Pojistný trh roste díky jednorázovému pojistnému


			Pojistný trh roste díky jednorázovému pojistnému
5.11.2010 Pojistný trh

Pojistný trh za první tři čtvrtletí roku 2010 celkově rostl o 7,3 %, což je nepatrné zpomalení oproti prvnímu pololetí, kdy rostl o 8,3 % (nejvíc za posledních pět let). Růst byl zajištěn díky pokračujícímu trendu velmi rychle rostoucího jednorázově placeného ŽP. NŽP, stejně jako ve 2. čtvrtletí, nepatrně pokleslo. Podíl ŽP se tím meziročně zvýšil o 4,5% b na 44,9 % a oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl o dalších 0,3% b. ČR se tak stále pomalu blíží poměrům běžným v Evropě, nicméně k jejich vyrovnání (ŽP tam tvoří 61 %) má pořád ještě velmi daleko.

Nejsilnější pojišťovnou zůstává nadále Česká pojišťovna následovaná Kooperativou. Rozdíl mezi oběma pojišťovnami se sice oproti stejnému období minulému roku snížil, ovšem již druhé čtvrtletí po sobě se od sebe obě pojišťovny vzdalují. Nicméně obě svoje pozice postupně ztrácejí. Na třetí místo se po krátké době vrátila Allianz.

V NŽP došlo celkově k poklesu o necelých 0,7 %. Na pozici nejsilnější pojišťovny se vrátila Česká pojišťovna, která předstihla Kooperativu. Tento vývoj jsme předpovídali v předchozích analýzách a není tedy překvapením. Třetí je dlouhodobě Allianz.

Pokles v segmentu NŽP je zapříčiněn především meziročně nižším objemem předepsaného pojistného v pojištění vozidel o 6,4 %. Výsledek je o něco horší než v předchozím čtvrtletí, a jedná se o nejvýraznější pokles za několik posledních let. Počet uzavřených smluv POV přitom meziročně vzrostl zhruba o 100 000, což je asi o 1,5 % celkového počtu. Z toho lze usuzovat, že se jedná o vliv stále rostoucího tlaku klientů na cenu jako určujícího parametru pro výběr produktu. Z toho vyplývá logická snaha pojišťoven soutěžit především cenou. Navíc zdaleka ne u každého nakoupeného vozidla je automaticky sjednáváno HAV. Naopak je toto pojišťění částí klientů považováno za zbytné a některá existující pojištění jsou tedy stornována. Na HAV má přímý dopad i přetrvávající obliba levnějších vozidel. To nepřímo ovlivňuje i POV (levnější vozidla mají zpravidla menší objem motoru, který je stále jedním z nejdůležitějších parametrů při stanovení výše pojistného). U podnikatelských pojištění došlo, po poklesu v 1. čtvrtletí a růstu ve 2. čtvrtletí, pouze k nepatrnému meziročnímu růstu. Pokles na začátku roku byl mimořádný a byl zapříčiněn specifickou situací z počátku roku 2009. Vývoj v dalších obdobích roku již takto ovlivněn nebyl. Pokud bychom do podnikatelských pojištění zahrnuli i povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, došlo by prakticky ke stagnaci.

ŽP rostlo o 19 % a tedy o něco pomaleji než za předchozí dvě čtvrtletí. „Jedničkou“ je stále Česká pojišťovna, nicméně svojí pozici trvale a stále rychleji ztrácí. Pozici „dvojky“ udržela z předchozího čtvrtletí Komerční pojišťovna, „trojkou“ je Pojišťovna ČS. Až čtvrtá je Kooperativa. Pořadí pojišťoven je sice již od 1. čtvrtletí stejné, ale obě bankopojišťovny se k sobě přibližují. Přetrvává tedy trend z předchozích období.

Velmi rychlý růst pojistného v segmentu ŽP byl způsoben růstem jednorázově placeného o 75 %. Jak jsme již upozorňovali v předchozích analýzách, není toto tempo dlouhodobě udržitelné. Především bankopojišťovny, které jsou v prodeji jednorázově placeného pojištění tradičně nejúspěšnější, pak budou postupně svoje pozice ztrácet. Opět se nabízí otázka, jestli je tento typ ŽP opravdu tím, co by pojišťovny měly preferovat. Pokud zní odpověď „ano“, nabízí se otázka, jaký má být jeho podíl. Nyní je téměř 39 % a je tedy výrazně mimo všeobecně doporučované rozmezí 10-20 %. Dominantní je u jednorázově placeného pojištění spořící složka, zatímco riziková část je často jen symbolická (je součástí produktu jen proto, aby mohl být stále nazýván pojištěním). Z toho důvodu není tento typ produktu dobrou variantou ani pro klienty, protože neplní svoji hlavní funkci – zajištění rizik.

Nejdůležitější událostí, která zasáhla oblast pojištění v uplynulém období, byly bohužel opět dvě vlny povodní, které tentokrát zasáhly především severní Čechy. Pojišťovny se snažily, podobně jako předtím na Moravě, přistupovat s pochopením k potřebám svých klientů a řešily situaci pružně a co nejrychleji.

Ve 3. čtvrtletí se pojišťovny již tradičně orientovaly na představení novinek v povinném ručení. Některé začaly nabízet službu tzv. přímé likvidace, která může být opravdu zajímavá pro klienty. Spočívá v likvidaci cizí zaviněné škody a výplatě plnění s tím, že si pojišťovna sama vše zúčtuje s pojišťovnou viníka. Něco podobného již nabízí svým klientům UNIQA, ovšem pouze za podmínky, že mají sjednané HAV. Novinkou na českém pojistném trhu je ale poskytování přímé likvidace v rámci „základního“ POV (tedy bez nutnosti sjednávat cokoliv navíc). Takto postavený produkt však nabízejí jen dvě pojišťovny (Česká pojišťovna a Kooperativa), některé další nabízejí tuto službu jako doplňkové pojištění, některé ji váží na sjednání HAV. Pojišťovny se snažily zareagovat na poptávku po jednorázově placeném ŽP a nabízely buď úplně nové produkty tohoto typu, nebo zařazovaly do nabídky nové fondy s různou úrovní garance nebo zaručeného výnosu. Dále se začaly objevovat variabilní produkty ŽP, které umožňují pojistit v rámci jedné smlouvy 2 dospělé osoby a více dětí. Vypadá to, že pojišťovny začaly „soutěžit“ v disciplíně „počet pojištěných dětí na jedné smlouvě“. Zatím vede ING s 10…

Podobně jako v předchozích obdobích, tak i nyní se pojišťovny snažily zlepšovat servis pro klienty. Některé pojišťovny zlepšovaly on-line služby a zkoušely nové distribuční kanály (například ČSOB Pojišťovna prodej pojištění přes mobilní telefony).

Velkým tématem zůstává stále boj s pojistným podvodem, jehož nárůst je jedním z projevů sociální krize. Nejčastějším projevem jsou spontánní pokusy v pojištění motorových vozidel. Soustavně však upozorňujeme na to, že nečekaný růst pojištění podnikatelů v minulém roce (tedy v době, kdy vrcholila hospodářská krize), je částečně způsoben i uzavíráním tzv. „spekulativních pojištění“, kdy někteří podnikatelé pojištění chápou jako zajištění proti „krachu“. Tato prognóza se postupně naplňuje. V poslední době se ukazuje, že narůstá počet škod velkého rozsahu. Nejčastěji se jedná o požáry (tzv. „teplé sanace“).

Zajímavou informací, která pronikla koncem února na veřejnost, je nabídka na prodej ČSOB Pojišťovny. Není zřejmé, nakolik to bylo myšleno vážně a na kolik to byla pouze metoda, jak zjistit nabídkovou cenu za tuto pojišťovnu. Takto to vnímaly asi i oslovené pojišťovny a oficiální cestou na nabídku neodpověděly.

Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Zítra čtěte: Trh celkem - nic nového pod sluncem

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS