TOP 30 pojišťovacích makléřů za 2012 v Česku dle oPojištění.cz


			TOP 30 pojišťovacích makléřů za 2012 v Česku dle oPojištění.cz

Redakce odborného portálu oPojištění.cz se inspirovala u významných pojišťovacích časopisů v USA (Business Insurance) a Velké Británii (Insurance Times) a po náročném průzkumu sestavila pořadí 30 největších pojišťovacích makléřů v Česku. Stejně jako obdobné žebříčky v zahraničí, porovnávali jsme jediné kritérium, které je objektivně ověřitelné , a to výšku tržeb z činnosti.

Zdrojem dat byly účetní uzávěrky a výroční zprávy jednotlivých makléřských společností, které každá společnost povinně zveřejňuje ve Sbírce listin Obchodního rejstříku. Přestože Registr ČNB uvádí k 31.12.2012 celkový počet 761 pojišťovacích makléřů, podařilo se dohledat alespoň nějaké účetní údaje jen u menší části z nich. Řada firem má sice v OR údaje za rok 2010 či 2011, ale nikoliv za rozhodný rok 2012.

Ty společnosti, u nichž byl dle minulých let předpoklad umístění v žebříčku, jsme písemně vyzvali k poskytnutí účetní závěrky redakci, či jejího urychleného uložení do Sbírky listin OR. Přesto, že někteří své údaje nedodali, považujeme sestavený žebříček za reprezentativní přehled největších pojišťovacích makléřů nebo jejich propojených skupin.

Profesionální pojišťovací makléři, kteří se v žebříčku umístili, považují řádné zveřejňování svých účetních údajů za nedílnou součást svého transparentního podnikání. Věříme, že v příštích letech se počet těchto makléřů výrazně zvýší a pojišťovny i klienti tak získají kompletní přehled o největších makléřských firmách.

 

TOP 30 pojišťovacích makléřů za 2012 v Česku dle oPojištění.cz

 

Principy sestavení žebříčku TOP 30 pojišťovacích makléřů 2012

  1. Zařazeny jsou společnosti se sídlem v ČR či jejich skupiny, které převážně vykonávají činnost pojišťovacího makléře ve smyslu zákona č.38/2004 Sb.

  2. Pořadí bylo sestaveno dle tržeb na základě dostupných finančních výkazů za rok 2012

  3. Pokud účetní jednotka provádí konsolidaci, byla použita konsolidovaná uzávěrka

  4. Do skupiny se započítávají společnosti, s přímým či nepřímým kapitálovým propojením ve výši 30% a více – akcionářská struktura musí být zveřejněna ve výroční zprávě či příloze účetní uzávěrky.

  5. Redakce oPojištění.cz si je vědoma, že tento přehled pojišťovacích makléřů není úplný. Byl sestaven s maximálním úsilím na základě dostupných účetních výkazů za rok 2012, které je každá společnost povinna zveřejnit v Obchodním rejstříku.

Na základě účetních výkazů za minulé roky je možné, že v TOP 30 by se mohly umístit i tyto firmy: F.M.Partner spol. s r.o.( 15 864/2011), První moravská brokerská společnost, s.r.o.( 32 935/2011), PS ASSISTANCE, s.r.o.,( 333 838/2010), Petřík Brokers, a.s.( 16 635/2011), Renomia a.s. ( 442 801/2011), Satum Czech s.r.o.( 78 074/2010), Steiner & Makovec s.r.o. ( 13 619/2009) UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.( 140 872/2010) případně další, které své účetní výkazy nezveřejnily.

 

PDF ke stažení včetně principů sestavení žebříčku a doplňujících poznámek 

 

oPojištění.cz

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Jinak řečeno

Stavbař,  26. 9. 2013

Celý žebříček je k ničemu. Zbytečná práce.

Související články