TOP 30 pojišťovacích makléřů 2013


			TOP 30 pojišťovacích makléřů 2013

Redakce odborného portálu oPojištění.cz pro Vás opět připravila žebříček 30 největších pojišťovacích makléřů v Česku, který stejně jako obdobné žebříčky v zahraničí, porovnává jediné objektivně ověřitelné kritérium, kterým je výška tržeb z činnosti.

Zdrojem dat jsou účetní uzávěrky a výroční zprávy jednotlivých makléřských společností, které každá společnost povinně zveřejňuje ve Sbírce listin Obchodního rejstříku.

Věříme, že v letošním roce počet zúčastněných makléřských  společností  výrazně zvýší a pojišťovny i klienti tak získají kompletní přehled o největších makléřských firmách.

Přesto, že v loňském roce někteří své údaje nedodali, podařilo se  sestavit reprezentativní přehled největších pojišťovacích makléřů, nebo jejich propojených skupin.

Výsledky TOP 30 pojišťovacích makléřů 2013 budou zveřejny během září.

Principy sestavení žebříčku TOP 30 pojišťovacích makléřů

  • Zařazeny jsou společnosti se sídlem v ČR či jejich skupiny, které převážně vykonávají činnost pojišťovacího makléře ve smyslu zákona č.38/2004 Sb.
  • Pořadí bylo sestaveno dle tržeb na základě dostupných finančních výkazů za rok 2012
  • Pokud účetní jednotka provádí konsolidaci, byla použita konsolidovaná uzávěrka
  • Do skupiny se započítávají společnosti, s přímým či nepřímým kapitálovým propojením ve výši 30% a více – akcionářská struktura musí být zveřejněna ve výroční zprávě či příloze účetní uzávěrky.

 

Žebříček za rok 2013:

TOP30PM2013_Seznam

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články