Pojišťovny čekají dramatické změny


			Pojišťovny čekají dramatické změny
21.10.2009 Pojistný trh

Pojišťovny se po odeznění krize dramaticky změní. V jejich prostředí a nabídkách nezůstane kámen na kameni. Vyplývá to ze zprávy uznávané auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers.
Změny se v praxi plně projeví podle expertů kolem roku 2015. Podle Marka Richtera z PricewaterhouseCoopers Audit budou klíčovou roli hrát následující faktory:
Pojišťovny nyní zvažují opuštění některých geografických trhů, případně omezení nabídky některých produktů na těchto trzích. Omezené zdroje kapitálu limitují ochotu vystavovat se riziku. Prudce tak vyroste možnost zvýšit tržní podíl a příležitosti pro ty, kteří se rozhodou daný produkt prodávat a na daném trhu dále působit. To jim umožní stát se významnými hráči v daném odvětví.


Jednodušší produkty
Požadavky spotřebitelů na spořící a investiční produkty, společně s očekáváním ohledně jejich distribuce, dostanou v mnohých oblastech nový směr.  Například na rozvinutých trzích se zákazníci znovu přikloní k jednodušším produktům. Klienti pojišťoven budou preferovat spolupráci s nezávislými poradci s tím, že od nich dostanou fundovanou a nezávislou radu ohledně produktů a souvisejících rizik.


Náklady na kapitál
Poté, co se sníží volatilita oceňovacích modelů a zvýší dostupnost kapitálu, očekává se vlna fúzí a akvizic. Náklady na kapitál však budou vyšší než dosud. Pojišťovny se stabilní rozvahou a důvěryhodným vedením nejlépe uspějí v získání podpory investorů a finančních institucí pro svůj další rozvoj.


Koncentrace služeb
Pojišťovny se soustředí na optimalizaci nákladů s cílem zvýšit svou cenovou konkurenceschopnost. Jsou například vyhodnocovány služby, které budou prováděny v rámci center sdílených služeb.
Bez shody na srozumitelném a srovnatelném základu účetnictví a výkaznictví pro sektor pojišťovnictví bude pro pojišťovny více a více obtížné soutěžit o kapitál s dalšími odvětvími.
Vztah mezi veřejným a privátním sektorem se změní, protože vlády více ovlivňují pojistný trh. Vlády mají nyní kontrolu nad značnou částí aktiv pojišťoven a není zřejmé, kdy se tento majetek vrátí do rukou soukromého sektoru. Pod tlakem jednotlivých národních vlád bude dohled intenzivnější a regulace více podléhat národním prioritám v jejich výkladu a aplikaci. Pojišťovny budou čelit větší nedůvěře ze strany regulátora.


Regulace bonusů
Pojišťovny budou odvozovat výkonnostní odměňování svých managementů a zaměstnanců od ukazatelů navázaných na riziko a na kvalitu jejich portfolií ve střednědobém časovém horizontu. Určení odměn tak může vyžadovat práci pojistného matematika. Pojišťovny budou také čelit větší regulaci v oblasti odměn a bonusů.
Stabilita daňového režimu bude vedle otázek zvýšení daňových příjmů a zpřísnění daňových pravidel pro offshore společnosti klíčovým kritériem pojišťoven jak pro jejich přestěhování, tak i pro určení sídla a místa podnikání. Vlády budou pod tlakem rostoucích dluhů a rozpočtových schodků usilovat o vyšší daňové příjmy. Nejen pro pojišťovny to bude znamenat další zlepšení daňového plánování a zvýšené požadavky na transparentnost.


Zajistitelé – všechno jinak
Zatímco někteří věří, že sektor zajištění má silné dlouhodobé vyhlídky, ostatní předpovídají, že poptávka se propadne v mnohých rozvinutých zemích a bude soustředěna na nejistější a rizikovější produkty. Toto by zvýšilo požadavky na základní kapitál zajistitelů a očekávání investorů na výnosy na těchto trzích a nakonec vedlo k přehodnocení obchodního modelu.
Zdroj: novinky.cz


 

Share/Bookmark

Zdroj: novinky.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS