Jak pojistit Jizerskou 50?


			Jak pojistit Jizerskou 50?

Tento rok se hlavní závod Jizerské 50 kvůli nepříznivému počasí nekonal. Startovné, které účastníci zaplatili, se nevracelo, místo toho byla organizátory přislíbena výrazná sleva na budoucí rok. 

Jak je to ale s pojištěním tak velkého závodu? Samotní organizátoři Jizerské 50 zatím nemohou najít takový produkt, který by byl pro ně finančně přijatelný a zároveň pokryl veškerá rizika. 
Na možnosti pojištění takovéto akce jsme se zeptali pojišťovacích makléřů:

Tomáš Blecha, makléř firemního pojištění ve společnosti INSIA vidí řešení v pojištění zahraniční společností. „Určitě jde o pojistitelné riziko. Ve standardním produktovém portfoliu pojišťoven působících na českém trhu však řešení zřejmě nenajdeme. Spíše než v tuzemsku bych doporučil poohlédnout se po odpovídajícím pojistném krytí v zahraničí. Zejména londýnské pojistné trhy jsou známy svou flexibilitou při řešení podobných poptávek. Jsem přesvědčen, že zkušený pojišťovací makléř by řešení pro takto koncipovanou poptávku našel.“

Jednatel makléřské společnosti GrECo, Ing. Jiří Kulas, má podobný pohled.

„V podstatě jsou pro případ zrušení pojistitelné jakékoliv sportovní akce. Záleží však na řadě faktorů, na základě kterých se pojistitelé rozhodují, zda akci pojistí či nikoliv. V souvislosti s počasím se zejména přihlíží k meteorologickým datům v daném období na daném místě za několik let zpětně. V západní Evropě je naprosto běžné, že organizátoři akce s větším rozpočtem pojišťují, neboť s jejich přípravou a propagací jsou spojeny nemalé náklady. Pojištění lze koncipovat buď ke krytí vynaložených nákladů nebo vynaložených nákladů a plánovaného zisku. S českým pojistným trhem nemám osobní zkušenost, jelikož jsem v minulosti taková pojištění řešil se zahraničními pojistiteli (SRN, UK). Domnívám se však, že by se toto pojištění dalo sjednat i v ČR v závislosti na požadované pojistné částce.

oPojištění.cz

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články