenu za tuto pojišťovnu. Takto to vnímaly asi i oslovené pojišťovny a oficiální cestou na nabídku neodpověděly.

NESS Czech, s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS